• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Kooli hoolekogu koosolek 29. veebruaril 2012

Päevakord:

1. Kooli eelarvest - õpetajatel puudub täpne ülevaade, kui palju raha ja milliseid vahendeid kulub uue õppekava täitmiseks. Sel õppeaastal on soetatud koolile juurde viis komplekti suuski, rohkemaks aga raha ei jätku hetkel.

Otsustati: kuulata direktori informatsiooni antud teemal ja vajadusel pöörduda Võru vallavalitsuse poole lisavahendite soetamiseks.

2. Kehalise kasvatuse tundidest.
Suusaveerandil otsustab õpetaja, kas tund toimub väljas või sees. Kui külmakraadid hommikul jätavad kahtluse, tuleb kaasa võtta nii sise- kui välisriided.

Otsus: õpetaja otsustab, kas tund toimub väljas või minnakse saali.

3. Õpetajate streik – toimub 7. - 9. märtsil. Hoolekogu toetab direktori pöördumist lapsevanemate poole kooli kodulehel.

Otsus: toetada õpetajate streiki ja koolijuhi pöördumist läbi kooli kodulehe, et lapsevanemad oma lapsi nimetatud päevadel kooli ei saadaks.

4. Põhjuseta puudumiste osas teha kodukorras muudatused. Direktor saadab hoolekogu liikmetele ülevaatamiseks ning parandusettepanekute tegemiseks praegu kehtiva kodukorra.

Otsus: vaadata üle kooli kodukord ja vajadusel viia sisse muudatused põhjuseta puudumiste osas. Õpilased ja nende vanemad peavad vastutama põhjuseta puuudumiste eest.

Hoolekogu teeb ettepaneku lapsevanematele, et kasutuseta jäänud spordivarustus (eriti suusad, kepid, saapad) võimalusel annetada koolile.