Parksepa Keskkooli pikapäevarühma kodukord

Parksepa Keskkooli pikapäevarühma
KODUKORD


1. Pikapäevarühma võetakse õpilased lapsevanema avalduse alusel.
2. Pikapäevarühm töötab kella 12.00- 17.00, reedel 12.00-15.00
3. Toitlustamine toimub kell 14.00. Ühe toidukorra maksumus on 0.50 senti. Tasuda tuleb nende kordade eest, mil söömas käidi.
4. Pikapäevarühma õpilane täidab pikapäevas kehtestatud reegleid.
5. Pikapäevarühma õpilane teatab iga päev peale 4. tundi pikapäevarühma õpetajale oma osalemisest või mitteosalemisest selle päeva ppr. töös. Teatab ka, mis kellani osaleb ja samuti toitlustamise soovi antud päeval.
6. Pikapäevarühmas osalemine ei garanteeri, et kõik kodused tööd saaksid tehtud.
7. Õppimisest vabal ajal loetakse, joonistatakse, meisterdatakse, mängitakse erinevaid mänge, osaletakse valitud ringide töös jne. Samuti mängime ja tegutseme õues, hea kui sul on ilmastikule vastav riietus ja sportimiseks sobivad jalanõud.
8. Vaba aja sisustamisel tuleb õpilastel tegutseda distsiplineeritult, kaaslastega arvestades (õpilased on erinevatest klassidest, liituvad rühmaga ning õpivad erinevatel aegadel).
9. Pikapäevarühma õpilane võib lapsevanema nõusolekul kaasa võtta oma mänguasju, vaba aja veetmise vahendeid.
10. Pikapäevarühmas oldud aja veedab õpilane selleks määratud ruumides (ruum nr. 241 ja väike saal). Teistes ruumides liigub õpilane ainult õpetaja loal.
11. Koju või mingisse ringi minnes teatab õpilane sellest iga kord pikapäevarühma õpetajale.
12. Pikapäevarühma õpilaste nimekirjast kustutatakse õpilane lapsevanema avalduse põhjal.