Lõpuaktused

 • Laupäeval, 18. juunil kell 12.00 põhikooli lõpuaktus

 • Teisipäeval, 21. juunil kell 15.00 gümnaasiumi lõpuaktus, 12.b klass

 • Kolmapäeval, 22. juunil kell 15.00 gümnaasiumi lõpuaktus, 12.a klass

TV 10 Olümpiastarti 51.hooaeg lõppes 14.-15.juunil Rakveres toimunud finaaliga, kus võisteldi mitmevõistluses. Meie kooli parima tulemuse saavutas Laura Jõõger, kes saavutas tüdrukute nooremas vanuserühmas 6-võistluses 9.koha. Poiste vanemas vanuserühmas saavutas 9-võistluses Mattias Aniott 14.koha.

Kooli võistkond saavutas väikeste koolide arvestuses III koha.

Võistkonda kuulusid veel Kevin Kenk, Liis Kärbla, Berta Tsirk ja Natali Kulaga.

Töökuulutus

Parksepa Keskkool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja;

 • inglise keele õpetaja;

 • eripedagoog.


Kandidaadilt ootame head suhtlusoskust ja koostöövõimet, ettevõtlikkust ja avatust uuendustele. Tööle asumine 29.08 2022. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 10. juuniks 2022 k.a aadressile parksepa.keskkool@parksepa.werro.ee Lisa info tel 53401799 (õppealajuhataja).

Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi

Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi toimub 9. klassi klassitunnistuse või hinnetelehe ja põhikooli lõputunnistuse ning vestluse alusel. Soovi korral on vestlusele oodatud ka õpilase vanem või ametlik hooldaja.

Vestlused toimusid 9.–20.05.2022.

Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta saadetakse õpilasele e-kirjaga 24. maiks 2022 ja kinnitust õppima asumise kohta õpilaskandidaadilt ootame 27. maiks 2022.

Kooli nimekirja arvatud õpilaste dokumentide vastuvõtt toimub 20.–30. juunini kella 9–13 koolimaja 2. korrusel ruumis nr 253 (õpetajate tuba).

Nõutavad dokumendid:

 • avaldus kooli blanketil

 • sünnitunnistus või sünnitunnistuse koopia

 • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht

 • foto (3 x 4 cm)

Noorteühendus ELO õppereis

Kolmapäeval, 25. mail 2022 toimus Noorteühendus ELO liikmetele õppereis Jõgevamaale ja Tartumaale.

Ilm oli sel päeval imeilus, mis soosis veel eriti toredat päeva.

Esimene koht, kus peatuse tegime, oli Raigastvere vaatetorn, mis on 18 m kõrge. Üles minna oli mõnel õudne, aga mõnel ei olnud mingit probleemi. Vaatetornist nägi Raigastvere järve ja ainult natukene ka Elistvere järve.

Teisena käisime Kalevipoja kojas, mis asub Jõgevamaal Kääpal. Kalevipoja kojas oli väga tore giid, kes tutvustas meile Kalevipoega. Vaatasime ka Kalevipojast filmi. Vanemate klasside õpilased, kes olid lugenud Kalevipoja raamatut, neile oli päris palju tuttavat ja äratundmisrõõmu. Kalevipoja koja juures on ka seikluspark, kuhu saavad julgemad ronima minna.

Pärast seda käisime söömas ja läksime otse Jääaja Keskusesse, kus meile räägiti jääaja tekkimisest ja selle tagajärgedest. Veel räägiti meile erinevatest loomadest, kes erinevatel aegadel meie maale on sattunud. Giid oli väga jutukas ja sellepärast oli ka väga huvitav kuulata.

Pärast Jääaja Keskuse külastust suundusime parvesõidule. Parvesõit toimus Saadjärvel ja seda viis läbi sama giid, kes meile muuseumi tutvustas. Saadjärv on omamoodi kujuga ja huvitav. Vesi oli mõnest kohast väga läbipaistev, aga ka kohati läbipaistmatu. Parv ise oli suur ja seal peal olid isegi söögilauad. Saime parve peal sõpradega juttu rääkida ja ümbrust vaadata. Parvega sõitsime suure ringi Saadjärvel. Oligi aeg hakata kodu poole suunduma.

