Õpilasvõistlus "Derby autode võidusõit"

21. veebruaril 2023 osalesid kaks 6. klassi noormeest Tallinnas üle-eestilisel õpilasvõistlusel "Derby autode võidusõit". II kooliastme arvestuses saavutas Braian Tsirk IV koha ja  Kerdo Murde VIII koha. Kerdo omavalmistatud autot pärjati ka disainiauhinnaga.

Õpetaja Kaido Kaas

3D printimise väljakutse võitmine

TÜ Tehnoloogiainstituut korraldas EIT Manufacturing AM Healthy projekti raames 1. ja 2. kooliastme õpetajatele ja nende õpilastele võistluse „3D printimise väljakutse: mõelge jätkusuutlikult!“. Selleks tuli mõelda oma koolis, klassis või kodus olevatele asjadele, mida saaks 3D printimise abil paremaks muuta. Võis mõelda välja abivahendi puuetega inimestele, leiutada uus ja mugavam riidenagi või omanäoline mobiilihoidja. Lasta lihtsalt loovusel lennata. Samast väljakutsest võtsid lisaks Eesti koolidele osa Iirimaa ja Prantsusmaa koolid.

Esmalt tuli leida idee ja teha valmis prototüüp. Edasi luua Tinkercadis või mõnes muus 3D modelleerimise programmis mudel ja see 3D printeris välja printida. Võistlusele tuli esitada mudeli fail ja kuni 3-minutiline video töö käigust. Auhinnaks oli 3D printer.

Väljakutse tundus eriti põnev, kuna olime ka varem 3D modelleerimise ja printimisega kokku puutunud. Eriti usinasti hakkasid tegutsema 6. klassi õpilased Kerdo Murde ja Romek Niilo. Nende idee tundus igati teostamist väärt. Mida siis teostama asuti? Idee, teha tahvli külge tarvikute hoidik, sündis reaalsest vajadusest. Kuna tahvli all olev kriidi ja lapi hoidmise serv on kitsas, siis kukuvad sinna pandud esemed pidevalt maha. Nii see hoidik valmis saigi. Nüüd on sealses hoidikus lisaks kriitidele veel magnetid ja pastakad/pliiatsid.

Kõige raskemaks osutus selgitava video tegemine. Küll oli keegi tegijatest võistlusel või polnud lihtsalt vaimu peal. Kuid valmis see video lõpuks sai.

30. jaanuaril 2023 toimus Zoomi kaudu võistluse kokkuvõte ja autasustamine. Kokku saadeti võistlusele 39 tööd. Selgus, et Kerdo ja Romeki disainitud „Kukkumisvaba hoidik“ saavutas 1. koha ning sai auhinnaks Zortrax M200+ printeri. Seda küll mitte isiklikult, vaid koolile. 1. koha saavutamisega kaasnes veel see, et osalesime 3. veebruaril Zoomi vahendusel 3D printimise väljakutse rahvusvahelisel kokkuvõtte tegemisel. Kohtusime Iiri- ja Prantsusmaa parimad tööd esitanud koolidega. Videokohtumist juhtis Eestist Ramon Rantsus, kes oli projekti korraldaja. Ülekande vahendusel nägime ka teiste riikide võidutööde videosid. Loodud olid uued huvitavad kabenupud, võtmete hoidja, värvide segamise alus koos veetopsiga, söögipulkade hoidja. Meie tehtud töö videot saab näha siit.

Auhinnaprinterid pani välja 3DKoda OÜ. Kui võidust saime teada 30. jaanuaril, siis juba 8. veebruari hommikul oli 3D printer koolimajas. Järgmisel päeval sai printer seadistatud ja esimene printiminegi tehtud. Suur tänu auhinna väljapanijale!

Kiitus Kerdole ja Romekile, kes võtsid sellest väljakutsest osa, sest ainult tänu nende tehtule sai Parksepa Keskkool endale teise 3D printeri. 

