• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

kooli hoolekogu koosolek 9. novembril 2011

Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe valimine.
Otsus: üksmeelselt valiti esimeheks Tarmo Jõgeva, esimehe asetäitjaks valiti Triinu Kärbla.

2. Kooli eelarve
Otsus: Eelarve on jäänud eelmiste aastate tasemele. Kooli direktor saadab hoolekogu liikmetele eelarve e-postile. Vajadusel teha eelarvesiseseid muutmisettepanekuid.

3. Lastevanemate ja õpilaste arvamusküsitlus
See on uue arengukava alusmaterjal, kuhu juurde arvestatakse eelmisel aastal tehtud SWOT analüüsi tulemused. 

4. Avalikkusele haridusalane pöördumine
Kooli direktor on kirjutanud avalikkusele artikli, millele on oma allkirja andnud ka mitmete teiste maakonna koolide esindajad. Direktor saadab mainitud pöördumise ka hoolekogu liikmetele, kellelt oodatakse ettepanekuid ning soovi korral ka allkirja. Kiri puudutab kohalike laste/õpilaste õppimisvõimaluste vähendamist.

5. Hoolekogu liikmete andmetest
Kooli kodulehel puuduvad hoolekogu liikmete andmed. Hoolekogu liikmed on nõus avaldama oma e-posti aadressi.

6. Võrumaa munitsipaalkoolide arengustrateegia.
Vajadusel teha muudatusettepanekuid. Paari kuu pärast tahetakse arengukava kinnitada. Kättesaadav maakonna kodulehelt.

7. Kirjalike tööde vormistamine
Kool peaks välja töötama ühtse kirjalike tööde vormistamisjuhendi (viited, kasutatud kirjandus, vormindamine jne) ning kõik õpetajad peaksid seda õpilaste töödelt nõudma (eranditult). Võimalusel koolitada õpetajaid akadeemiliste tekstide koostamisel. E-koolitusi pakuvad näiteks www.koolielu.ee, Tartu Ülikool.

8. Arenguvestlused
Arenguvestlused (õpetaja-õpilane-lapsevanem) läbi viia konstruktiivselt. Võimalusel teha õpetajatele vastav koolitus ( sisekoolitus pedagoogidele).