Liikuma Kutsuv Kool

20. november 2020 oli Liikuma Kutsuva Kooli (LKK) päev koolitöötajatele!

Õpilased õppisid kodus ja koolitöötajatel oli koolituspäev. Koolitajateks TÜ liikumislaborist Maarja ja Reelika, kes tegid kõik liikumisega seonduva "puust ette ja punaseks" 😉

Tutvustati LKK põhimõtteid, tehti praktikas läbi liikumispauside võimalusi ainetundides ja aktiivseid vahetunde koos mängides. Arutleti hetkeolukorda ja pandi kirja edasised sammud.

Päeva lõpetasime Luhasoo rabas - tegime lõket, jõime kuuma morssi ja soojendasime lõkkel leiba ja saiakesi.

On õpetajate liikumisrõõmu aasta! Seoses sellega planeerime igasse kuusse ühise liikumispäeva kõigile koolitöötajatele!

Parksepa Keskkool on Liikuma Kutsuv Kool

Parksepa Keskkooli tervisedendusmeeskonna visioon:

Liikumine on rõõm! Igapäevane liikumine on meie jaoks elementaarne ja liikudes tunneme ennast tõeliselt vabana. Boonuseks on suurepärane võimalus püsida terve.

Parksepa Keskkool ühines Liikuma Kutsuva Kooli (LKK) võrgustikuga 2020. aastal. Võrgustiku koolid töötavad koostöös õpilaste ja õpetajate ning teiste koolitöötajatega, viies ellu tegevuskava koolipäeva liikumisaktiivsuse suurendamiseks vahetundides, tundides ja vabal ajal.

Liikuma Kutsuv Kool on koosloomel põhinev võrgustik, kus osalevad lisaks koolidele ja kooliperedele TÜ liikumislabor, ühiskonnateaduste instituut, hariduseksperdid ja paljud teised partnerid.

Esimesed kümme liikumisharjumusi edendavat kooli olid: Antsla Gümnaasium, Nõo Põhikool, Pala kool, Rõuge Põhikool, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tartu Descartes´i Kool, Tartu Erakool, Tartu Mart Reiniku Kool, Tartu Tamme Kool ja Võru Kreutzwaldi kool.

2020. aastal tegutseb üle Eesti juba 110 Liikuma Kutsuvat Kooli ligi 47 000 õpilasega.

Meie kooli õpetajad on osalenud aktiivsete ainetundide koolitustel I ja II kooliastmele ja Liikuma Kutsuva kooli ideede- kui kogemusseminaridel.

Mis ja miks?

Terviseeksperdid soovitavad, et kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit. See on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks. Tänapäeva istuval ajastul ei tule liikumine aga laste jaoks loomulikult, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist, muuhulgas ka koolipäevadel. Liikuma Kutsuv Kool tähendab vahetundide korralduse, ainetundide, aga ka koolitee ja koolimaja läbimõtlemist nii, et lapsed saaksid olla võimalikult aktiivsed. Teadusuuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega.

Mida programmiga liitumine tähendab?

Liikuma Kutsuva Kooli programmis osaledes hakkame oma koolis liikumisvõimalusi süsteemsemalt planeerima ja parandama. Oleme juba teinud väikese saali põrandale keksukastid ja jalajäljed, paigaldatud on ronimissein, ent väljakutseid jätkub veel.

Olete igati oodatud mõtteid jagama ja kaasa lööma! Meie kooli Liikuma Kutsuva Kooli põhitiimi veavad tervisenõukogu liikmed eesotsas huvijuht Egle ja haridustehnoloog Enega.

Üheks meie eesmärgiks on koolis aastaringsete õuevahetundide sisseviimine. Nii teadusuuringute kui teiste koolide kogemus näitab, et õuevahetunnid on üks parimaid viise lisada liikumist ka nende õpilaste päevadesse, kes muidu pigem paigal eelistavad olla. Lisaks liigutamisele pakub õuevahetund ka vaba mängu võimalusi ja aitab seetõttu taastada laste fookust ning keskendumisvõimet, samuti aitab õuevahetund pikast ja nõudlikust koolipäevast taastuda.

Lisainfot leiate Liikuma Kutsuva Kooli veebilehelt www.liikumakutsuvkool.ee.


2020/2021. õppeaasta peamised eesmärgid on:

 1. MEESKOND JA KOOLIPERE KAASAMINE
  Koolituspäev(ad) kogu kooliperele, et kõik saaksid aru Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtetest ja ideest

 2. AKTIIVNE VAHETUND
  Õuevahetunnid ja aktiivsed vahetunnid majasiseselt

 3. AKTIIVNE AINETUND
  Aineõpetajate koolitamine, kuidas süsteemselt õppimise vahepeal sirutada ja kuidas liikumist ainetundides lõimida

 4. AKTIIVNE KOOLITEE
  Kooli õueala turvalisemaks muutmine ja kampaaniad laste jalgsi kooli meelitamiseks (loeme samme, aktiivseid minuteid jne).

 5. LIIKUMA KUTSUV KOOLIHOOV
  Õueala atraktiivsemaks muutmine

 6. VÕRGUSTIK JA KOOSTÖÖ
  Partnerkooli leidmine ja koostöö lapsevanematega, kooli hoolekoguga, Võru noortekeskusega jne.

Liikuma Kutsuva Kooli liikmed

 • Tiina Asi

 • Heidi Kukk

 • Maili Toom

 • Ruth Toots

 • Malle Puolakainen

 • Svetlana Hinn

 • Marika Lepp

 • Helle Liloson

 • Signe Sõrmus

 • Sirje Hütt

 • Esta Varik

 • Kirsten Veelmaa

 • Egle Kõva

 • Kristiin Kulpson

 • Ene Veberson

 • Kaidi Oja

 • Anneli Plado