Teated

Info õppeaasta lõpu kohta

Parksepa Keskkoolis jätkub õppetöö tunniplaanijärgselt distantsõppe vormis kuni 29. maini.

Vajadusel saab alates 18.maist väikestes gruppides või individuaalselt õppida ka koolimajas. Vajaduse selgitab välja aineõpetaja koostöös lapsevanemaga.

Alates 1.juunist saavad õpetajad tegeleda rohkem lastega, kellel on võlgnevusi või kellele pole distantsõpe sobinud.

Õppeaasta lõpeb 9. juunil.

Täiendav õppetöö toimub 10.-15. juunini.

Kooli poolt antud arvutid tagastada hiljemalt 15. juuniks. Tagastamiseks leppida kokku aeg ja koht helistades Anttile numbril 5032174.

Õpikute ja raamatukogust laenutatud raamatute tagastamine

Vaata Stuudiumist, millised raamatud on sinu käes!

1 .- 6. klasside õpilased tagastavad õpikud klassijuhatajale vastavalt eelnevalt kokkulepitud ajal. Raamatukogust laenutatud raamatud palume tuua tagasi koos õpikutega klassijuhataja kätte.

7. - 8. klasside ja 10. - 11. klasside õpilased tagastavad kõik need õpikud ja raamatukogu raamatud, mida õppetööks enam vaja pole - 4. juuniks.

9. ja 12. klasside õpilased tagastavad õpikud ja raamatud raamatukokku hiljemalt 15. juuniks

Palun õpikud ja raamatud tuua kell 9 - 14.

Kui tood ära õpikud, raamatud ja arvuti, võta garderoobist kaasa ka vahetusjalatsid ja muu Sulle kuuluv.


9. klasside lõpuaktus toimub 18. juunil.

9.a klassil kell 13.00 ja 9.b klassil kell 15.00

12. klasside lõpuaktus toimub 3.juulil.

12.a klassil kell 13.00 ja 12.b klassil kell 15.00.

Lõpupäeva ürituste toimumise viis otsustatakse juuni esimese nädala jooksul lähtuvalt sel hetkel kehtivatest piirangutest.

VÕRU VALLAS KEHTIVAD PIIRANGUD PÄRAST ERIOLUKORRA LÕPPEMIST

Vastuvõtt 10. klassi 2020/21. õa

Vastuvõtt toimub 9. kl tunnistuse I ja II trimestri hinnete ja vestluse alusel. Vestlustele registreerumine toimub 27.-30.04.2020. Vestlused toimuvad 11.-15.05.2020.

Kui vestlused toimuvad veebi teel, siis palume registreerimisvormis märkida, kas soovite vestelda Google Meet'is (eeldab Google'i konto olemasolu) või Skype'is (Microsofti konto).

Registreerimine on lõppenud.

Valikained, mida kool pakub vaata siit.

Kõigest lähemalt saad lugeda siit.

Vaata ka siit!

Küsimuste korral kirjuta anneli.plado@parksepa.werro.ee või helista õppealajuhatajale 53 269 520

Liikluskorraldus kooli territooriumil

Palun kinni pidada liikluskorraldusest kooli territooriumil ja parklas. Valdaja loata ei tohi sõidukiga kooli territooriumile sõita, keelav märk on sissesõiduteel üleval. Kooli õuealal autoga tiirutada ja manööverdada on ohtlik, eriti hommikutundidel, kui kõik samal ajal liiguvad.

Parklas tuleb õpilaste sõidukist väljumise ja peale võtmise ajaks parkida vastavalt märgistusele, st joonte vahele.

Liikluseeskirjad ei luba peatuda ka ülekäigurajal, oleme korduvalt näinud vanemaid, kes peatuvad ülekäigurajal lapse sõidukist väljumiseks. Selline teguviis on halvaks eeskujuks ka lapsele.

Liiklusohutut käitumist meile kõigile

Kooli juhtkond

Parksepa Keskkool kogub mälestusi

Parksepa kooli 145. sünniaastal kogume kooliga seonduvaid mälestusi, et jäädvustada kooli ajalugu. Kutsume üles vilistlasi, endiseid ja praeguseid koolitöötajaid ning õpetajaid jagama meenutusi oma õpi- ja tööaastatest ning muust koolieluga seonduvast. Teretulnud on ka fotod või esemed (õpikud, vihikud, koolitarbed, koolivorm jne) koos lugudega, mis leiaksid väärika koha koolimuuseumis.

Valiku meenutustest plaanime ette kanda 17. oktoobril 2020 kooli vilistlaste kokkutuleku raames toimuval mälestustetunnil ja vilistlaskonverentsil ning kõikidest meenutustest anda välja kogumiku.

Meenutused/mälestused palume sisestada klõpsates siin. Digifotosid ootame aadressile info@parksepa.werro.ee. Paberkandjal tekstid, fotod ja esemed palume saata kooli aadressil: Parksepa Keskkool, Võru tee 4, 65509 Parksepa, Võru vald või tuua isiklikult koolimuuseumi (Malle Puolakainen) või kantseleisse (Kaidi Oja).

