Uudised ja teated

Koolimaja on suletud puhkuste ajal 6. juuli – 2. august 2020. Info tel 5156902 (direktor).

Kantselei on avatud alates 10. augustist 2020 kella 9–13. Tel 7868717.

Lõpuaktused

Kasvata loomaaia elanikele kõrvitsaid

Armas koolipere!

Tallinna Loomaaed tegi üleskutse, et võimalusel kasvatage mõni kõrvits ka nende elanikele.

Kasvatage innuga, jagage meile pilte kogu teekonnast ja sügisel teeme üleskutse, et kõrvitsad kokku koguda ja loomaaia elanikele transportida.

Link meeskonna registreerimiseks https://lingid.ee/6cmaQ

Link piltide ja videode jagamiseks kogu suve vältel https://lingid.ee/korvits20

Sander Suur saavutas keskkonnaalaste uurimistööde konkursil 5. koha!

9.b klassi õpilane Sander Suur osales keskkonnaalaste uurimistööde konkursil, pääses oma eelmisel aastal koostatud loovtööga "Metsloomade arvukuse määramine ruutloenduse meetodil" II vooru, kuhu valiti 45-st konkursile üle Eesti esitatud tööst 20 paremat. II voor toimus 7. ja 8. mail veebikonverentsi kujul, kus õpilased tutvustasid oma tööd 10 minuti jooksul, neid hindas ja küsitles kolmeliikmeline žürii.

Mondo Maailmakool

MTÜ Mondo edendab Eestis maailmaharidust ja vastutustundlikku tarbimist, töötab vähem arenenud riikide vaesuse vähendamise eesmärgil ning tegeleb ka humanitaarabiga, mis keskendub haridus-, meditsiini- ja sanitaartingimuste parandamisele.

Lisaks pakub MTÜ Mondo ka koolitusi, info- ja õppematerjale. Selle aasta Maailmahariduse koolituse raames läbiviidud projekti käigus mõtisklesid Parksepa Keskkooli 7.-9. klassi noored ÜRO kestliku arengu eesmärkide üle.

Kokkuvõte sai selline:

Aitäh kõigile osalenud õpilastele!

Suur tänu õp Merit Süvingule, kelle juhendamisel valmisid plakatid ja õp Ene Kärjele tehnilise toe eest.

Koolitusel osalesid õp Heidi Kukk ja Marianne Laineste

Parksepa Keskkool kogub mälestusi

Parksepa kooli 145. sünniaastal kogume kooliga seonduvaid mälestusi, et jäädvustada kooli ajalugu. Kutsume üles vilistlasi, endiseid ja praeguseid koolitöötajaid ning õpetajaid jagama meenutusi oma õpi- ja tööaastatest ning muust koolieluga seonduvast. Teretulnud on ka fotod või esemed (õpikud, vihikud, koolitarbed, koolivorm jne) koos lugudega, mis leiaksid väärika koha koolimuuseumis.

Valiku meenutustest plaanime ette kanda 17. oktoobril 2020 kooli vilistlaste kokkutuleku raames toimuval mälestustetunnil ja vilistlaskonverentsil ning kõikidest meenutustest anda välja kogumiku.

Meenutused/mälestused palume sisestada klõpsates siin. Digifotosid ootame aadressile info@parksepa.werro.ee. Paberkandjal tekstid, fotod ja esemed palume saata kooli aadressil: Parksepa Keskkool, Võru tee 4, 65509 Parksepa, Võru vald või tuua isiklikult koolimuuseumi (Malle Puolakainen) või kantseleisse (Kaidi Oja).

Kooli juhtkond

Koolimuuseumi rajamise lugu

Kooli muuseumi rajamise lugu.

Kalendris olevad üritused jäävad seoses koroonaviirusest tingitud liikumispiirangutega ära või lükatakse edasi!