Eelkool

Eelkool 2024

Eelkool 2023

Eelkool 2022

Parksepa Keskkooli EELKOOL alustab 10. veebruaril 2022

EELKOOLI on oodatud 1.09.2022 Parksepa Keskkooli 1. klassis kooliteed alustavad kooliuusikud. 

EELKOOLI EESMÄRGIKS ON soodustada pere sujuvat  sisseelamist kooliellu ning toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi. 

EELKOOLI TOIMUMISE AJAKAVA

Vanematele toimub infotund 10.veebruaril kell 17.30 ruumis 138. 

Lastele ja vanematele:

11. märtsil 2022 kella13.20–15.00. Lapsed ruumis 243, vanemad ruumis 138. 

8. aprillil 2022 kella 13.20–15.00. Lapsed ruumis 243, vanemad ruumis 138

Eelkooli viivad läbi õpetaja Helle Liloson ja kooli tugispetsialistid. 

Hiljemalt 3. juuniks 2022 tuua kooli koolivalmiduskaart, lapse sünni-tunnistusest koopia, 2 fotot 3 x 4 cm.