• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Veelkord sõidukompensatsioonist

Head lapsevanemad!

Selgituseks busside kasutamise kohta teel kodunt-kooli ja koolist-koju. Võru vald on eraldanud vahendid, et meie lapsed saaksid kiirelt liikuda kodu-kooli vahel. Suurele osale lastest on antud võimalus tasuta liikuda, kasutades maakondlikke bussiliine ja valla bussi. Aluseks on õpilaste elukohad ja siinkohal siis selgituseks, kuidas neid busse kasutada.

Hulk õpilasi on saanud nn vabasõidutõendi, mis lubab neil liikuda bussidega nr 14 ja 16. See tähendab liikumist kodu-kooli vahel. Vabasõidutõend tähendab seda, et õpilane näitab seda kindlasti bussi sisenedes, sest see dokument on tasuta sõidu aluseks.

Need õpilased, kes elavad linnaliini busside sõiduteest eemal, nende jaoks on olemas vallal buss, mis neid lapsi kodu-kooli vahel veab. Selle bussi graafik on erinev linnaliini bussidest ja aluseks on võetud laste vanused ja tundide ajad. Kuna buss mahutab teatud arv õpilasi, siis on selline palve kõikidele lapsevanematele ja õpilastele, et jätke nendele lastele see valla buss ja palun ärge nõudke kohta sellele bussile kodusõiduks.

Veelkord siis meeldetuletuseks see, et lapsed, kes on saanud vabasõidutõendi, sõidavad selle tõendi alusel nende bussidega, mis numbrid on dokumendil kirjas.
Need õpilased, kelle jaoks on valla buss, sõidavad valla bussiga ja kui neil on tarvis sõita linnaliini bussidega, siis peavad ostma nad pileti või on nad tellinud vallast sooduskaardi lapsevanema avalduse alusel, et õppida Võru linnas asuvates huviharidust andvates asutustes.

Seega! Kui Võru valla sissekirjutusega laps omandab haridust Parksepa Keskkoolis, siis on õpilasele kodu ja kooli vahel liiklemine tasuta (linnaliinid 16, 14 ja koolibuss), st sõidu finantseerib Võru vald. Tähele tuleb panna aga seda, et topeltfinatseeringut ei teostata – kui laps kasutab koolibussi, siis linnaliini kasutamiseks sõidusoodustust vald enam ei kompenseeri ja vastupidi.

Ilusat ja korrektset liikumist meile kõigile, hoiame üksteist!

Ilmar Kesselmann
Parksepa Keskkooli direktor