• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1
Neljapäev, 11 Oktoober 2018 09:18

Meie kooli esindus humanitaarainete õpilaskonverentsil Esile tõstetud

Eesti esimene humanitaarainete õpilaskonverents (HUNTS) toimus Teadlaste öö ürituste raames 28.septembril Tartus.

Konverentsi korraldajad olid Eesti Kirjandusmuuseum ,Eesti Rahva Muuseum ja Hugo Treffneri Gümnaasium.

Ettekandeid oma uurimis-ja loovtöödest esitasid nii 9. kui 12. klassi õpilased.

Väga huvitav ettekanne oli Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilaselt,kelle eestvedamisel korraldasid õpilased koolis rida huvitavaid üritusi emakeele nädala raames.

Asjalik ettekanne oli Koeru Keskkooli õpilaselt “Algustäheortograafia muutumine ajas”,sest ka õpilastele on silma hakanud sagedased reeglite rikkumised suure ja väikese algustähe kasutamisel.

Lähte Ühisgümnaasiumi õpilasfirma oli valmistanud kaardimängu teemal “Minu Eesti “. Seda ettekannet kuulates tekkis mõte samasuguse kaardimängu koostamiseks meie kooli ajaloo kohta.

Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane hakkab koostama keeleteaduse õpikut koolidele,et õpilastele lingvistika põhitõed selgeks teha.

Tallinna Reaalkooli 12 klassi õpilane luges katkendeid Eesti autorite luulest ja jõudis järeldusele,et räpp sobib noortele ja sarnaneb väga luulele.

Et Tartu koolide õpilased on üsna sagedased teatrietenduste külastajad,siis tulid esitlemisele ettekanded õpilaste arvamustest mitmete etenduste kohta.,näiteks “Vanemuise” lavastus”Suluseis”.

Meie kooli esindasid 9 klassi õpilased Hellika Otsar ja Geir-Melany Andrejev ning 12 klassi õpilane Kädi Kuus.

Hellika Otsari praktiline loovtöö “Viiulit tutvustava tunni läbiviimine “võeti vastu väga soojalt.Lisaks sisukale ettekandele ilmestasid Hellika esitlust lood viiuliga.Ettekande lõpus kuulsime väga tugevat aplausi,seetõttu paluti tal lisapalu esitada. Hellikat tänati korraldajate poolt ilusa kontserdi eest.
Hellika töö juhendaja oli Silja Otsar.

Geir-Melany Andrejevi uurimistöö “Aleksandra Mõrd-meie suguvõsa mõisaproua”pälvis väga suurt huvi Kirjandusmuuseumi töötajate poolt,sest töö näol oli tegemist tõelise uurimusega oma suguvõsas levinud kuulujutuga mõisaprouast.Töö paluti jätta Kirjandusmuuseumi arhiivi ning õpilase soovitati uurimistööd kindlasti jätkata.
Töö juhendaja oli õpetaja Angela Kuldmets.

Kädi Kuus esitles oma uurimistööd “Minu lemmikbänd-rokkansambel Rammstein”. Töö autorist on kujunenud selle ansambli andunud fänn,kes jälgis oma töös ansambli ajalugu ja tegevust.Ettekannet oli huvitav kuulata,sest esitlust ilmestasid näited ansambli repertuaarist.Kädi külastas ka ise ansambli kontserti Tallinnas 2017.a.Kädi oskas oma tööd nii hästi esitleda,et tal soovitati hakata mõtlema muusikakriitiku ameti õppimisele.

Kädi töö juhendaja oli õpetaja Ülle Noppel.

SUURED TÄNUD ÕPILASTELE JA NENDE TÖÖDE JUHENDAJATELE !

Oli tore päev ! Soovin,et ka järgmisel aastal oleks meie kooli esindus konverentsil esindatud.

Malle Puolakainen
koolimuuseumi juhataja

Viimati muudetud Neljapäev, 11 Oktoober 2018 09:33