Kooli hoolekogu koosolek 11.12.2014

Parksepa Keskkooli hoolekogu protokoll     11.12.2014      Reg nr 1-6/3

ALGUS 18.00
LÕPP 20.35

Koosolekul osalesid: Tarmo Jõgeva, Triinu Kärbla, Helle Liloson, Esta Varik, Maidu Laht, Sander Soikka, Liis Aniott

Kutsutud : Ilmar Kesselmann – direktor, Antti Leppik – IT juht

Koosolekult puudusid: Tarmo Timmi, Inge Viimsalu

Päevakord:
1. Uue aasta eelarvest
2. Halduspersonalist ja õpetajatest
3. Olukorrast 1. ja 7.klassis
4. Uuest õppeaastast

1. Uue aasta eelarvest. IT- juht annab hoolekogule ülevaate, milliseid IT vahendeid plaanitakse veel selle eelarve sees vahetada/uuendada. Plaanis soetada juurde üks interaktiivne projektor, tahvelarvutid (20-30 tk I- Pad, Crownbook, android vms). Vahetusse läheb ka miniväljakul olev kate.
Ettepanek: uue õppeaasta esimene klass saab endale isiklikud tahvelarvutid (õpikutega), võimalusel ka interaktiivse tahvli. Edaspidi võiks iga aasta esimese klassi lapsed saada oma tahvelarvutid.

Direktor annab ülevaate uue aasta eelarvest.

2. Halduspersonalist ja õpetajatest. Uuel aastal koondatakse üks õppealajuhataja koht, üks remonditöötaja koht.

3. Olukorrast 1. ja 7. klassis. Seitsmendal klassil läheb pärast klasside kokkuviimist hästi. Õpilased on olukorraga rahul.

Koosolekul arutati läbi hoolekogule esitatud avaldus olukorra kohta esimeses klassis. 1. klassis on käitumisprobleemidega õpilased. Nende vanemad teevad kooliga tihedat koostööd. Lapsed peavad läbima vastavad komisjonid, mis kinnitavad, kas nad on võimelised õppima tavaklassis, väikeklassis või üks – ühele õppes.

4. Uuest õppeaastast. Hetkel töötatakse koolis välja 10. klasside vastuvõtmise korda.
5. Jooksvad küsimused. E-kooli õppimise kandmisel probleeme. Tuletada õpetajatele meelde koduste ülesannete üles riputamine hea tavaga ettenähtud kellaegadel.

KOOSOLEKU JUHATAJA: Tarmo Jõgeva

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA: Triinu Kärbla