• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Kooli hoolekogu koosolek 31. oktoobril 2012

Päevakord:

1.Klassijuhatajatunni tunniplaani sisseviimisest – muudatuse sisseviimisest kooli kodukorda
Otsus: nõustuda koolipoolse ettepanekuga ja viia sisse kodukorda

2. Tervisenõukogu ettepanekust kooli kohviku osas
Otsus:Kohviku rentnikule tehakse ettepanekud müüdava sortimendi suhtes.

3. Kokkuvõtted põhikooli õppimisest
Otsus: kool peab hea seisma hea taseme säilimise eest.

4.Kokkuvõtted gümnaasiumi õppimisest
Otsus: tase peab tõusma tagamaks gümnaasiumiosa jätkusuutlikkuse.

5.Hoolekogu tööplaanist 2013.a.
Otsus: Koosolek toimub viis korda õppeaastas.

6.Kooli eelarvest 2013.a.
Otsus: Eelarvest räägitakse detsembrikuisel koosolekul.

7.Jooksvad küsimused
Huvitegevus: judotreeningu läbiviimine Parksepa Keskkoolis.
Otsus: direktor selgitab kellaajad ning sobivad päevad ning teatab sellest treenerile.