Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi toimub 9. klassi klassitunnistuse või hinnetelehe ja põhikooli lõputunnistuse ning vestluse alusel. Soovi korral on vestlusele oodatud ka õpilase vanem või ametlik hooldaja.

Vestlusele sai registreeruda 21.04–05.05.2023.

Vestlused toimusid 9.–19.05.2023. 

Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta saadetakse õpilasele e-kirjaga hiljemalt 24. maiks 2023. Kinnitust õppima asumise kohta õpilaskandidaadilt ootame 26. maiks 2023.

Kooli nimekirja arvatud õpilaste dokumentide vastuvõtt toimub 19.–30. juunini 2023 kella 9–13 koolimaja 2. korrusel ruumis nr 253 (õpetajate tuba).

Nõutavad dokumendid:

Eesti meistrivõistlustel teatejooksudes saavutas MU20 vanuseklassis meie kooli õpilastest koosnev 4x110m tõkkejooksu võistkond I koha. Võistkonda kuulusid Kristjan Timuska, Franz Krull, Theodor Krull ja Steven Leppoja.

9. klassi tutipäev

Pärast mängulisi hommikutunde kroonis 9. klass sel päeval õpetajaid...

Foto on illustratiivne, pärit teiselt võistluselt.

FRANZ KRULL- TULEVIKU TEGIJA

Mai viimasel päeval toimus Lätimaal, Cesises tõkkejooksu legendide võistlus. U20 vanuseklassis saavutas meie kooli 12b kl õpilane FRANZ KRULL 110 m tõkkejooksus 1. koha ajaga 14.02 ja täitis EM normatiivi.

Sellest tulenevalt tagas ta endale koha U20 Euroopa meistrivõistlustele, Jeruusalemmas, kus võistleb 7.-10. augustini.

PALJU-PALJU ÕNNE!!!

Hoidkem Franzu sportlikel tegemistel silm peal, sest ühel ilusal päeval kuuleme temast olümpial!

EDU FRANZ!

Peastarvutamise võistlus "Mina oskan"

26. mail 2023 toimus Võru maakonna 1.- 4. klasside peastarvutamise võistlus "Mina oskan", kus osales kokku üle 160 õpilase. Võistlus toimus veebi teel keskkonnas 99.math.com ja kooli igast klassist sai osaleda kolm õpilast. Võistlusel oli kaks vooru: eelvoorust pääsesid 10 parimat edasi finaalvooru.

 

1. klassi võistlusel osales kokku 34 õpilast. Meie kooli esindasid Eliise Schenk, Anette Pirnpuu ja Mark Luukas Mikson. Tüdrukud pääsesid ka finaalmängu, kus Eliise saavutas 4. koha ja Anette 6. koha.

 

2. klassi võistlusel osales kokku 46 õpilast ja meie kooli esindasid Robin Jõgeva-Flo, Kregor Jõela ja Jette Konts. Kõik pääsesid ka finaalmängu, mille tulemused olid järgmised: Kregor 8. koht, Robin 9. koht ja Jette 10. koht.

 

3. klassi võistlusel oli maakonnas osalejaid kokku 45. Meie kooli 3.a klassi esindasid Mia Mall Haljend, Hugo Park ja Laura Haak ning 3.b klassi esindasid Sten Topp ja Ranel Kitsik. Sel korral ükski meie kolmanda klassi õpilastest finaalmängu ei pääsenud.

 

4. klassi võistlusel oli osalejaid 38 ja meie kooli esindasid Tuuli Jõgeva, Karmen Käär ja Sirli Tasso. Karmen pääses finaalmängu, kus ta saavutas 4. koha.

 

Kõik osalenud õpilased olid väga tublid. Suur aitäh teile!


Õpilasi juhendasid õpetajad Helle Liloson, Liia Luik, Maili Toom, Kirsten Veelmaa ja Mariina Kõrs – suur aitäh! 

Võistluse korraldusliku poole eest vastustas haridustehnoloog Šeila Mündi.


TV 10 Olümpiastarti

Pühapäeval, 28.05  toimus TV 10 Olümpiastarti 52 hooaja 4 etapp Kadrioru staadionil 

Kristover Kindsiveer saavutas meie kooli parimana kettaheites III koha tulemusega 31.08 ja palliviskes 47.69 7. koht.

