Korvpall

18.novembril 2020 Antslas toimunud Võru maakonna koolinoorte KV - 7. klasside poiste korvpallis saavutas meie kooli võistkond III koha.

Võistkonda kuulusid: Raiko Räbovõitra, Daniel Kulaga, Agris Vill, Theodor Krull, Riho Mäesaar, Reiko Suur, Kristjan Vaher, Aron Leppik, Romek Niilo.

Treener Kalev Palo

Pildid ja protokoll

20. november 2020 oli Liikuma Kutsuva Kooli (LKK) päev koolitöötajatele!

Õpilased õppisid kodus ja koolitöötajatel oli koolituspäev. Koolitajateks TÜ liikumislaborist Maarja ja Reelika, kes tegid kõik liikumisega seonduva "puust ette ja punaseks" 😉

Tutvustati LKK põhimõtteid, tehti praktikas läbi liikumispauside võimalusi ainetundides ja aktiivseid vahetunde koos mängides. Arutleti hetkeolukorda ja pandi kirja edasised sammud.

Päeva lõpetasime Luhasoo rabas - tegime lõket, jõime kuuma morssi ja soojendasime lõkkel leiba ja saiakesi.

On õpetajate liikumisrõõmu aasta! Seoses sellega planeerime igasse kuusse ühise liikumispäeva kõigile koolitöötajatele!

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Kergejõustik

18. novembril 2020 toimusid Võru Spordikeskuses Võru spordikooli lahtised sisekergejõustikuvõistlused. Kavas olid 2007. a ja varem sündinud tüdrukute ja poiste 30 m lendstardist, 200 m jooks, kaugus- ja kõrgushüpe.

Meie parimad olid: Kätriin-Karoliine Kindsiveer, Laura Alesejev, Laura Jõõger, Kristover Kindsiveer, Kristelle Jõgeva, Marcello Aleksejev, Helena Karu, Natali Kulaga, Laura Potter, Ketter Kasuk, Kaspar Jaaska, Marten Verner Misnik, Liis Kärbla ja Theodor Krull.

Suur rõõm oli näha rõõmsat ja tublit osavõttu. Jätkake samas vaimus!

Vanad asjad räägivad oma loo!

Sellise pealkirja all korraldasid 5. klassi õpilased näituse kooli muuseumis.

Põhjuse selleks andis asjaolu, et õpilased alustasid uue õppeaine - ajaloo õppimist ning seepärast hakati tõsisemat huvi tundma oma kodus olevate vanade asjade vastu.


Uudised ja teated

Töökuulutus

Parksepa Keskkool pakub konkursi korras tööd 1,0 kohaga eripedagoogile. Tööd puudutav sisuline info tel 53401799 (õppealajuhataja).

Head lapsevanemad!

Mitmed lapsevanemad on andnud teada lapse kokkupuutumisest Covid-19 viirusekandjaga.

On tõsine palve: kui olete teada saanud, et teie laps on liikunud seltskonnas, kus on olnud haigusekandjad, siis JÄTKE OMA LAPS KOJU, JÄLGIGE TEMA SEISUNDIT JA VAJADUSEL PÖÖRDUGE PEREARSTI POOLE.

COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks haridusasutust, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Asutus teavitab juhtunust selle klassi lapsevanemaid. Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.

Koolis toimub õppetöö pesaklassides ja lapsed on vahetunnis oma klassi koridoris. Suurel vahetunnil on võimalus kõigil õues liikuda. Sööklas on klassidel omad lauad ja söömas võib käia ainult omal söögivahetunnil.

Kooli üldkasutatavates ruumides ja kõikides klassiruumides on desovahendid – paluge lapsi, et nad regulaarselt käsi peseksid. Lapsele võib kaasa anda ka isiklikke deso- ja kätekuivatusvahendeid.

Lapsevanemad EI SISENE koolimaja ruumidesse, vaid ootavad lapsi õues.

HOIAME ENNAST JA KÕIKI, KELLEGA SUHTLEME!