Ene Kärg

8. veebruaril 2023 kogunesid Võru maakonna 8 lastekoori Võru Kandlesse, kus toimus noorte laulu- ja tantsupeo "Püha on maa" esimene eelproov

Ka meie lastekoor laulis Kandle saali helisema. Aitäh muusikaõpetaja Endlale!

Jaanuari viimasel päeval toimus  XIII noorte laulu- ja tantsupeo poistekooride I eelproov Võru Kreutzwaldi koolis.

Koore juhendasid poistekooride liigijuhid Mariliis Kreintaal ja Kuldar Schüts.

Ühiselt laulsid viis Võru maakonna poistekoori, nende hulgas Parksepa keskkooli poistekoor, keda juhendab õpetaja Endla Kersman.

XIII noorte tantsupeo "Sillad" I ülevaatus

Koolimaja oli täna tantsu ja pidulikkust täis - toimus 5. ja 6. kl segarühma I ettetantsimine. 

Meil olid külas liigijuhendajad Ingrid Jasmin ja Karel Vähi.

Aitäh sulle, armas tantsija! Olid tubli ja särasilmne!

Juhendaja Airi

Fotod: Maili Toom ja Airi Pütsep

Eile näitas meie kooli tubli 2.3. kl tantsurühm Võru Kesklinna Koolis liigijuhendajatele, mis ta õppinud on ja kui kaugele jõudnud.

Suur tänu juhendaja Helle Liloson!

Fotod: Anneli Ilves

Kunstinäitus

 Juba mõnda aega võib Võru vallamaja esimese ja teise korruse seintel märgata uut Parksepa keskkooli 11. ja 12. klasside õpilaste kunstinäitust "Noorte peegeldused ehk kas meie autoportree on ikka enda portree?"

Näituse kuraator on Parksepa keskkooli 12.a klassi õpilane Marta Kaiv.

Näitust saab uudistada Võru vallamajas tööpäevadel kella 8.0016.30-ni.

Fotol vasakult on Miia Haak, Laura Potter, Otto Simon Süving, Helena Karu. Pildilt puudub Braian Tsirk. Foto autor Ene Kärg.

Kõnevõistlus „Püha on maa“

XIII noorte laulu- ja tantsupeo korraldustoimkond kutsus noori vanuses 7 kuni 27 eluaastat kirjutama eestikeelset kõnet teemal „Püha on maa“, mis on sel suvel toimuva peo juhtmõte.

Kokku laekus võistlusele 112 kõnet, mida lugesid suure huviga žürii ning XIII noorte laulu- ja tantsupeo kunstiline toimkond. Välja valiti 30 tööd, mille autorid kutsuti Tallinnasse MUBA suurde kammersaali oma kõnet ette lugema.

Parksepa Keskkoolist saadeti võistlusele viis 6. klassi õpilase tööd. Nendest kahel paluti oma kõne ette kanda. Lisaks kõne esitajatele olid kõnevõistluse lõpugalale kutsutud kõik kõnede kirjutajad.

29. jaanuaril 2023 esitasid galal oma kõne Laura Potter ja Otto Simon Süving. Oli suur au kuulata noorte inimeste sügavaid ja pühalikke mõtteid teemal „Püha on maa“. Kust tulevad noortele üllad ja sügavad mõtted? Arvan, et selleks on kodu ja keskkond, kus nad kasvavad. Neil lastel on olnud võimalus kasvada looduskaunis paigas, mida nende vanemad on pidanud pühaks. Aitäh, armsad vanemad, et kasvatate lapsi, kes austavad meie kodupaika!

Eesti kirjanduse päev

Parksepa keskkoolis tähistati eesti kirjanduse päeva, Anton Hansen Tammsaare 145. sünniaastapäeva luule- ja kooslugemise talgutega.

Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Soome Tuglase Selts kutsusid sel päeval kõiki üle maailma koos head eesti lastekirjandust lugema. Kooslugemiseks oli välja valitud Andrus Kivirähki raamatust „Sirli, Siim ja saladused” 25. peatükk. Meie kooli 1.3. klasside õpilased võtsid  kooslugemisest osa, loeti ka vene keeles. Kõige väiksematel oli võimalus lugu kuulata helifailina. 

4.6. klasside õpilased lugesid eesti lastekirjanike luulet peeglisaalis, väikses saalis, aula ees.

30. jaanuaril loeti raamatukogus eesti kirjanike luulet. Pidulikes raamatukogutundides räägiti eesti keele püsimajäämisest ja eesti kirjanduse tähtsusest. 7. ja 10.b klassi õpilased esitasid luulet Doris Kareva poolt koostatud isamaalise luule kogumikust „Eesti tunne”. Õpetaja Leiu Sulg  tutvustas õpilastele A. H. Tammsaare loomingut ja deklameeris Ilmi Kolla luuletust „Nukrad hetked”. Raamatukogujuhataja  tutvustas vilistlaste  luulekogumikke - Helin Villa „Väike väle lepatriinu”,  Weronica (Veronika Mitting) „Olen olematu” ja Inga Raitari audiodigitaalset luulekogu „Öö poole”.

10.a, 11. ja 12.b klassi õpilaste esituses kõlas luulet nii eesti klassikutelt kui ka uuema aja autoritelt. Õpetaja Urve Kaseleht ilmestas tundi lugudega A. H. Tammsaare elust.

Õpetaja Merit Süvingu kunstiõpetuse tundides kuulasid 10.b, 11., 4., 9., ja 5.a kl õpilased  A. H.   Tammsaare minatuuri "Poiss ja liblik". Seejärel mõtestasid õpilased kuulatud lugu ja tegid jutule illustratsiooni. Näitust neist saab näha esimesel korrusel aula ees.

Eesti kirjanduse nädalal käisid raamatukogus luulet lugemas ka kolmandate klasside õpilased.

Täname kõiki õpilasi, klassijuhatajaid ja õpetajaid, kes aitasid kaasa esmakordselt toimunud eesti kirjanduse päeva tähistamisele.

Ruth Toots

Pildil vasakult Ott, Laura, õpetaja Endla, Braian ja Rasmus

Koolirock 2022

Oleme bänd Kroks: Ott, Laura, Braian ja Rasmus. Basskitarrist Ott, klahvpillimängija Laura ja laulja Braian õpivad 6. klassis ja trummar Rasmus on 7. klassi õpilane. Me oleme Parksepa Keskkooli parim, ühtlasi ka ainuke bänd. Meie tiim sai alguse eelmise aasta Parksepa Keskkooli Vabalavast, mille jaoks õppisime selgeks Smilersi laulu "Tee, mis sa tahad". Motivatsiooni andis juurde sealt saadud väga hea emotsioon, publiku soe vastuvõtt ja suur vaimustus. Lisaks sellele õpetajate ja koolitöötajate innustav ning toetav tagasiside. Sellest ajast peale teeme bändiproove igal nädalal, et ennast tulevasteks esinemisteks võimalikult hästi ette valmistada. Proovides saab meil palju nalja, aga põhiline on see, et lood saavad selgeks. Meie juhendaja on põhikooli muusikaõpetaja Endla Kersman.

Käisime 9. detsembril 2023 bändiga üleriigilisel koolibändide võistumängimisel "Koolirock 2022", mis toimus Kose kultuurimajas Harjumaal. Väga vinge oli. 

Natuke sündmusest lähemalt: kui me kohale jõudsime (umbes kell 14), anti meile artisti kaelakaardid, et oleks võimalus nautida esineja hüvesid: käia kohalikus tervisekeskuses ujumas, saunas jne. Meile näidati ka ära, kus asub saal, backstage, vetsud jne. Meie lavaproov algas kell 14.40, seega oli meil natuke vaba aega, et ka teiste proove kuulata. Lisaks meile esines 12 bändi. Kuuldes teiste proove, saime aru, et konkurents on tugev. Meie peaproov sujus hästi, aega selleks anti 20 minutit. Pärast proovi jäime esinemist ootama.

