Piirkondlikud olümpiaadid

8.märtsil toimus piirkondlik majandusolümpiaad, millest võtsid osa 11.a klassi õpilased Mairo Hannust, kes saavutas 4.koha ja Eerik Pihus, kes saavutas 7. koha. Osalejaid oli 7 õpilast kahest gümnaasiumist. Õpilasi juhendas Helje Jaarma.

9. märtsil toimunud matemaatikaolümpiaadil osalesid 4.klassist Laura Läll, saavutades 6.-7.koha ja Theodor Krull, saavutades 11. koha. 4.klasside arvestuses oli osalejaid 28. Õpilasi juhendas Helle Liloson. 5. klassist võistles Sander Merisalu, kes saavutas 32 osaleja seast 12.-14.koha. 6. klassist võistlesid Daniel Paju ja Karinee Kungus, kes mõlemad saavutasid 31 osaleja seast 12.-16.koha. 5.-6. klassde õpilaste juhendajaks oli Ülle Noppel.

17. veebruaril toimunud muusikaolümpiaadi põhikooligrupis võidutses Hellika Otsar 8.klassist, kes saavutas I koha 109,2 punktga võimalikust 113-st punktist. Hellika on oodatud üleriigilisse vooru Tallinna 16.-17. märtsil 2018 Eesti Muusika ja Teatriakadeemiasse. Õpilast juhendas õpetaja Silja Otsar.

01.veebruaril toimunud piirkondlikul Nuputa võistlusel osalenud 5.-6.kl võistkond koosseisus Viktoria Misnik, Sander Merisalu, Karinee Kungus ja Renaldo Alla saavutas 5.koha (võistkondi oli 15), õpilasi juhendas õpetaja Ülle Noppel. 7.klasside võistkonna koosseisusu kuulusid Marko Läll, Hans Erik Haljend ja Sander Suur ning nemad saavutasid samuti 5.koha (võistkondi oli 8), õpilasi juhendas õpetaja Anneli Tambets.

7.veebruaril toimunud piirkondlikul matemaatikaolümpiaadil olid meie õpilaste tulemused järgmised: Hans Erik Haljend (7.b kl) 4.koht, Marko Läll (7.a kl) 5.koht, Sander Suur (7.b kl) 9.-10.koht. Võistlejaid 30. Kerli Tasso (8.kl) III koht, Hellika Otsar (8.kl) 12.-13.koht. Osalejaid 21. Kristjan Kesselmann (9.kl) 6.-8.koht. Osalejaid 29. Õpilasi juhendas Anneli Tambets.

10.veebruaril toimunud piirkondlikul ajaloo-olümpiaadil saavutasid Talis Timmi (9.kl) II kohta, Egert Roos (9.kl) 8.-9.koha, Phil-Benjamin Paju (7.b kl) 11.-12. koha, Janely Ilves (7.b kl) 14.-15.koha, Hendrik Andrejev (7.b kl) 16.-18.koha. 9.klasside arvestuses oli osalejaid 15 ning 7.klasside arvestuses 18. Õpilasi juhendasid õpetajad Andres Breidaks, Malle Puolakainen ning Liia Luik.

Võru maakonna bioloogiaolümpiaadil olid tublid meie gümnaasiumiõpilased. Scarlett Veske - II koht 11. klasside arvestuses. Kris-Marii Jaanson - III koht 12. klasside arvestuses.

9.detsembril 2017 toimunud geograafiaolümpiaadil esindasid kooli 7.klassidest Marko Läll, kes saavutas viieteistkümne osaleja seast 4.koha, Sander Saar (5.koht) ja Egert Suvi (11.koht). 10.b osales Katariina Kraak (12.koht), osalejaid 13. Õpilasi juhendas õpetaja Ando Tuul.

20.jaanuaril 2018 toimunud füüsikaolümpiaadil osalesid gümnasistid Markus Juul 10.a klassist, kes saavutas 4.-5.koha ja 11.a klassist Kaili Priks (6.koht). Osalejaid oli 6. Õpilasi juhendas õpetaja Kalju Haabmets.

26.jaanuaril 2018 toimunud emakeeleolümpiaadil osalesid 7.b klassist Janely Ilves , kes saavutas 17.-21. koha, 8.klassist Kerli Tasso (24.-25.koht), 8.klassist Geir-Melany Andrejev (37.-39.koht), Helena Loit (44.koht), Iiris Aljes (48.koht). 7.-8.klassidest oli osalejaid 56.

9.klassist osalesid emakeeleolümpiaadil Maryleen Karise, kes saavutas 21.koha ja Triin Zupsman (41.koht). Osalejaid 9.-10.klasside arvestuses 42. Põhikooli õpilasi juhendas Marianne Laineste.

12.a klassist saavutas Kris-Marii Jaanson 11.-12.koha, 12.b klassist Kadi Kuus 19.-20. koha, 12.a klassist Oliver-Sander Luik 21.-22. koha ja 12.b klassist Jane Ermel 23.koha. 11.-12. klasside arvestuses oli kokku 24 osalejat. Gümnaasiumiõpilaste juhendajaks oli Urve Kaseleht.

27.jaanuaril toimunud kunstiolümpiaadil osalesid 8.klassist Ketely Laanejõe ja 12.a klassist Sofja Danilova. Sofja saavutas 2.koha ning kutsuti vabariiklikule kunstiolümpiaadidele! Õpilaste juhendajaks õpetaja Merit Süving.

27.jaanuaril toimus ka keemiaolümpiaad, milles osalesid 8.klassist Kerli Tasso, saavutades 2.koha, samast klassist Robert Ernits saavutas 11.koha. Osalejaid kokku oli 13. 9.klassist Maryleen Karise saavutas 2.koha, Kristjan Kesselmann 4.koha ning Talis Timmi 5.koha. Osalejaid kokku oli 8. Gümnaasiumist osalesid 11.a klassi õpilased Kaili Priks, Kristiina Tammik ja Paavo Mikson. Õpilasi juhendas õpetaja Tiina Asi.