Tervisenõukogu liikmed

 • Tiina Asi

 • Heidi Kukk

 • Maili Toom

 • Ruth Toots

 • Malle Puolakainen

 • Svetlana Hinn

 • Marika Lepp

 • Helle Liloson

 • Signe Sõrmus

 • Sirje Hütt

 • Esta Varik

 • Kirsten Veelmaa

 • Egle Kõva

 • Kristiin Kulpson

 • Ene Veberson

 • Kaidi Oja

Tervist Edendava Kooli võrgustiku liikmeks olemine tähendab pidevat arengut sellise kooli poole, kus kõigil on hea ja turvaline olla.

Võrgustik annab võimaluse koostööks ja kogemuste vahetamiseks, motiveerib olema teistele eeskujuks ning pakub võimalusi osaleda võrgustiku üritustel.

Liikumise Tervist Edendava Kool eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. Selle kujundamisele aitavad kaasa kõik koolipere liikmed. See tähendab, et suhted koolis on toetavad ja sõbralikud, tunniplaan läbimõeldud ning kõikide osapooltega arvestav, kooli kodukord ühiselt kokku lepitud, füüsiline keskkond turvaline, toitlustamine tervislik jne.

Euroopa tervist edendavate koolide võrgustik – ENHPS (European Network of Health Promoting Schools) sai alguse 1992. aastal Maailma Terviseorganisatsiooni, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu Nõukogu algatusel. Eestis sai Tervist Edendavate Koolide võrgustik alguse 1993. aastal, kui liitusid esimesed 10 kooli.

Tänaseks on Eestis ligi kakssada tervist edendavat kooli, kuid liikumise põhimõtete elluviijaid on tunduvalt rohkem. Tervist edendavates koolides on moodustatud aktiivsetest ja teadmistega inimestest tervisenõukogud. Riiklikuks eesmärgiks on, et kõigis Eestimaa koolides oleksid loodud soodsad eeldused ja tingimused Tervist Edendavate Koolide põhimõtete rakendamiseks.

2019/2020

Tervisenõukogu koosoleku protokoll nr4.pdf


2016/2017

Tervisenõukogu koosseis 2016/2017. õa:

Helle Liloson, Malle Puolakainen, Ruth Toots, Airi Pütsep, Heidi Kukk, Tiina Asi, Maili Toom, Sirje Hütt, Signe Sõrmus, Esta Varik (esimees).

Tervisenõukogu tegevuse põhieesmärk 2016/2017. õa on:

Süvendada koostööd õpilastega, lastevanematega ja kohaliku kogukonnaga

Tegevusplaan:

 • Koristustööd punases majas (kogu koolipere) – I poolaastal 5. oktoober 2016

 • Koolimaja keldris olevate ruumide kasutusvõimaluste laiendamine (peeglisaal)

 • Teemanädal „VESI”- II poolaastal kätepesunädal ja loengud õpilastele

 • Kutsuda kooli külalisesinejaid terviseteemal

 • Riina Paat – „Võimalused viiruste ennetusel ja kriisiolukorras abi osutamise võimalused”

 • Raamatute ja ajakirjade kasutusvõimalus kohviku juures

 • Vahetundide sisustamine – õpilastele lauamängud ja lauatennise mängimise võimalused

 • Õpilaste kaasamine tervisenõukogu koosseisu

 • Kooliümbruse heakorrastusplaani kaastamine koostöös spetsialistidega

 • Projekt „Tervislik liikumine” 27. ja 28.04.2017

 • 1.-6. klassi õpilased osalesid teatejooksus Väimela teeristist kooli juurde.

 • Kooli spordiväljakul oli võistkondlik kuulijann ja liikumismängud.

