• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Kooli hoolekogu koosolek 27. juuni 2013

Päevakord:

1. Kooli õppetööst 27.06.2013 seisuga

2. Uutest 10. klassidest

3. Jooksvad küsimused

 

1.     Põhikooli lõpueksamite keskmine tulemus oli 3,82. Matemaatikas oli kaks läbikukkujat. Gümnaasiumis sooritas riigieksameid 43 õpilast. Keskmine hinne oli 51 punkti. Kaks õpilast kukkus eksamist läbi.

a.     Otsustati: direktor teeb hoolekogu liikmetele eksamitulemustest kokkuvõtte ning saadab e-mailile.

2.     Esialgsetel andmetel on Parksepa kooli tulemas 58 last. Avatakse kaks kümnendat klassi.

3.   Parksepa kooli medalistid ei saanud minna presidendi vastuvõtule, kuna vastuvõtt langes samale päevale kooli lõpupeoga. Maavalitsus otsustas ühepoolselt, et nende koolide lastele kutseid ei saadeta, kus lõpupidu langeb kokku vastuvõtu päevale.

a.     Otsustati: teha ettepanek, et presidendi vastuvõtt peaks olema pärast lõpupidusid (nt pärast jaanipäeva)

b.     Ettepanek: maavalitsus peaks saatma kutsed igal juhul lapseni, kes ise otsustab, kas ta osaleb presidendi vastuvõtul või kooli lõpupeol

4.     Õpetajaid rohkem, kui tegelikult vaja oleks. Mõned õpetajad saavad osakoormuse.

5.     Ettepanek: pärast hinnete väljapanekut (õppeaasta lõpus) võiks olla õppetundide (päevade) sisustamine mõtestatud, paindlik, tulemuslikud mitte aga lihtsalt aja maha viskamine. Sisustada veerandi ning õppeaasta lõpus päev(ad) sisuliselt – nt spordipäev, suuremad lapsed tegelevad väiksematega (nn tähelapse teema), matkad, ekskursioonid vms.