Esinesime neljandana pärast Jõhvi Gümnaasiumi bändi Accident. Enne lavale minekut oli kõigil närv sees, aga kui hakkasime enda lugusid, milleks olid “Pärlipüüdja” ja “Kikilips” mängima, oli närv kadunud. Üllatas see, kuidas meile hakati kohe esimesest loost alates kaasa plaksutama. 

Pärast esinemist läksime kõik koos kohalikku pitsakohvikusse einetama. Pitsad söödud, läksime tagasi autasustamisele. Enne autasustamist esines veel bänd KULO.

Autasustamisel saime tänukirjad ja šokolaadi ning meie klahvpillimängija Laurat autasustati klahvpilli eripreemiaga. Žürii ütles veel, et meile oleks võinud veel seitse eripreemiat anda. Sündmus oli korraldatud väga hästi: info liikus, koht sobis sündmuse korraldamiseks, esinejate eest kanti hästi hoolt ja tehnika, mis seal oli, sobis meile. 

Aitäh trummar Rasmuse perele meid transportimast ja põhikooli muusikaõpetaja Endlale meid juhendamast. Jääme ootama uusi põnevaid väljakutseid! 


Õppekäik Räpina Aianduskooli

Neljapäeval, 15. detsembril 2022 toimus Parksepa Keskkooli 8. klassi õppekäik Räpina Aianduskooli, kus osaleti programmis "Mikromatk õite ja viljade maailma". Õpilased vaatasid mikroskoobi all mitmesuguste õite ehitust ja õppisid praktilise töö käigus tundma viljatüüpe ja seemneid. Tuttavaks saadi ka Räpina aianduskooli erialadega, kuhu tulevikus on võimalik õppima asuda.

Seejärel külastati Räpina loomemaja, kus igaüks sai klaasimaali õpitoas endale kruusi kujundada.

Anneli Tambets

Õppekäik Toomkirikusse

Reedel, 9. detsembril 2022 toimus 8. klassi õppekäik Tallinnasse. Külastati Tallinna Toomkirikut, kus õpilased said põhjaliku ülevaate kiriku ajaloost.

Seejärel suunduti Bastionikäikudesse, kus giid tutvustas ehitise värvikat ajalugu ja pärast seda söödi ühiselt pidulikku lõunasööki Tallinna vanalinna südames asuvas restoranis Peppersack. Õppekäik lõppes Tallinna jõuluturu nautimisega.

Foto on pärit Eesti teadusagentuuri lehelt.

Leiutajapreemia

6. detsembril 2022 autasustati Tallinnas PROTO avastustehases õpilasleiutajate riikliku konkursi parimaid. Konkursil osales 508 noort leiutajat 396 ideega.

Parksepa Keskkoolist oli Tallinnasse kutsutud 6. klassi õpilane Laura Potter, kes pidi kohapeal tutvustama oma leiutist, milleks oli „Närve säilitav kätekuivatuspaber“. Leiutis tõi Laurale 2. kooliastme kategoorias III preemia. Riikliku preemia andis üle Eesti president Alar Karis.


ProgeTiigri tulevikutegijad 2022

ProgeTiiger sai 10-aastaseks. Oma sünnipäeva tähistamiseks kutsuti lapsi lasteaiast kuni gümnaasiumini looma Scratchis animatsioone ja mänge. Scratch on üks maailma suurim lastele mõeldud programmeerimise keskkond lihtsa visuaalse programmeerimiskeelega. 

Parksepa Keskkooli 4. ja 6. klassi õpilased tegid animatsioone arvuti- ja kirjanduse tundides. Kokku valmis 13. novembriks kümme võistlusvalmis animatsiooni.

