Missioon

Park­sepa Kesk­kooli töö­tajate mis­sioo­niks on luua kõi­gile õpi­las­tele tingi­mused ja võima­lused kvali­teet­se hari­­duse oman­dami­seks, mis või­mal­daks neil õpin­guid jät­ka­ta ning elus vääri­kalt toi­me tulla.

Visioon

Õppe­kava pi­de­va aren­dami­sega tuleb säili­tada võima­lus hari­duse andmi­seks Park­sepa Kesk­koo­lis ning val­mis­ta­da eluks ette noori ini­mesi, kes täht­sus­ta­vad üld­inim­lik­ke ja ühis­kond­lik­ke väär­tu­si ning vii­vad edasi Eesti elu.

Väärtused

  • Vastastikune aus­tus, sal­li­vus ja koos­töö
  • Ausus ning eeti­li­sus nii mõt­tes, sõnas kui teos
  • Hoolivus ja osa­võt­lik­kus
  • Vaimsus, loo­vus ja töö­kus
  • Tra­dit­sioo­nide väär­tus­ta­mine
  • Arenemisvalmidus ja paind­lik­kus
  • Kooli loodus­lähe­dane asu­koht aitab kujun­dada kesk­konna­sääst­liku ja ter­vist väär­tus­tava ini­mese kas­va­mist
Emadepäeva kontsert Trüki

Parksepa Keskkooli aulas

7. mail kell 18.00

Esinevad kooli laulukoorid, näitering, tantsuring

Ootame Sind kogu perega!

Kontsert on tasuta

emadep2ev2014p

 
Eesti keele riigieksami konsultatsioonid Trüki
Reedel, 25.04

kell 10.00-11.30 12a klass
kell 11.30-13.00 12b klass

Esmaspäeval, 28.04

kell 11.00-12.30 12b klass
kell 12.30-14.00 12a klass

Teisipäeval, 29.04

kell 8.15-9.00 12a klass
kell 9.00-9.45 12b klass

Eesti keele õpetaja Urve Kaseleht

 
Inglise keele konsultatsioonid Trüki

21.04 kell 9-11
24.04 kell 10-11
28.04 kell 9-11
02.05 kell 10-12
06.05 kell 10-12 (suuline eksam)

Diana Pilv

21.04 kell 9-11
25.04 kell 8.15-10
02.05 kell 9-11
06.05 kell 10-12 (suuline eksam)

Merle Mändmets

 
Parksepa Keskkooli 10-ndasse klassi vastuvõtt Trüki
2014-15.õ.a. 10-ndasse klassi astuda soovijad tutvuge vastuvõtu üldiste tingimuste ja korraga. Täpsem info kodulehel mai alguses.
 
Tunniplaan 21.04.2014 Trüki

1.-9.klass

10.-12.klass

Õpetajad

Ruumid

Logopeedi tunniplaan 2013/14 õa III veerand

 
Abiks gümnaasiumiastme inimeseõpetuse eksamil Trüki
 
Naljapäeva tegemisi Trüki

Dim lights Embed Embed this video on your site

Karaokevideode vaatamiseks loe edasi

 

Loe edasi...
 
Playback 2014 Trüki

Vaheajaeelsel nädalal toimus Playbackshow, teemaks eurovisioon. Esinejaid oli nii Eestist kui välismaalt. Kokku osales show´l 10 kollektiivi.Tublisid esinejaid vaatas-kuulas žürii, kuhu kuulusid: Sander Lebrecht- Aasta Noor 2013, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11. kl õpilane, kelle suur hobi on tantsimine. Kadi Kelp - Playbackshow´de mitmekordne korraldaja Lasva vallas, Parksepa Keskkooli vilistlane Margus Koor - Parksepa Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja.

Võisteldi kolmes vanuserühmas, žürii valis välja kõigist ühe parima. Tulemused on järgmised:

2.-4. kl võitja  - 2. klass Getter Jaani  "Rockefeller Street"

5.-9. kl- võitja - 6b Kreisiraadio "Leto Svet"

10.-12. kl võitja - 10b- Dana International "Ding dong"

Zürii andis välja kolm eriauhinda: kõige emotsionaalsem solist - Hellika Otsar 4. kl Alexander Rybak

Kõige parem kitarrist - Rainer Tamm 6a kl Lordi

Kõige aktiivsemad fännid- 6a klass Lordi fännid

Publikulemmiku tiitli sai 5. kl Ivi Adamou "La la love"

Suured tänud kõikidele, kes kordaläinud sündmusele oma panuse andsid!Uute toredate tegemisteni!

