• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Kooli hoolekogu koosolek 17. märtsil 2011.a.

Päevakord:

1. Kooli 2011 eelarvest
Otsus: kiita heaks eelarve ja investeeringute kava 

2. Parksepa Keskkooli sisehindamise aruande nõuniku tagasiside aruanne
"Aruande kohaselt on Parksepa KK õigel teel. Välja on toodud mõned kitsaskohad, mida saaks paremaks muuta. Sellega kool tegeleb"
Otsus: kiita heaks sisehindamise nõuniku aruanne ja koolil jätkata sisehindamise aruandes väljatoodud parendustegevuste analüüsi ja tegevustega. 

3. Parksepa Keskkooli kodukord
Kodukorda on sisse viidud punktid, mida uus PGS nõuab.
Otsus: kiita heaks esitatud kodukord 

4. Õpilaste kooli vastuvõtmise kord
"Muudatused puudutavad peamiselt uue PGS-i sätteid. Ühe uue punktina on kirjas vastuvõtukatsete sisseviimise kord."
Otsus: nõustuda vastuvõtu korra dokumendiga 

5. Kuidas edasi, Parksepa Keskkool?
Direktor esitas hoolekogu liikmetele materjalid eelnevate küsitluste tulemusena saadud kooli põhiväärtustest