Üldinfo

Kooli aadress

Võru tee 4

Parksepa 65509

Võru maakond

Telefon ja e-kiri

E-mail: info@parksepa.werro.ee

Sekretär: 7868717, 53269551

Raamatupidamine

Arve saaja: Parksepa Keskkool (registrikood 75021356)

Arve maksja: Võru Vallavalitsus (registrikood 77000393)

Võru Vallavalitsuse kontod:

EE931010402007075008 SEB Pank

EE602200221045260820 Swedbank

Tehingupartneri kood: 582101

Arved Võru Vallavalitsusele või selle allasutustele palume saata e-arvena. Koolile saadetavatel arvetel peab olema kooli registrikood.

Kooliõde

Koolitervishoiuteenust osutab kooliõde Signe Sõrmus ruumis nr 234

Vastuvõtuajad: 

E, T, N kella 8.30–13.00

K, R kella 8.30–12.30

Telefon: 5307 7335

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

Telefon 735 0222, e-post hm@hm.ee

2023. aastal hankeplaani nõuetele vastavaid hankeid ei kavandata.

Telefon ja e-mail

Direktor - Aigi Sikkal

786 8710, 5370 3435

Õppejuht - Anneli Plado

786 8711, 5326 9520

Sekretär - Kaidi Oja

786 8717, 5326 9551

Huvijuht - Airi Pütsep

786 8713

Majandusjuhataja - Üllar Plangi

5347 9867

Õpetajate tuba

786 8714

Spordikompleks (tel/fax) - Kalev Palo

786 8715

Söökla - Svetlana Hinn

786 8718

Raamatukogu - Ruth Toots

786 8716

Sotsiaalpedagoog - Esta Varik

512 0706

IT-juht - Antti Leppik

503 2174

Pikapäevarühm - Kirsten Veelmaa (E– K), Ingrid Ekker (N)

588 43088

Õpetajad

Parksepa Keskkooli töötajad 2023/2024.õ.a

Töötajad

Parksepa Keskkooli töötajad 2019/2020.õ.a

Klassid ja klassijuhatajad

Parksepa Keskkooli klassid ja klassijuhatajad 2019/2020.õ.a.

Asukoht