• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

  Vestlused toimuvad 9.-17.05.2019 Loe edasi
 • Eelkooli algus

  Eelkooli algus

  17. aprill 2019 kell 13.20 Loe edasi
 • 1
 • 2
 • 3

Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

 

 1. Gümnaasiumiastme kümnendasse klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased. 

 2. Klasside komplekteerimine toimub klassitunnistuse või lõputunnistuse hinnete ja vestluse põhjal;

 3. Vestluse viib läbi direktori poolt moodustatud komisjon.

 4. Vestlusele registreerib  õpilane end 22.-30.04. 2019 (registreerumine on lõppenud).

 5. Vestlused toimuvad 9.-17.05.2019 (kaasa võta klassitunnistuse kinnitatatud koopia).

 6. Vestluse toimumise ajast teavitatakse õpilast e-maili või telefoni teel.

 7. Vestluse käigus selgitatakse välja gümnasisti ootused ja eesmärgid seoses õpingutega tema poolt valitud õppesuunas.

 8. Õpilaskandidaate teavitatakse komisjoni otsusest e-maili või telefoni teel hiljemalt 24.05.2019

 9. Õpilaskandidaadi kinnitust õppimaasumise kohta ootab kool hiljemalt 31.05.2019.

 10. 10.klassi õpilaste nimekirja arvatud põhikooli lõpetanud õpilaste dokumentide vastuvõtt toimub 20-28.06.2019.

 11. Parksepa Keskkooli 10. klassi vastuvõetud õpilased peavad esitama järgmised dokumendid:

avaldus kooli blanketil;

sünnitunnistus või sünnitunnistuse koopia;

põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;

väljavõtte tervisekaardist;

2 fotot (3x4).

 1. Gümnaasiumi 10. klassi õpilaste nimekiri kinnitatakse 25. augustiks.