Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad

Seoses ühe gümnaasiumiõpilase haigestumisega Covid-19 viirusesse saadeti õpilase lähikontaktsed täna, 15. jaanuaril 2021 Terviseameti korraldusel kodudesse. Koju saadeti ka klassis tunde andnud õpetajad. Ennetusmeetmena jätkavad Parksepa Keskkooli 4.–12. klassi õpilased õppetööd distantsõppe vormis ajavahemikul 18. – 22. jaanuar 2021. 1.–3. klassi õpilased jätkavad kontaktõppes ja on koolis kella 8–12ni.

1.–3. klassi õpilastele pakutakse koolilõunat ja valla buss transpordib jätkuvalt õpilasi koju ja kooli. Õpilastel on 4 tundi ja valla buss väljub kooli juurest kell 12. Kui vanem ei taha last kooli saata, saab õpilane jätkata distantsõppel. Vanem annab oma otsusest teada klassijuhatajale.

1.–3. klassi õpilastel on soovituslik kanda õppetöö ajal maske.

4.–12. kl õpilased saavad toidupakid kontaktõppele naastes.

Nimetatud ajavahemikul muud tegevust ei toimu, ära jäävad huviringid ja pikapäevarühm.

Palun kindlasti teavitada kooli (tel 5156902 direktor Ilmar Kesselmann), kui sellel perioodil keegi õpilastest haigestub.

Ilmar Kesselmann, direktor

Eelkool

1. septembril 2021 PARKSEPA KESKKOOLIS kooliteed alustavad lapsed on oodatud koos lapsevanematega EELKOOLI.

EELKOOLI EESMÄRGIKS ON soodustada sujuvat sisseelamist kooliellu ja toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi.

Vanemate infotund toimub 10. veebruaril 2021 kell 17 ruumis 138.

Töökuulutus

Parksepa Keskkool pakub konkursi korras tööd 1,0 kohaga eripedagoogile. Tööd puudutav sisuline info tel 53401799 (õppealajuhataja).

Digikultuuriaasta 2020

Aasta 2020 oli digikultuuriaasta. Digikultuuriga tegeleti Parksepa Keskkoolis kogu aasta vältel, kui tõeliselt tihedaks mutus tegevus aasta viimastel kuudel.

VII animafestival

MTÜ Tarvastu Kool eestvedamisel toimus 2020. aastal seitsmes Heino Parsi nimeline animafilmifestival. Selle aasta teemaks oli olümpiadeviis „Citius. Altius. Fortius.“ Töid võistlusele võisid saata lasteaia-, koolilapsed ja täiskasvanud. Parksepa Keskkoolist läks võislustulle kolme 4. klassi õpilase animatsiooni: Roland Kääri töö „Jänese päev“, Helena Karu „Võidujooks, kuidas kana võidab tiigrit“ ja Merili Tasso töö „Laiskvorst Sisi“.