 • Puuviljad õpilastele (100 eurot Võru Maavalitsuselt)

 • Koostöö õpilastega: 4. ja 5 klassi õpilastele loengud teemal

 • „Meelemürgid ja nende mõju noorele organismile”

 • „Suitsuprii klass” ennetusprogramm 2016/17. läbisid 4.-6. klassid

 • Ettepanek: 2017/18. õa tervisenõukogu koordinaator on KES?

2013/2014

2013/14. õa põhieesmärk:

süvendada ÕUESÕPPE MEETODIL koostööd õpilastega, lastevanematega ja kohaliku kogukonnaga (meetodid – koostöös õppimine, eakaaslaste õpetamine, meeskonnatöö, rollimängud, vestlused, diskussioonid).

Õuesolek parandab nii õppijate kui ka õpetajate tervislikku seisundit ja vähendab stressi.

TEGEVUSEESMÄRGID:

Kujundada koolis toetavat ja hoolivat keskkonda, kus kõigil on hea õppida ja töötada.

TEGEVUSKAVA:

 • „REIPALT KOOLIPINKI” - kogu koolipere tervislikult liikuma.

 • II ja III kooliastmes loeng „MIS ON KOOLILAPSEL MURET”.

 • Kooskõlastada koolipuhveti omanikuga puhvetis müüdavate kaupade valik.

 • 1. dets 2013 ülemaailmne AIDSi päev (loeng õpilastele, õppefilmi vaatamine ja arutelu).

 • ÕUNANÄDAL põhikooli õpilastele (õunasortide tutvustamine, õunamahla pressimine, õunakoogi küpsetamine, degusteerimine).

 • DOONORIPÄEV (väike heategu koos kohaliku kogukonnaga).

 • Osalemine tervistedendavate koolide maakondlikel ja vabariiklikel ühisüritustel (suvekool, konverentsid, koolitused).

 • Koolipargi ja kohaliku aleviku (koostöö paikkonnaga) korrastamine koos õpilaste, lastevamate ja koolitöötajatega (riisumine, peenarde rohimine, mänguväljaku rajamine).

 • Kooli kodulehel ja kohaliku valla lehes tervistedendavate ürituste kajastamine.

 • Projektis „Suitsuprii klass” osalemine ja plakatite valmistamine.

 • Inimeseõpetuse tundides esmaabikoolitus ja praktiline tegevus (sidumine, mille viib läbi kooli meditsiinitöötaja).

 • 4. ja 9. klassi õpilastele elustamise ABC (kooli meditsiinitöötaja).

2012/2013

2012/2013. õppeaastal on põhieesmärk:

süvendada koostööd õpilastega, lastevanematega ja kohaliku kogukonnaga

TEGEVUSEEMÄRGID:

Kujundada koolis keskkonda, kus kõigil oleks hea õppida ja töötada

TEGEVUSKAVA:

 • Projekt „TERVENA TULEVIKKU" 18. sept 2012 8. ja 9. kl poisid külastavad ja osalevad sportlikus tegevuses Võru Kuperjanovi Jalaväepataljonis

 • „REIPALT KOOLIPINKI" – kogu poolipere tervislikult liikuma

 • 1. dets 2012 ülemaailmne AIDSi päev (loeng 7.-10. klasside õpilastele, õppefilmi vaatamine ja arutelu)

 • KARASKINÄDAL põhikooli õpilastele (teooria, retseptid, karaski küpsetamine, degusteerimine)

 • DOONORIPÄEV (väike heategu koos kohaliku kogukonnaga)

 • Osalemine tervistedendavate koolide maakondlikel ja vabariiklikel ühisüritustel (suvekool, konverentsid, koolitused)

 • Projektide kirjutamine ja rakendamine

 • Kooli kodulehel ja kohaliku valla lehes tervistedendavate ürituste kajastamine

 • Projekti „Suitsuprii klass" võistluses osalemine ja plakatite valmistamine

 • Inimeseõpetuse tundides esmaabi koolitus ja praktiline tegevus (sidumine - kooli meditsiinitöötaja)

