Eelkool

Eelkool 2021

1. septembril 2021 PARKSEPA KESKKOOLIS kooliteed alustavad lapsed on oodatud koos lapsevanematega EELKOOLI.

EELKOOLI EESMÄRGIKS ON soodustada sujuvat sisseelamist kooliellu ja toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi.

EELKOOLI TOIMUMISE AJAKAVA

Vanemate infotund toimus 10. veebruaril 2021

Eelkool toimub järgmistel kuupäevadel:

10. märts 2021 kell 13.20 Väimela lasteaia lapsed ruumis 111.

Eelkool Parksepa lasteaia lastele toimub 19. mail kella 13.2015.00 ruumis 111.

Lõpp kell 15.00.

Lapsevanematele neil kuupäevadel koolitusi ei toimu!

Lapsed võetakse vastu koolimaja välisuksel ja eelkooli lõppedes saavad vanemad nad koolimaja ukselt tagasi ka. Palume vanematel koolimajja mitte siseneda!

Plaanis on mais või augustis korraldada eelkooli päev (olenevalt viiruse levikust), kui kõik lapsed saab kokku võtta ja vanemad jälle koolimajja lubada 󠆳

Eelkooli viib läbi õpetaja Liia Luik. Vanemate töötubasid juhendavad sotsiaalpedagoog Esta Varik, logopeed Elina Bogomolova ja koolipsühholoog Marika Lepp.

Hiljemalt 4. juuniks 2021 tuua kooli koolivalmiduskaart, koopia lapse sünnitunnistusest ja 2 fotot 3 x 4 cm.