Eelkool

Eelkool 2021

1. septembril 2021 PARKSEPA KESKKOOLIS kooliteed alustavad lapsed on oodatud koos lapsevanematega EELKOOLI.

EELKOOLI EESMÄRGIKS ON soodustada sujuvat sisseelamist kooliellu ja toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi.

EELKOOLI TOIMUMISE AJAKAVA

Vanemate infotund toimub 10. veebruaril 2021 kell 17 ruumis 138.

Eelkool toimub järgmistel kuupäevadel:

10. märts 2021 kell 13.20 lapsed ruumis 111, lapsevanemad ruumis 138

7. aprill 2021 kell 13.20 lapsed ruumis 111, lapsevanemad ruumis 138

Lõpp kell 15.00.

Eelkooli viib läbi õpetaja Liia Luik. Vanemate töötubasid juhendavad sotsiaalpedagoog Esta Varik, logopeed Elina Bogomolova ja koolipsühholoog Marika Lepp.

Hiljemalt 4. juuniks 2021 tuua kooli koolivalmiduskaart, koopia lapse sünnitunnistusest ja 2 fotot 3 x 4 cm.