P-V Kert Loorits kettaheites 31.21 9. koht, Ott Keerutaja kettaheites 13.koht. T-N Ketter Kasuk 600 m jooksus 9. koht. T-V Natali Kulaga palliviskes 6. koht.

Kõigil aladel vähemalt 60 võistlejat.

Oma isikliku rekordi püstitasid Anelle Runtal, Liis Kärbla, Helena Karu ja Kaspar Jaaska.

Kooli võistkond on hetkel IV kohal.

Kiitus tublidele lastele, kes seisavad kooli au eest!

Maakonna TV 10 mitmevõistlus toimub 06.-07. juunil Üleriigiline võistlus toimub Võrus 13- 14 juunil.

Animafestival

19. mail toimus Mustla rahvamajas Heino Parsi nimeline X animafestival, kuhu olid nomineeritud neli Parksepa Keskkooli õpilast enda tehtud animatsioonidega: “Hommikune töö kuld, õhtune muld” - Hugo Park (3. klass), “Kus saun, seal eestlased” - Isabella Runtal (4. klass), “Pane suu kinni, muidu süda jahtub ära!” - Laura Potter (6.klass) ja “Nõela heinakuhjast leidmine teeb meistriks” - Kerdo Murde (6. klass).

Üritus algas rahvamajas festivali avamisega ning sealt liikusime edasi Tarvastu muuseumisse, kus avati pidulikult Heino Parsi nimeline muuseumituba. 

Edasi oli kavas Animakooli töötuba, kus pidime tegema operaator Kõpsu-teemalise animatsiooni. Parksepa Keskkooli nominentide animatsioon kandis nime “Kõps ümber maailma”.

Päev lõppes nominentide ja laureaatide autasustamisega, kus oma vanuserühmas sai laureaadi tiitli Kerdo Murde tööga “Nõela heinakuhjast leidmine teeb meistriks”. Autasustamist saab järelvaadata Animafestivali lehel https://animafestival.ee/

Laura Potter 6. klass

Ajaloopäev

25.mail 2023 toimus Parksepa Keskkoolis ajaloopäev. Kokkuvõte päevast tuleb ehk hiljem. Loetlen siinjuures töötoad ja lisan mõned värsked pildid-videod (album loodetavasti täieneb, õpetajad-õpilased võiksid saata Anttile oma parimad klõpsud.) 

Töötoad: I - ilutuba, II - poomivõitlus, III - ajaloojaht, IV - sepp, V - vibukütid, VI - sulle-mulle, VII - ehete valmistamine, VIII - alkeemia, IX - ladina keel, X - tants, XI - nõid, XII -ajamasin.

Parksepa Keskkooli töövarjutamine Saksamaal

Parksepa Keskkooli kaks õpetajat ja kolm juhtkonna liiget osalesid 2.–5. maini 2023 Erasmus+ projekti „21. sajandi oskuste arendamine Parksepa Keskkoolis“ raames töövarjutamisel Maria Theresia gümnaasiumis Saksamaal Augsburgis. Töövarjutamise eesmärgiks oli tutvuda õppekorralduse ja koolieluga, et õpetamist ja koolikultuuri õpilaskesksemaks muuta, mis loob soodsad tingimused edasiseks arenguks ning omandada 21. sajandi oskuste õpetamiseks vajalikke teadmisi ja meetodeid. 

Nelja päeva jooksul külastati arvukalt ainetunde, kohtuti Maria Theresia gümnaasiumi juhtkonna ja õpetajatega, tutvuti kooli juhtimise, õppekorralduse ja hariduseluga Baierimaal.

Maria Theresia gümnaasium on suur, umbes 900 õpilase ja 80 õpetajaga kool, kus on klassid 5ndast 12ni. Koolis on kolm õppesuunda: keeled, loodus-tehnoloogia ja sotsiaal. Õpilased on pesaklassides ja õpetajad liiguvad. Huvitav on asjalolu, et koolis pole vahetunde. Tunnikella kõlades lähevad õpetajad järgmise klassi juurde. Ainult muusika, kunst, kehaline ja infotehnoloogia on ained, kus õpilased klassiruumi vahetavad. Vahetundideta õppepäev tähendab seda, et ükski tund ei välta 45 minutit – ühest klassist teise jõudmiseks kuluvad väärtuslikud minutid. Loomulikult õhkasid kõik õpetajad oma ainekabinettide järele, mida saaks asjakohaselt sisustada.

