Projektid

Projekti põhieesmärk on innustada noori ise tegutsema ja leidma lahendusi kohalikul tasandil probleemidele, mõjutades seeläbi kaudselt ka kogu ühiskonda.

EOK projekti eesmärk on suurendada laste liikumisaktiivsust

...projekt on osa Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist.

Loe lähemalt!

Maailmahariduse koolituse raames läbiviidud projekti käigus mõtisklesid Parksepa Keskkooli 7. 9. klassi noored ÜRO kestliku arengu eesmärkide üle.

Õpikojad on koolis toimuv laboritundide programm, kus 7. 12. klasside õpilased saavad teha eksperimente.