• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Kooli hoolekogu koosolek 4. aprillil 2013

Päevakord:

1. Hoolekogu tööplaanist: vastavalt Võru Vallavalitsuse määrusele peab Parksepa KK hoolekogus olema vähemalt 5 lapsevanemat.

Otsustati: 1) hoolekogu on hetkel liigselt Parksepa keskne, leida uusi liikmeid teistest piirkondadest. Koosseis kinnitada 2013. a lastevanemate koosolekul.

2) vastu võtta tööplaan ning panna see kodulehele üles.

2. Põhikooli tööst: hoolekogu liikmed tutvusid direktori poolt esitatud kokkuvõttega III veerandi kohta. Õppetulemused olid head.

Otsustati: taset hoida

3. Gümnaasiumi tööst: hoolekogu liikmed tutvusid direktori poolt esitatud kokkuvõttega 26.03.2013 seisuga.

4. Jooksvad küsimused: kooli spordiväljakutest

Otsustati: paremini ära kasutada kooli sportimisvõimalused spordiväljakutel ning leida võimalusi väljakute parendamiseks. Mõelda mänguplatsi (lisaks palliplatsidele) loomise peale.