• Parksepa kooli arengufond on loodud

  Parksepa kooli arengufond on loodud

  Loe läbi fondi põhikiri ja toeta meie kooli fondi juba täna! Loe edasi
 • Avaaktus

  Avaaktus

  2019/2020. õppeaasta avaaktus algab 2. septembril 2019 kell 9.15 Loe edasi
 • 1
 • 2

Tegevuseesmärgid ja tegevuskava 2008/09

TEGEVUSEESMÄRGID:

 • Kujundada ja süvendada koolis turvalist ja tervislikku keskkonda, kus oleks hea õppida
 • Kujundada lastes tervislikke toitumisharjumusi ja tervislikke eluviise
 • Süvendada tervise edendamise vallas koostööd lapsevanematega, teiste koolidega, Võru maakonna traumanõukoguga, Tervise Arengu Instituudiga

TEGEVUSKAVA 2008/09 õppeaastal:

 • Osalemine koolide tervist edendavate projektide koostamise ja juhtimise alasel koolitusel
 • Tervist edendavate projektide koostamine  ja kirjutamine
 • Õpilaste motiveerimine osalemaks loovtööde konkursil „Söögivahetund koolis“
 • Osalemine tervist edendavate  koolide vabariiklikel ühisüritustel (suvekool, konverentsid)
 • Algatada ja osaleda koolis tervist edendavatel üritustel (metsalaager, südamepäev, tervisepäev, sõbrapäev jne.)
 • Kooli kodulehel tervist edendavate ürituste kajastamine
 • Kaasata tervisenõukogu tegevusse õpilasi ja lapsevanemaid
 • Teha ettepanekuid kooli direktsioonile lektorite valikul
 • Kooskõlastada kooli puhvetis müüdav puhveti omanikuga
 • Vitamiininädal mai 2009a 1-5 klassi õpilastele (plakatite kujundamine; mõistatuste, luuletuste ja juttude kogumine ja esitamine; riietus; tervislike salatite valmistamine)