Huvijuht Airi

playback2014_01
playback2014_01 playback2014_01
playback2014_02
playback2014_02 playback2014_02
playback2014_03
playback2014_03 playback2014_03
playback2014_04
playback2014_04 playback2014_04
playback2014_05
playback2014_05 playback2014_05
playback2014_06
playback2014_06 playback2014_06

Videosid vaata Algklasside ajaveebis.

 
Teaduste Akadeemia loengud VKG-s Trüki
24. märtsil osalesid 11. ja 12. kl õpilased Teaduste Akadeemia loengutel Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis.

Kuulati järgmisi ettekandeid:

 
Tähelepanu Start! Trüki

tpstart2014-03-pisi

12.märtsil toimunud 2.-5.klasside "Tähelepanu Start" Võru maakonna koolinoorte meistrivõistlustel väikeste koolide arvestuses saavutas meie kooli võistkond I koha. Võiskonda kuulusid järgmised õpilased:Betti Aniott, Triin Zupsman, Elisabeth Trolla, Kermo Kägo, Kristjan Kesselmann, Talis Timmi, Anette Piho, Kerli Tasso, Steffy Mõttus, Kert Murde, MarkusPost, Omar Kaiv, Nele Jõgeva, Crislyn Kauts, Hannabel Muuk Adrat, Marten Luik, Egert Suvi, Tõnis Timmi, Kauri Evestus, Kaur Kasuk, Daniel Paju, Lisette Gorjunov, Karinee Kungus, Carin Onno.

Vaata pilte ja loe ka siit!

 
Õpilasliin alates 24.03.14 Trüki

Alates 24.03 hakkab kehtima lisas oleva tabeli alusel bussi hommikune ring.

Loe edasi...
 
Dumle rahvastepall Trüki

dumle-2014-3koht

6.märtsil Põlvas peetud Eesti koolispordi liidu 1.-3.klassi Dumle rahvastepallivõistluste lõuna piirkonna turniiril saavutas meie kooli poiste võistkond III koha. Võistkonna koosseisu kuulusid: Hendrik Andrejev, Hans Erik Haljend, Franz Krull, Marten Luik (parim mängija), Tõnis Timmi, Egert Suvi, Roland Mikson ja Phil-Benjamin Paju.

Sirje Hütt
kehalise kasvatuse õpetaja 

 
Õpetajate väljapakutud uurimis- ja praktiliste tööde teemad 2014 Trüki

11. märtsiks 2014 tuleb kõigil kümnendikel valida uurimis-või praktilise töö teema ja juhendaja. Soovitavalt mõtleb õpilane iseennast huvitava teema ja otsib sellele juhendaja. Kui endal mõtteid ei ole,võib valida ka õpetajate poolt väljapakutavate teemade seast kõigehuvipakkuvama.

Loe edasi...
 
Strasbourgis Trüki
16. jaanuari südaööl alustas 20 Parksepa Keskkooli õpilast oma seiklust Prantsusmaale, Strasbourgi, Euroopa Parlamenti. Sinna ei mindud pelgalt turismireisile – parlamenti saamiseks tuli läbi mängida huvitav simulatsioonimäng Euroopa Parlamendi teemal. Pärast video saatimst konkursile otsustati, et Parksepa Keskkooli noored väärivad Euroscola raames päeva Euroopa Parlamendis.

strasbourg116
strasbourg116 strasbourg116
strasbourg033
strasbourg033 strasbourg033
strasbourg014
strasbourg014 strasbourg014
strasbourg025
strasbourg025 strasbourg025
strasbourg050
strasbourg050 strasbourg050
strasbourg081
strasbourg081 strasbourg081

 

Loe edasi...
 
Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud aktused ja direktori vastuvõtt Trüki
dscn3531035
dscn3531035 dscn3531035
dscn3519030
dscn3519030 dscn3519030
dscn3506020
dscn3506020 dscn3506020
dscn3487011
dscn3487011 dscn3487011
dscn3508022
dscn3508022 dscn3508022
dscn3504018
dscn3504018 dscn3504018
 
<< Algus < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Järgmine > Lõpp >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Muudetud artiklid

Joomla Templates by Joomlashack