Tulevikutalent 2014

Tulevik on unistuste päralt!

Juba neljandat korda on kõikidel Eesti 5.-12. klasside õpilastel võimalik kandideerida Tulevikutalendi stipendiumile. Stipendiumile, mida iga tubli ja tegus kooliõpilane võib kasutada just nii, nagu seda ise soovib.

Kutsume Teid üles julgustama oma tegusaid ja heade õpitulemustega 5.-12.klassi lapsi kandideerima Tulevikutalendi stipendiumile.

Eelneva kolme aasta konkursid on näidanud, et Eesti koolides on palju andekaid ja aktiivseid õpilasi, kes väärivad täiendavat toetust oma huvialadega tegelemiseks. Just nende vahel lähebki juba neljandat korda jagamisele kokku 12 000 euro suurune stipendiumifond.

Kokku annab zürii Tulevikutalendi stipendiumi 25 Eesti kooliõpilasele viies erinevas kategoorias. Iga kategooria võitjat premeeritakse Tulevikutalendi tiitli ja 600 euroga, talle järgnevad neli pälvivad aga 450 euro suuruse stipendiumi.

Traditsiooniliselt hindab Tulevikutalendi zürii kandidaate lõppenud ehk 2013./2014. õppeaasta tulemuste ja silmapaistvate saavutuste eest.

Kategooriad on järgmised:

  • teadus
  • sport ja tervis
  • humanitaarteadused
  • ühiskondlikud tegevused
  • kunst, muusika ja kultuur

Tulevikutalent võib oma stipendiumi kasutada just selleks, milleks ta ise tahab! Olgu selleks mõni õppe- või puhkusereis, soov sooritada mõnda ülikooli eelset eksamit, rahastada süvaõpet või kasutada taskurahana – valik on iga stipendiaadi enda teha.

Tulevikutalendi stipendium on suurepäraseks tunnustuseks kooliõpilasele, kes heade õpitulemuste kõrvalt on tubli spordis või tervisega seotud elualadel; aktiivne ühiskondlikus elus; muusika, kunsti või kultuuri alal; humanitaarteadustes või astub oma esimesi samme teadustöös.

Taotlusi Tulevikutalendi konkursile saab esitada 10. oktoobrini kodulehel: www.tulevikutalent.ee .
Veebilehelt leiate ka konkursi täpsed tingimused ja nõutavad dokumendid.

Soovime Teie pereliikmetele edukat kandideerimist! Ühtlasi julgustame Teid jagama Tulevikutalendi alast infot ka oma tutvusringkonna võimalikke sobivaid kandidaate silmas pidades!