Võistlusele laekus 89 tööd, millest II kooliastmes oli 23. Seega peaaegu pooled II kooliastme töödest olid Parksepa õpilaste tehtud. Auhindugi jagus meie õpilastele. Ekspertidest koosnev žürii hindas tööde tingimustele vastavust, loovust, originaalsust ja tehnilist teostust ning esitatud animatsiooni või mängu lõpptulemuse kvaliteeti ja visuaali. 

II kooliastme kolme parema hulka tuli 6. klassi õpilase Braian Tsirgu animatsioon https://scratch.mit.edu/projects/740713304/. Auhinnaks oli Sphero minirobot ja ProgeTiigri joogipudel. Kõigi osalejate vahel loositi samuti auhindu välja. ProgeTiigri meenetekomplekti võitis Ott Keerutaja, kelle animatsiooni saab vaadata siit https://scratch.mit.edu/projects/741768563/ 

Meie õpilaste võistlusele saadetud animatsioone saab näha siit:

Scratchis animatsiooni loomine oli ainult üks osa ProgeTiigri tulevikutegijate üritusest. Õpilastega sai arvutis joonistatud, roboteid programmeeritud ja 3D mudeleid tehtud. Kõigi üritusel osalenud koolide vahel loositi välja auhindu. Parksepa koolile naeratas loosiõnn ja saime kingituseks kaks programmeeritavat Intelino Nutirongi.

Suured tänud õpilastele, kes võtavad huviga osa arvutialastest võistlustest!


Noorte puhkpillimängijate talvelaager

Möödunud nädalavahetusel toimus Võrumaa Vaskpilliühingu eestvedamisel traditsiooniline noorte puhkpillimängijate talilaager Navi Seltsimajas. 

Seekordses laagris lihvisid oma mänguoskust Tartu 1. muusikakooli, Vastseliina muusikakooli ja Parksepa Keskkooli puhkpilliringi õpilased. 

Laager lõppes advendikontserdiga, kus astus üles kogu Eestis ainulaadne väikeste tüdrukute metsasarvesekstett. Seksteti kuuest mängijast neli: Triin, Anne-Liina, Anette ja Britta-Mirelle õpivad pillimängu meie kooli puhkpilliringis Kristiina Luige juhendamisel.

Edu noortele muusikutele edaspidiseks!

2. klass tähistas meestepäeva Tõikamäel

Esmaspäeval, 21. novembril 2022 avanes 2. klassi õpilastel võimalus külastada Otepää kõrgustikul Pilkuse külas Tõikamäel asuvat Eesti õhuväe õhuseiredivisjoni radarijaama.

Teooriatunnis saime vastused küsimustele: "Mis on ja mida teeb õhuvägi?", "Mis on ja mida teeb õhuseiredivisjon?", "Mis on ja mida teeb radarpost?". Pilt hetkel õhus olevatest lennukitest tundus esialgu uskumatu. 

Järgnes ringkäik radarpostil. Seejärel tutvusime masinate ja varustuse ning relvastusega. Soovijatel oli võimalus Airsoft püstoliga laskmisel teravat silma proovida ning näidata jooksuharjutusel vastupidavust.

Laskeharjutuse võitsid Robin N. ja Deisi, kiiremad jooksjad olid Stefan ja Jette. Võitjatele olid auhinnad ja kõikidele külalistele meened. 

Külaskäik sai võimalikuks tänu meie kooli vilistlasele Oliver-Sanderi Luigele, kes on selle radarijaama operatiivohvitser.

Teadmuspäev Vastseliina Gümnaasiumis

Kas tead, mis on uudishimu?

See on himu kogeda või teada saada midagi uut. 

Neljapäeval, 17. novembril 2022 toimus Vastseliina Gümnaasiumis Võru maakonna 1.3. klasside õpilastele "Teadmuspäev". Teadmuspäeval osales kokku 54 õpilast Võru maakonna koolidest. Meie koolist osalesid Eliise Schenk, Jette Konts ja Eliise Marii Mikson.

Päev algas lauluga ja päeva tutvustusega. Samuti kuulasime ühiselt president Alar Karise tervitust uudishimupäeva puhul. 

