• Parksepa kooli arengufond on loodud

    Parksepa kooli arengufond on loodud

    Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
  • 1

Suitsuprii klassi võistluses osalesid 2009/10 õa Parksepa Keskkoolist 4, 5, 6 ja 7a klassi õpilased

Suitsuprii klassi võistlus on suitsetamise ennetusprogramm koolinoortele, mille peamisteks eesmärkideks on:
• Suitsetamist ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimist ennetada või edasi lükata.
• Motiveerida tubakat tarbivaid õpilasi sellest loobuma.
• Kaasata õpilasi mittesuitsetamise teemalistesse loovtegevustesse.
• Aidata vähendada noorte suitsetamist ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimist nii Eestis kui ka kogu Euroopas.
Suitsuprii klassi võistlus on välja töötatud just koolide jaoks. Klassid otsustavad olla tubakavabad vähemalt kuus kuud ja edukad klassid võidavad auhindu.
8. veebruarist kuni 8. märtsini 2010 toimus Suitsuprii klassi võistluse ühe osana omaloomingukonkurss. Sel aastal oli õpilaste esitatud plakatite teemaks „Tubakavaba maailm" koos teemakohase lause või loosungiga.
Plakateid laekus üle Eesti kokku 441. Äramärgitud tööde hulgas oli Parksepa Keskkooli 4 klaasi õpilaste valmistatud plakat „Sõber siga on surnud", juhendajaks klassijuhataja Ülle Noppel.
Vaata täpsemalt www.terviseinfo.ee