Kooli juhtkond

Jõuluteemaliste joonistuste võistlus

Peagi on käes imede aeg - jõuluaeg.

Kas oled oma õpilastega joonistanud arvutiga? Julgustame proovima!

Õpetajad on ka oodatud osalema!!

Kutsume oma õpilastega joonistama jõulukaarte arvutis. Pildilt võiks leida tähendusliku detaili mööduvast aastast.

Kuulutame välja koolisisese jõuluteemalise arvutijoonistuste võistluse 2.-13. detsembrini.

Valminud tööd palun laadida üles hiljemalt 13. detsembril aadressile https://lingid.ee/joulukaart19.

Osaleja peaks andma nõusoleku, et tema tööd võidakse kasutada kooli trükistel, kaartidel.

Kõigist osalenud töödest valmib digikogumik.

Omanäolisemate tööde autoritele üllatusauhinnad.

Töö salvestamisel või allalaadimisel palun, et pööraksid tähelepanu:

  • vali .png vorming.
  • Et oleks selge, kelle tööga tegemist on, palun faili nimeks panna klassperenimi.eesnimi (näit b10murakas.mari).

Millega võiks proovida, kui parasjagu muud head ideed pole....

  1. Paint, 3D Paint rakendus (kooli arvutites olemas); Inscape (arvutiklassi arvutites olemas).
  2. Veebivahenditest: https://www.autodraw.com/, GoogleJoonised(Draw); https://sketch.io/sketchpad/
  3. animeeritud joonistamine - https://iwishyouto.com/

Tulen hea meelega toetama, kutsu aga julgesti!

Heade soovidega

Ene Veberson

Haridustehnoloog

E-kool ja Stuudium

Alates uuest õppeaastast võtab Parksepa Keskkool kasutusele E-kooli asemel Stuudiumi. Sellega seoses ei ole uutel õpilastel ja lastevanematel mõtet teha taotlusi E-kooli õpiandmete vaatamiseks.

Kannatamatutele Stuudiumi ootajatele!

Ülevaade Stuudiumist

Sisenemine Parksepa Keskkooli Stuudiumisse

Kõikide õpetajate ja õpilaste kontod on Stuudiumisse loodud ja neisse on võimalik sisse logida nii ID-kaardi kui SmartID-ga. Õpetajad on koolituse läbinud ja peaksid oskama endale parooli luua ja Stuudiumisse siseneda (koolituskeskkonna parool ei toimi!),

Lapsevanemad ja õpilased, kes soovivad kasutada sisselogimiseks parooli, siis selle loomiseks on juhised siin:

Stuudiumi kasutajakontode loomine

Kõikidel õpilastel on Stuudiumis mailiaadressiks kooli mailiaadress (@parksepa.werro.ee). Uued õpilased (10-ndikud) peaksid parooli loomisega kannatama esimese arvutiõpetuse tunnini, siis aktiveerime teie kooli mailiaadressid ja teeme ka Stuudiumisse sisenemise korda (ID-kaardi ja SmartID-ga juba saate). Peale sisselogimist ei ole ei õpilastel ega õpetajatel soovitav oma mailiaadressit Stuudiumis muuta.

Kõigil on soovitav üle vaadata oma profiiliandmed ja lisada sinna infot, mida arvate, et kooliga jagada võiks (aadress, telefon, profiilipilt). Lapsevanemad võiks profiilis klõpsata nuppu Nõusolekud andmete töötlemiseks ja mõelda, kas soovite Stuudiumi suhtluses osaleda. Kui lubad nime näitamise, saavad teised klassi lapsevanemad sinuga vajadusel klassi nimekirjast Suhtluse kaudu ühendust võtta (seda otsust saab hiljem sealtsamast muuta). Lapsevanemad, konto loomisel palun kannatust, üritan küll kinnitada teie taotlusi võimalikult kiiresti, kuid 24h ei jaksa ma nende laekumisi jälgida.

Kindlasti võiks installida ka Stuudiumi äpp oma telefoni, see on täiesti tasuta.

Hetkel Stuudiumis eriti infot veel pole. Päevikute loomisega alustan homme. Loodetavasti saab järgmise nädala jooksul asi korralikult toimima.

Uued tunniplaanid on ka olemas

Head kooliaasta algust

IT-juht Antti (küsimused antti.leppik@parksepa.werro.ee)

Muudatused õpilasliini bussiaegades

1. septembrist 2019 on uuendatud bussiliinide sõidugraafikuid, mis on vastavusse viidud tundide lõppemise aegadega.

Parksepa peatusest väljuvad bussid edaspidi koolipäevadel pärast tundide lõppu järgmiselt:

14:15 liin 101;

14:33 liin 16;

15:10 liin 101;

15:50 liin 12;

16:33 liin 16.

Kõik bussid peatuvad ka Lapi peatuses.

Muutunud on ka õpilasliini ajakava (täpsustatud 30.08.19, lisatud Väiso suund).

Vaata muudatusi bussiaegades!

Õpilasliin