• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Kooli hoolekogu koosolek 28. jaanuaril 2010.a.

1. Arenguvestluse korra kinnitamine
Otsustati : Nõustuda kooli arenguvestluse korraga. 

2. Kooli arengukava missiooni, visiooni ja moto arutelu.
Otsustati: Mõelda ja otsida parim missioon, visoon ning moto, mis iseloomustaks Parksepa Keskkooli.

3. “Külmapühadest”

Otsustati: Võtta aluseks Terviseameti poolt kehtestatud normid ja kindlasti arvestada ka tuule-külma indeksit.  Lõpliku otsuse lapse puudumise kohta külmapühade puhul võtab vastu lapsevanem, kes oskab hinnata ohtusid teel kooli ja tagasi.

4. Kooli eelarve põhisuundadest.
Valla eelarve on hetkel veel vastu võtmata. Eelarve vastu võtmisel antakse sellest ka hoolekogu liikmetele teada. 

5. Koostööst VKHK-ga.
Otsustati: nõustuda kooli tegevusega koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega ja jätkata kutseõppe õpetamist  gümnaasiumiastmes.

6. Kooli töötajate Võru valla autasude nominentideks kinnitamine.

Otsustati: nõustuda kooli ettepanekutega esitada nominentideks
7. Riiklikust järelvalvest - toimub 8.-12.veebruarini

Otsustati: kool annab informatsiooni järelvalve tulemustest koheselt peale akti kinnitamist. 

8. Jooksvad küsimused – murelaste probleemide lahendamisse kaasata hoolekogu (liikmeid).