Parksepa kooli almahh ilmub 1974-st aastast. Paberkandjal almanahhidega saab tutvuda Parksepa kooli muuseumis ja raamatukogus. Kodulehel on hetkel loetavad Lapsemaa V,  VI, VII ja verivärske VIII number. Loodetavasti jõuavad ka vanemad väljaanded peagi siia.

2015 2020
2020. aastal ilmunud Parksepa Keskkooli almanahh „Lapsemaa VIII“ sisaldab õpilaste arvamuslugusid ja omaloomingut, koolis toimunust tagasivaadet sõnas ja pildis ning infot lõpetajate ja töötajate kohta.

VII õpilasalmanahh „Lapsemaa“ ilmus 2015. aastal ja oli pühendatud kooli 140. aastapäevale. Esmakordselt ilmus almanahh ka elektroonilisel kujul. 

Almanahh tutvustab õpilaste omaloomingut siit ja sealt, nii luuletusi, jutukesi kui ka arutlusi ning meenutusi. Huvitav ülevaade on antud meie kooli õpilastest-leiutajatest ja nende leiutistest. Saame teadmisi meie kooli õpilasfirmade tegevusest ja sisuka loo muusika-aasta tegemistest 2015. aastal. Omal kohal on pildigalerii koolielu sündmustest.

VI õpilasalmanahh „Lapsemaa“ ilmus 2010. aastal ja oli pühendatud kooli 135. aastapäevale.

Kogumik annab ülevaate nii meie kooli nooremate õpilaste omaloomingust kui ka gümnaasiumiõpilaste arutlustest elu- ja maailmanähtuste üle. Eraldi osa on kogumikus pühendatud võru keelele - meie kodusele keelele. Huvitav lugemine on meie kooli kuulsatest ja kummalistest õpilastest  ning nende hobidest.

Almanahh annab ülevaate sündmustest koolielust piltide kaudu ja sisaldab vilistlaste nimekirju aastatest 2007–2010.

V õpilasalmanahh „Lapsemaa“ ilmus 2005. aastal ja oli pühendatud kooli 130.  aastapäevale.

Almananahhi sisuks on õpilaste, õpetajate ja vilistlaste mõttearendused kõige erinevamatel teemadel - maailm meie ümber, selle suurus , ilu ja inetus. Põhjalikult on käsitlemist leidnud õpilaste huvidemaailm: kodu-uurimine, sport, loodus, kunst, isetegevus jne. Õpilased on avaldanud ka huvitavaid lugusid meie kooli õpetajatest.

IV õpilasalmanahh „Lapsemaa“ ilmus 2000. aastal.

Kogumikus on käsitlemist leidnud nii põhikooli kui ka gümnaasiumiastme õpilaste omalooming. Tähelepanu väärivad keskkooli õpilaste sisukad kontserdiarvustused. Avaldatud on hulgaliselt õpilaste uurimistöid õpetajatest, suguvõsa ja kooli ajaloost. Huvitav osa kogumikus on 12. klasside juhatajate kõned keskkooli lõpuaktusel 22. juunil 2000. aastal.

III õpilasalmanahh „Lapsemaa” ilmus 1995. aastal ja oli pühendatud kooli 120. aastapäevale.

Almanahhi koondatud õpilaste omalooming on jagatud kahte ossa: põhikooli õpilaste lood laste igapäevaelust ja gümnaasiumiastme noorte arutlused neid ümbritsevast mõtte- ja tundemaailmast.

II õpilasalmanahh „Lapsemaa“ ilmus 1991. aastal ja oli pühendatud Parksepa Keskkooli teise juurdeehituse avamisele.

Direktor Viktor Puolakaineni saatesõna annab ülevaate Parksepa kooli reorganiseerimisest keskkooliks. Fotograaf Meido Kuus on jäädvustanud pilte juurdeehituse ehitamise käigust. Omal kohal on mälestused koolist, õpilaste, õpetajate ja vilistlaste omalooming.

I õpilasalmanhh „Lapsemaa“ ilmus 1974. aastal ja oli pühendatud Väimela kooli 100. aastapäevale.

Antakse ülevaade õpilaste omaloomingust aastatel 1967–1974.

Käsitlemist leiab ka kooli ajalugu: „Päev Jaaska koolis“  (Paul Mitt ), „Rammuli koolimajas” (Hengo Tulnola), “100 aastat Väimela kooli“ (direktor Nikolai Aju)