• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

kooli hoolekogu koosolek 28. detsembril 2011.a.

Päevakord:
1.Maakonna hariduse arengustrateegiast 2019 aastani.
Direktori ülevaade dokumendist - vald on oma ettepanekud, kooskõlastades koolidega, saatnud koostajatele.
Otsus: nõustuda valla ettepanekutega.

2.Kooli kodulehest.
Hoolekogu tegi ettepanekuid kooli kodulehe informatiivseks muutmisel:
Otsus:
1) Kodulehele tuua välja gümnaasiumi lõpuklasside tulemused eraldi nii üldklassi kui kutseklasside osas
2) Kodulehele luua link, kus lapsevanemad, vilistlased saaksid oma arvamust avaldada koolielu küsimustes (registreeritud kasutajad)
3) Kodulehele luua autahvel, kuhu lisaks parimatele õppijatele oleks lisatud ka parimad muudes kategooriates (olümpiaadid, võistlused, esinemised jne.)
4) Luua süsteem, kus laste saavutatu väljaspool koolitööd oleks kajastatud kooli kodulehel.

3.Hoolekogu tööplaanist

Otsus:
veebruar – sisehindamiskomisjonide tööst; uue arengukava ettevalmistustööst; uue õppekava täitmisest kooli eelarve võimalusi arvestades 
mai - kehtiva arengukava analüüsist
august - kuidas töötab uus õppekava 1., 4.,7. ja 10. klassides; ülevaade väikeklassi tööst

4.Huvitegevusest koolis
Otsus:koolil kaaluda võimalusi laste olemasolul judo treeningute läbiviimisest kooli ruumides.