Projektid

Parksepa Keskkooli koolipere õpib leidma tasakaalu tervisliku, keskkonnasäästliku ja majanduslikult otstarbeka käitumisega. Oktoobris toimuvad toiduga seotud loengud, taimetoitude valmistamise töötuba, toidujääkide mõõtmine koolisööklas ning alustatakse biojäätmete kiirkompostimisega Novembris toimuvad jäätmete mõõtmine ja tegevused jäätmetekke vähendamiseks Kevadel toimub 3-päevane laager õppekäikude ja praktiliste töötubadega Kevadel rajavad 1.-6. klassi õpilased koolihoovi oma kompostipeenrad

Projekti põhieesmärk on innustada noori ise tegutsema ja leidma lahendusi kohalikul tasandil probleemidele, mõjutades seeläbi kaudselt ka kogu ühiskonda. 

EOK projekti eesmärk on suurendada laste liikumisaktiivsust

...projekt on osa Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist.

Loe lähemalt!

Maailmahariduse koolituse raames läbiviidud projekti käigus mõtisklesid Parksepa Keskkooli 7. 9. klassi noored ÜRO kestliku arengu eesmärkide üle.

Õpikojad on koolis toimuv laboritundide programm, kus 7. 12. klasside õpilased saavad teha eksperimente.