Esmaspäev, 13 Juuni 2016 08:57

Mino Võromaa 29 Esile tõstetud

9. juunil toimus Võru Instituudis laste ja noorte võrukeelsete kirjatööde võistluse autasustamisüritus. Parimad tööd trükiti kogumikus "Mino Võromaa 29". Töid hinnati vanuserühmade kaupa: 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass ja 10.-12. klass.

Parksepa Keskkoolist võtsid osa 5. klassi õpilased.

Selle aasta „Mino Võromaa” teemad olid:

  • Omast ja võõrast
  • Läksin, läksin… (metsa, kooli, linna)
  • Sain kohe kõhutäie naerda
  • Muna võib kana õpetada küll
  • Tagantjärgi tarkus
  • Mu kõige parem seltsiline/sõber (võib olla ka loom, arvuti, raamat vms)

I koht - Tõnis Timmi"Edimäne apill" 
II koht - Marko Läll "Kaoma lännü müts"

Eripreemiad:
Gerda Michelson - "Kuis nutikus või karistusõst pästä"
Franz Krull - "Lätsi mina, lätsi mina latsõpõlvõ"

Jutud trükiti kogumikus:
Helena Loit - "Kae, kos lugu!" 
Hendrik Andrejev - "Pääväjäno vingõrpuss"
Nele Jõgeva - "Hirmul omma suurõ silmä"
Kristjan Timuska - "Kuis vanaimä kahruga mustikil käve"
Marco Kindsigo - "Mu kõgõ parõmb sõbõr"
Juku Evestus - "Kõik ei olõ nii, nigu paistus"
Janely Ilves - "Ku on vaia puhku, sõs tulõ puhku"
Marten Luik - "Sõsasõ äpärdüs"
Liana Parmask - "Esä unistus"
Rebeka Pärnoja - "Lätsi külh, a kassu ei määnestki"

Töid võistlusele saatsid veel:
Karolin Hõrak - "Illos suvõpäiv" 
Hannabel Muuk-Adrat - "Koon sõbraga" 
Iiris Aljes -"Kuis mi kassi iist tüüd teimi"

Phil-Benjamin Paju - "Noorõ suusasõbra" 
Robert Runtal - "Taipu peät kah olõma" 
Sander Suur - "Õdakupoolik mõtsan" 
 
Aitäh kõigile kirjutajatele ja emadele-isadele, kes aitasid oma lapsi!
 
Viimati muudetud Esmaspäev, 13 Juuni 2016 09:05