• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Kooli hoolekogu koosolek 31.oktoobril 2008.a.

Parksepa Keskkooli hoolekogu protokoll  31.10.2008.a.

Päevakord:

1. 11 B klassi õpilaste käitumisest.
Otsustati : Poisid kooli edasi jätta ning loota nende lubaduste täitmisele. Kohale mittetulnud õpilased lähevad  direktori jutule ja sealt edasi direktor otsustab, kas nad peavad tulema järgmisele hoolekogu koosolekule, lähevad otse õppenõukogusse või piisab direktoriga vestlemisest.

2. Lapsevanemate üldkoosolekust.
Otsustati: I. K.  räägib möödunud aasta õppetulemustest  ja kooli remondist.

3. Kooli huvijuhist .
Otsustati: Uus huvijuht on Airi Pütsep. Hoolekogu on kandidaadiga rahul.

4. Uued liikmed hoolekogusse
Otsustati: gümnaasiumi õpilaste vanemate seast valida keegi.