• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Kooli hoolekogu koosolek 4. september 2013

ALGUS 17.45

LÕPP 19.20

Koosolekul osalesid: Janne Jagomäe, Tarmo Jõgeva, Triinu Kärbla, Helle Liloson, Esta Varik

Kutsutud : Ilmar Kesselmann-direktor

Koosolekult puudusid: Kaidur Kukk, Tarmo Timmi

Päevakord:

1. Kooli õppekava muudatusest

2. Uutest kooli puudutavatest seadustest

3. Jooksvad küsimused

Kooli õppekava muudatused. Õppekavas on tehtud muudatus seoses gümnaasiumi lõpetamisega vastavalt seaduses ettenähtud nõuetele. Hoolekogu võtab info teadmiseks ning kiidab heaks.

  1. Uutest kooli puudutavatest seadustest. Direktor annab ülevaate hoolekogu puudutavatest seadusemuudatustest. Hoolekogu liikmed võtavad info teadmiseks.

  2. Hoolekogu teeb ettepaneku vallavalitsusele lisada valla arengukavasse mänguväljaku rajamise koolimaja või Kanariku järve juurde. Mänguväljak peaks olema ka aiaga piiritletud. Samuti oleks vajalik välja töötada korralik suusarada (kas Kanariku järve või koolimaja juurde).

  3. Direktor saadab hoolekogu liikmetele info käesoleva õppeaasta riigieksamite ning tasemetööde kohta .

  4. Kaidur Kukk soovib lahkuda hoolekogust. Hoolekogu rahuldab Kaidur Kuke lahkumissoovi.

  5. Hoolekogu teeb ettepaneku, et tervisenõukogu vastavalt koosolekult võtab osa ka kohvikupidaja, kellega koos vaadatakse üle kohvikus müüdavate tootegruppide nomenklatuur vm koostöövõimalused.

 

KOOSOLEKU JUHATAJA: Tarmo Jõgeva

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA: Triinu Kärbla