Kui laps tuleb logopeedi juurde

Logopeedi juurde tulevad kooliõpilased, kellel on raskusi eesti keelega. Raskused võivad avalduda mitmel erineval moel:
  • Sõnavara on vaene ja laps kasutab sõnu sageli valesti.
  • Laps ei saa kõnest alati õigesti aru.
  • Raskusi on üksikute häälikute hääldamisel, äratundmisel või raskemate sõnade väljaütlemisel.
  • Ei saa hakkama grammatika ja õigekirjaga. Kirjutamisel esineb palju vigu.
  • Lugemisel on palju eksimusi ja loetust ei saada õigesti aru.
  • Laps kogeleb, kõne on ebaselge jne.
Kui laps tunnetab pidevat ebaedu, tekib ebakindlus, hirm, närvilisus. Koolirõõmu asemel tuleb koolihirm, tekib alaväärsustunne, mis võib põhjustada käitumishäireid, agressiivsust. Süveneb trots, tekivad pinged suhetes. Kõigi ja kõige vastu tekib vastumeelsus. Laps vajab abi ja mida varem, seda parem.