• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • Avaaktus

  Avaaktus

  2019/2020. õppeaasta avaaktus algab 2. septembril 2019 kell 9.15 Loe edasi
 • 1
 • 2

Kooli hoolekogu koosolek 04.02.2015

Parksepa Keskkooli hoolekogu protokoll 04.02.2015 Reg nr 1-6/1

Koosolekul meili teel osalesid: Tarmo Jõgeva, Triinu Kärbla, Helle Liloson, Esta Varik, Maidu Laht, Liis Aniott , Tarmo Timmi

Ei osalenud: Sander Soikka, Inge Viimsalu

Päevakord:

 • Kooli põhimääruse parandusettepanekutest
 • Hoolekogu liikmed said meili teel kooli õppenõukogu poolt kinnitatud parandusettepanekud kooli põhimäärusesse ja liikmetelt paluti arvamust antud dokumendi osas.

Otsus: nõustuda kooli põhimääruse parandusettepanekutega, mis olid kinnitataud kooli õppenõukogu poolt 26.01.2015.a.

KOOSOLEKU JUHATAJA: Tarmo Jõgeva 

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA: Triinu Kärbla