Eelkool

Eelkooli sellel õppeaastal enam ei toimu!

1. septembril 2020 PARKSEPA KESKKOOLIS kooliteed alustavad lapsed on oodatud koos lapsevanematega EELKOOLI

EELKOOLI EESMÄRGIKS ON soodustada sujuvat sisseelamist kooliellu ja toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi.

EELKOOLI AJAKAVA:

Vanemate infotund 12. veebruaril 2020 kell 17 ruumis 138

EelkoolI õppepäevad:

18. märts 2020 kell 13.20 lapsed ruumis 241, vanemad ruumis 138

15. aprill 2020 kell 13.20 lapsed ruumis 241, vanemad ruumis 138

Õppepäevad lõppevad kell 15.

Eelkooli õppepäevad lastele viib läbi õpetaja Karin Peterson, vanemate töötubasid juhendavad sotsiaalpedagoog Esta Varik, logopeed Elina Bogomolova ja koolipsühholoog Marika Lepp.

Dokumendid: hiljemalt 3. juuniks 2020 esitada kooli koopia lapse sünnitunnistusest, koolivalmiduskaart ja kaks fotot 3 x 4 cm.

18. märtsi eelkooli ajakava (jääb ära)

Lapsed kogunevad kella 13.20 aulasse ja edasi toimub tegevus kella 15.00ni ruumis 241.

Lapsevanematele toimub koolitus ruumis 138.

Kell 13.20-14.20 - Lapse koolivalmidus ja sotsiaalsed oskused 1. klassi astumisel

(Kohanemine kooliga, uneaeg, toitumine, koostöö osapoolte vahel). Grupitöö lapsevanematele: vanemate ootused ja hirmud-Esta Varik, kooli sotsiaalpedagoog.

Kell 14.20-15.00 - Nutiseadmete ja arvutite mõju lapse arengule, vaimsele tervisele ja õpivõimele-Marika Lepp, kooli psühholoog.


12. veebruari päevakava:

Kella 17.00-17.30 Õppimisvõimalused täiskasvanutele (Sirje Plaks ETKA Andras)

Kella 17.30-17.45 Õppimisvõimalused Parksepa Keskkoolis (direktor Ilmar Kesselmann, õppealajuhataja Anneli Plado)

Kella 17.45- 18.15 Õpetaja ootused (õp Karin Peterson)