 • 9. klassi õpilastele elustamise õpetus (kooli meditsiinitöötaja)

 • Ennetustöö „Ei uimastitele" – õppefilmi vaatamine ja arutelu 7.-12. klasside õpilastele

 • Kooli töötajate tervisenäitajate mõõtmine (vererõhk, veresuhkur, kolesterool jne)

 • ZUMBAPIDU kooli töötajatele ja kohalikule kogukonnale „Täida oma tass"

2011/2012

2011/2012. õa on põhieesmärk

SÜVENDADA TERVISEEDENDUSE LÕIMUMIST ERINEVATE ÕPPEAINETEGA

TEREVUSEESMÄRGID:

Kujundada koolis keskkonda, kus kõigil on hea õppida ja töötada.

Seoses kooli loodusaastaga planeerida ja kaasata õpilasi erinevatesse tegevustesse.

TEGEVUSKAVA:

 • „REIPALT KOOLIPINKI”

 • 1. dets 2011 ülemaailmne AIDSi päev

 • PUDRUNÄDAL I ja II kooliastmes 2012. a jaanuaris. Putrude valmistamine ja degusteerimine. Plakatite koostamine ja esitamine „Teraviljad meie toidulaual”

 • DOONORIPÄEV kohalikule kogukonnale

 • SPORTLIK TEATEVÕISTLUS kogu koolile

 • Osalemine tervistedendavate koolide maakondlikel ja vabariiklikel ühisüritustel (suvekool, konverentsid, koolitused)

 • Projektide kirjutamine ja rakendamine

 • Tervistedendavate ürituste kajastamine kooli kodulehel ja Võru valla lehes.

 • Projekti „Suitsuprii klass” võistluses osalemine ja plakatite valmistamine

 • Inimeseõpetuse tundides esmaabi koolitus ja praktiline tegevus (sidumine – kooli meditsiinitöötaja)

 • 9. klassi õpilastele elustamise ABC (kooli meditsiinitöötaja)

 • Aktiivne koolivahetund – vahetundide sisustamine erinevate tegevustega (keksumäng, muusika kuulamine...)

 • Õuesõpe

 • Bioloogia õpikodade programm keskkooli loodus- ja reaalsuuna õpilastele ning teistele huvilistele. Eestvedaja loodusainete õp Heidi Kukk

2010/2011

TEGEVUSEEMÄRGID:

 • Süvendada tervise edendamise vallas koostööd kohaliku kogukonnaga

 • Kaasata tervisenõukogu töösse kooli õpilased ja lapsevanemad

2010/11. õppeaastal on põhieesmärk kujundada koolis üksmeelset ja tervislikku keskkonda, pöörates tähelepanu vaimse tervise arengule

TEK artikkel Võru valla lehte.pdf

TEGEVUSKAVA:

 • Projekt „TERVENA TULEVIKKU“ 5. okt 2010 8. ja 9. kl poisid külastavad ja osalevad sportlikus tegevuses Võru Kuperjanovi Jalaväepataljonis

 • VITAMIININÄDAL I ja II kooliastmes nov 2010

Tervislikud joogid, nende valmistamine aedviljadest ja degusteerimine. Iga klassi reklaam oma valmistatud tervislikule joogile

 • DOONORIPÄEV kohalikule kogukonnale

 • SPORTLIK TEATEVÕISTLUS kogu koolile

 • ÖÖKOOL gümnaasiumiklasside õpilastele ja kolleegidele 2011 talv (tähtede vaatlus spetsialisti juhendamisel, muinasjutuvestmine, lumelinna ehitamine ja öödisko tõrvikute valgel)

 • Osalemine tervistedendavate koolide maakondlikel ja vabariiklikel ühisüritustel (suvekool, konverentsid, koolitused)

