• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1
Teisipäev, 05 Detsember 2017 12:00

Üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents Pärnus Esile tõstetud

Vabariiklikke koolinoorte kodu-uurimiskonverentse korraldatakse juba 1970-ndatest aastatest alates.

2017.a novembris toimus see juba 47.korda,seekord jõululikult kaunistatud kenas ja väärikas Pärnu Kunstide Majas. Sel korral esitlesid oma töid 15 kooli õpilasuurijad nii vabariigi põhikoolidest kui gümnaasiumitest.

Meie maakonda esindasid kaks Parksepa Keskkooli 9 klassi õpilast (Mailin Kikkas ja Talis Timmi) ning kolm Võru Gümnaasiumi 12 klassi õpilast (Annabel Huik, Enely Ernits ja Gert Rüütli).

Põhikoolide õpilased käsitlesid oma loovtöödes lugusid koolielust,külade ja mõisate arengulugu minevikust tänapäevani,vanavanemate elu raskusi läbi Eesti ajaloo, pereelu elamist BAM-i ehitusel,Eestis elavate rahvusvähemuste arusaamu Eesti taasiseseisvumise perioodil jne. 

Eriti hea ja väga emotsionaalne esitlus oli Pärnjõe Põhikooli 9.klassi õpilase Liisi Sumre ettekanne „Viluvere-õitsvast külast laostunud ääremaaks”. Kõlama jäi tema esitluse lõpulause „Selle loovtööga tahtsin külale tagasi anda nende ajaloo „.

Meie kooli 9.klassi õpilane Mailin Kikkas esitles oma loovtöös koolielu kolme põlvkonna esindajate pilgu läbi. Tal olid koostatatud huvitavad intervjuu küsimused, millele vastasid nii tema vanaema kui tädi ja ta ise. Tore oli nende küsimuste põhjal tehtud analüüs,oli ju Mailin õppinud viis aastat Soome koolis. Seega oskas ta võrrelda koolielu Eestis ja Soomes. TUBLI TÜDRUK !

Meie kooli 9.klassi õpilane Talis Timmi oli koostanud mahuka uurimistöö oma vanatädi Vilma-Elviira Hallopi mälestuste põhjal.Oli ju vanatädi küüditatud Siberisse 1949.aastal. Töö esitlemisel püüdis Talis analüüsida seda protsessi õiguslikust küljest: kuivõrd rikuti 1949.a Eestis toimunud küüditamisega ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni.

Töö esitlus leidis tunnustust ka konverentsi korraldajate poolt. SUUR TÄNU ETTEKANDE EEST !

Gümnaasiumiastme õpilased arutlesid oma töödes nii kodukoha ajaloo tähtsündmusi (Võru enamlased 1917-1918; Võru vangla 1919.aastal; Vabadussõja kangelastele püstitatud mälestusmärgid jne.) kui ka lähiajaloo temaatikat (fosforiidisõda , Tšernobõli katastroof, põllumajanduse areng taasiseseisvunud Eestis jne.)

Aga oli uuritud ka oma suguvõsa nimesid, abielude registreerimist Paides, Koeru raadio-ja telejaama tegevust jne.

Kokkuvõttes rõhutati õpilaste head ja julget esitlust,sisukat uurimistegevust ja temaatika mitmekesisust oma kodukoha ajaloo jäädvustamisel.

Kõiki osalejaid tänati tänukirjade ja meenetega.

Oli tore ja asjalik koolipäev talvises Pärnus!

Malle Puolakainen

Viimati muudetud Teisipäev, 05 Detsember 2017 12:05