Koolipere on multikultuurne - majas võis kohata eri nahavärvi ja usutunnustega lapsi. Silt kooliukse kõrval kuulutab, et kool on rassismivaba ja täis julgust. Õpilased koolis on avatud ja suhtlemisaltid. Nad tundsid suurt huvi Eesti riigi ja koolielu vastu. 10. klassi õpilastele ja kooli juhtkonnale anti ülevaade hariduselust Eestis ning tutvustati Parksepa Keskkooli. Augsburgi kooli õpilastele ja õpetajatele avaldas muljet huvitegevuse lai spekter ning osakaal Parksepa koolis. 

Lisaks kooliga tutvumisele saime aimu ka piirkonna ajaloo- ja huviväärsustest. Meile korraldati giidiga linnatuur Augsburgis ja Münchenis, õnnestus külastada Ludwig II lossi Herrenchiemsee saarel. Augsburgis avaldas muljet 16. sajandil Jacob Fugger noorema rajatud linnaosa puudust kannatavatele Augsburgi kodanikele, mis on tänini kasutusel. Fuggerei 142 majas asuvates sotsiaalkorterites on ülimadal aastaüür  - 88 eurosenti, mis pole kerkinud viimase 500 aasta jooksul ☺.

Mai lõpus on oodata Maria Theresia gümnaasiumi kahe õpetaja külaskäiku Parksepa Keskkooli, mis algselt pidi aset leidma aprillis, kuid lükkus Saksamaa lennujaamatöötajate streigi tõttu edasi. On mida rääkida ja uurida. Koostöö peaks jätkuma sügisel 2023, kui õpirändele tulevad Augsburgi kooli õpilased.

Projektis osalenud õpetajad Ene Kärg ja Anneli Arike ning juhtkonna liikmed Aigi Sikkal, Airi Pütsep ja Kaidi Oja jäid töövarjutamisega väga rahule. Projekti rahastab Euroopa Liit.

Kaidi Oja Parksepa Keskkooli töövarjutajate nimel

ÕUESÕPPEKLASSI AVAMISPIDU

Möödunud reedel avasime teisel suurel vahetunnil õpilaste ja külalistega avara õuesõppeklassi.

Meid oli tervitama tulnud Võru valla esindus, tänu kellele klass valmida sai, ehitaja Jan Ehitus OÜ, kelle töö oli kiire ja kvaliteetne, idee autor Ene Veberson. Projekteerija oli kooli vilistlane Anti Eelmets.

SUUR TÄNU KÕIGILE!

Klass sai avatud hoogsa ja rõõmsa tantsuga, 3.a kl tüdrukud lugesid lustaka kevadluuletuse.

Heaperemehelikku kasutamist ja mõnusaid tunde õues!

Vabariiklik matemaatikavõistlus Nuputa 


13. mail saavutas meie kooli 5.-6. kl meeskond vabariiklikul Nuputa võistlusel III koha. Supernuputajateks olid: Roland Käär (6. kl), Kerdo Murde (6. kl), Liis Kärbla (5.a) ja Kaspar Jaaska (5.b). Üritus toimus Tamsalu Gümnaasiumis ja võistlustules oli 35 võistkonda. 


Õpetaja Ülle Noppel

UNESCO ühendkoolide võrgustik

Parksepa Keskkool on liitunud UNESCO ühendkoolide võrgustikuga. Töörühmaks on PKK Loodusring ja kontaktisikuks loodusringi juhendaja õpetaja Heidi Kukk. 

UNESCO ühendkoolide võrgustik (UNESCO Associated Schools Network ehk ASPnet) on rahvusvaheline võrgustik, mis sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolid hoiavad au sees UNESCO ja ÜRO põhikirjade keskseid väärtusi ja põhimõtteid.

2018. aastal kuulus võrgustikku üle 11 000 õppeasutuse 181 riigist. Ühendkoolid annavad oma tegevuse kaudu panuse parema ja jätkusuutlikuma maailma loomisele, viivad ellu uuenduslikke pilootprojekte ning mõistavad hariduses nelja õppimise eesmärgi olulisust: õppida teadma, tegema, olema ja üheskoos elama.

Suurt tähelepanu pööratakse kestlikku arengut toetavale haridusele ja maailmakodanikuharidusele. Kestlikku arengut toetava hariduse ja maailmakodanikuhariduse kohta loe UNESCO ERK veebis.

Toetajad