 • Projektide kirjutamine ja rakendamine

 • Tervistedendavate ürituste kajastamine kooli kodulehel ja Võru valla lehes

 • „LOODUSLAAGER“ kooli personaalile 2011 kevad

 • RATTARALLI kogu koolile 2011 kevad (jätk üritusele MOTOPÄEV 2010 kevad)

 • Inimeseõpetuse tundides esmaabi koolitus ja praktiline tegevus (sidumine - kooli meditsiinitöötaja)

 • 9. klassi õpilastele elustamise õpetus (kooli meditsiinitöötaja)

2009/2010

2009/2010. õppeaastal on põhieesmärgiks pöörata tähelepanu personali tervislikele eluviisidele ja õpilaste kaasamisele tervisenõukogusse.

 • Õpilaste motiveerimine osalemaks üleriigilisel koolide võistlusel „Suitsuprii klass“

 • Vitamiininädal 28.09-02.10.2009. a 1.-6. klass

28.09. näitus „Vitamiinid aiast ja põllult“ 1.-6. klass

29.09. plakatite esitlus ja näitus 1.-6. klass

30.09. salatite valmistamine ja degusteerimine 4.-6. klass

02.10. „Haldjamäng“ 4.-6. klass

Kooli peakokk räägib teemal „ Vitamiinid koolitoidus“ 1.-6. klass;

 • Tervistedendavate (TE) projektide kirjutamine ja rakendamine;

 • Osalemine TE koolide maakondlikel ja vabariiklikel ühisüritustel (suvekool, konverentsid, koolitused)

 • Pakkuda võimalust kooli personalile teha mõõtmisi oma tervisenäitajate osas - „Sinu südame näitajad“

 • Koolipersonali heaoluküsitlus teemal „Sinu tervislikud eluviisid“

 • Kooli kodulehel ja Võru valla lehes tervistedendavate ürituste kajastamine

 • Algatada ja osaleda koolis tervistedendavatel üritustel (metsalaager, tervisepäev, matkad loodusesse)

 • Projektide kirjutamine ja rakendamine

 • Inimeseõpetuse tundides esmaabi koolitus ja praktiline tegevus (sidumine - kooli meditsiinitöötaja)

 • 9. klassile elustamise õpetus (kooli meditsiinitöötaja)

 • Kaasata tervisenõukogu tegevusse õpilasi, koostöö ÕOV-ga

 • Kooskõlastada koolipuhveti omanikuga mitmekesisem ja tervislikum kaupade valik

2008/2009

TEGEVUSEESMÄRGID:

 • Kujundada ja süvendada koolis turvalist ja tervislikku keskkonda, kus oleks hea õppida

 • Kujundada lastes tervislikke toitumisharjumusi ja tervislikke eluviise

 • Süvendada tervise edendamise vallas koostööd lapsevanematega, teiste koolidega, Võru maakonna traumanõukoguga, Tervise Arengu Instituudiga

TEGEVUSKAVA:

 • Osalemine koolide tervist edendavate projektide koostamise ja juhtimise alasel koolitusel

 • Tervist edendavate projektide koostamine ja kirjutamine

 • Õpilaste motiveerimine osalemaks loovtööde konkursil „Söögivahetund koolis“

 • Osalemine tervist edendavate koolide vabariiklikel ühisüritustel (suvekool, konverentsid)

 • Algatada ja osaleda koolis tervist edendavatel üritustel (metsalaager, südamepäev, tervisepäev, sõbrapäev, jne)

 • Kooli kodulehel tervist edendavate ürituste kajastamine

 • Kaasata tervisenõukogu tegevusse õpilasi ja lapsevanemaid

 • Teha ettepanekuid kooli direktsioonile lektorite valikul

 • Kooskõlastada kooli puhvetis müüdav puhveti omanikuga

 • Vitamiininädal mai 2009. a 1.-5. klassi õpilastele (plakatite kujundamine; mõistatuste, luuletuste ja juttude kogumine ja esitamine; riietus; tervislike salatite valmistamine)