Lisaks toredatele giididele vaatamisväärsuste juures, peaks mainima, et meie bussis giid Romet, oli samuti väga jutukas ja oli tore kuulata tema lugusid bussisõidu ajal. Oli väga tore ja huvitav päev, kus sai nii mõndagi teada, näha ja toredate koolikaaslastega koos olla. Jääme põnevusega uusi väljasõite ootama.

Laura Potter, Merili Tasso, Kerdo Murde
Parksepa ELO liikmed

Oma klassi puu istutamine on meie kooli pikaaegne traditsioon.

28. mail leidis kena kasvukoha ka käesoleva õppeaasta 1. klassi puu – seekord sirel.

Puu ja meie kõik saime kaasa palju häid soove:

 • kasva suureks ja ole tugev

 • head kasvamist ja õitsemist

 • olge kõik sõbralikud

 • ilusaid aastaid

 • sõbralikku meelt ja rahu

27. mail 2022 toimus 99math keskkonnas Võrumaa koolide peastarvutamise võistlus “Mina oskan”

Ürituse korraldas Vastseliina Gümnaasium

Osalejaid oli igas vanusegrupis neljakümne ringis. Meie koolist võttis osa kokku 10 õpilast. 1.2. klassi õpilased liitsid 20-piires, 3.4. klassi õpilased korrutasid 100 piires.

2.b klassist saavutas Sten Topp 7. koha, Kristopher Jõela 11. koha ja Lisette Jeedas

3. klassist saavutas Tuuli Jõgeva 3. koha ja Karmen Käär 5. koha.

4. klassist saavutas Kirke Merisalu 2. koha, Liis Kärbla 3. koha, Riko Rosenberg 4. koha, Kaspar Jaaska 9. koha ja Kristover Kindsiveer 10. koha.

Õpetajad Kirsten Veelmaa, Mariina Kõrs, Helle Liloson ja Ülle Noppel.

JA Eesti elutööpreemia õpetaja Helje Jaarmale

Parksepa Keskkooli majandus- ja ettevõtlusõpetaja ning õpilasfirmade juhendaja Helje Jaarma pälvis Junior Achievement Eesti aastate õpetaja elutööpreemia. Helje Jaarma on õpetanud Parksepa Keskkoolis 1996. aastast alates.

Palju õnne, Helje!

KIK rohetehnoloogia projekti "Toidu eluring ja teadlik tarbija" laager

19.–21. mail 2022 toimus looduslaager Karulas Kaikamäe seltsimajas. Kolme päeva jooksul käidi erinevates kohtades uurimas toidu tootmist ja valmistamist. Esimesel päeval õppisime mahetootmise ja mitte mahetootmise erinevusi, külastades erinevaid tootjaid Võrumaal (Jaagumäe talu ja Peri mahemõis, Nopri ja Metsavenna piim). Õhtul tegime ise seltsimajas süüa ja vaatasime loodusfilmi sellest, kuidas üks pere ilma poest toitu ostmata terve aasta hakkama sai. Teisel päeval matkasime kodusesse aedviljakasvatusse, kus saime teada, kuidas kasvatada ja säilitada pärandsorte. Need on taimesordid, mida on kasvatanud meie esivanemad. Seal saime ka Mehhiko päritolu toitu proovida. Kolmandal päeval räägiti meile Mondo MTÜ tegevustest ja mängu ning aktiivsete tegevuste kaudu õppisime seda, millised igapäevased valikud on loodussõbralikumad ja millised mitte. Pärast seda sõime lõunat ja sõitsime koju. Laager oli väga huvitav ja õpetlik. Tehes ise valikuid toidu ostmisel ja tarbimisel, tuleks kindlasti eelistada kohalikke tootjaid ja võimaluse korral valida mahetoode. Suurim keskkonnamõju on veiseliha tootmisel. Ka toidujääkide vähendamine on oluline toidu keskkonnamõju piiramiseks.

Laura Läll 8. kl ja õpetaja Heidi Kukk

Toetajad