Tunniplaanid

Tunniplaane on uuendatud 22.01.2022. Lisatud on valikained.

See on tunniplaan reaalajas. Muudatused on punasega. Teateid tunniplaani muudatuste kohta vaata ka Stuudiumist.

2021/2022. õa tunniplaanid - II poolaasta