Tark ei tossa!

Soomest alguse saanud ja enam kui 20 Euroopa riigis läbiviidava "Suitsuprii klassi" peamiseks eesmärgiks on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist. Programmis osalevad klassid otsustavad olla tubakavabad vähemalt kuus kuud ning lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu. Õpilaste suitsust eemale hoidmiseks ei kasutata siin hirmu tekitamise meetodit, vaid hoopis soovitavat käitumisviisi ehk tunnustatakse mittesuitsetamist.

{phocagallery view=category|categoryid=108|limitstart=0|limitcount=6}

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring näitab, et neid, kes ei ole suitsu proovinud, oli 2010. aastal 11–15-aastaste hulgas 50% (44% poistest ja 55% tüdrukutest). Positiivne on, et suitsu mitteproovinute osakaal on tunduvalt suurenenud just 11-aastaste poiste hulgas (62%-lt 70%-ni). Regulaarseid suitsetajaid oli 11–15-aastaste hulgas 9%, neli aastat varem aga 12%. Õpilaste keskmine vanus esimest korda suitsetades oli 2010. aastal 11,9 aastat.

2012/13 õa kooliõpilastele suunatud ennetusprogrammi "Suitsuprii klass" lõpetas suitsupriina kokku 688 klassi ehk 82% kõigist alustanud klassidest. Parksepa Keskkoolis alustas suitsuprii klassina 4., 5a, 5b, 6., 7. ja 8. klassid. Kuus kuud kestnud ennetusprogrammist langes välja üks klassikollektiiv.

Õpilastele selgitati ja tutvustati suitsetamise kahjulikkusest iseendale ja kaaslastele. Õpilased valmistasid plakateid „Ei suitsule", mis on nähtaval koolis.

Kooli tervisenõukogu liige Esta Varik