Päeva jooksul said õpilased läbi käia viis töötuba: 

Päev oli lastele põnev.

UNESCO ühendkoolide võrgustik

Parksepa Keskkool on liitunud UNESCO ühendkoolide võrgustikuga. Töörühmaks on PKK Loodusring ja kontaktisikuks loodusringi juhendaja, Heidi Kukk. 

UNESCO ühendkoolide võrgustik (UNESCO Associated Schools Network ehk ASPnet) on rahvusvaheline võrgustik, mis sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolid hoiavad au sees UNESCO ja ÜRO põhikirjade keskseid väärtusi ja põhimõtteid.

2018. aastal kuulus võrgustikku üle 11 000 õppeasutuse 181 riigist. Ühendkoolid annavad oma tegevuste kaudu panuse parema ja jätkusuutlikuma maailma loomisele, viivad ellu uuenduslikke pilootprojekte ning mõistavad hariduses nelja õppimise eesmärgi olulisust: õppida teadma, tegema, olema ja üheskoos elama.

Suurt tähelepanu pööratakse kestlikku arengut toetavale haridusele ja maailmakodanikuharidusele. Kestlikku arengut toetava hariduse ja maailmakodanikuhariduse kohta loe UNESCO ERK veebis.

Õpirändel

Õpetaja Anneli Tambets ja haridustehnoloog Šeila Mündi osalesid 7.12. novembril 2022 Erasmus+ projekti “21. sajandi oskuste arendamine Parksepa Keskkoolis” raames õpirändel Hispaaniasse. Kursus "Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Century" toimus Barcelonas. Osalejate päevad olid täis loenguid, praktilisi tegevusi ja ka kultuurilisi elamusi. #Erasmus

TERE TULEMAST, AIGI SIKKAL -
PARKSEPA KESKKOOLI UUS JUHT!

Alates tänasest juhib Parksepa Keskkooli AIGI SIKKAL.

Koolipere ja Võru vallavalitsuse esindus võttis uue direktori hommikul aulas pidulikult vastu. Tõsi, paljud meist olid totaalselt muutunud, sest täna tähistati koolis ka Halloweeni.

Hiljem tervitas direktrissi ka õpilasesinduse juhatus: Nele, Robert ja Marta. Tore fakt on see, et Aigi esimene klassijuhataja oli Helle Liloson, kes hooga ja hoolsalt ka sel õppeaastal 1. klassi juhatab.

Helle on olnud esimene klassijuhataja ka Nelele, Robertile ja Martale.

PALJU ÕNNE, ÕPETAJA MERIT!

Õppeaasta alguses toimus Eesti Kunstikoolide Liidu konkurss „KUNST VS KONN“, mis oli suunatud kunstiõpetajatele. Sellel aastal oodati ülesandeid, mis tegeleksid keskkonna teadlikkusega kunstis, kutsuksid kaasa mõtlema ja oma rolli keskkonnas tunnetama/teadvustama.

Žürii valis 35 töö seast välja omad eelistused ja meie õpetaja Merit Süvingu tööd jõudisd nii esikolmikusse kui kümne parema sekka. Meriti kaasautoriks oli Tiina Suumann (Võru Kesklinna Kooli ja Võru Kunstikooli õpetaja).

Täpsem info tulemuste ja konkursi kohta on leitav sellelt lehelt:

https://kunstikoolid.ee/oppeulesannete-konkursi-kunst-vs-konn-tulemused-on-selgunud/

Ettelugemise võistlus

Oktoober on ettelugemise kuu ja 20. oktoobril tähitatakse Eestis alates 1994. aastast ettelugemise päeva. Meie koolis on traditsioon, et  kõik 4. klasside õpilased võtavad oktoobri alguses osa klassisisesest ettelugemise võistlusest. Sel aastal loeti üksteisele ette tänavuse juubilari Aino Perviku lugusid.  4. klassi parimate lugejatega:  Meriliis Hirs, Cristofer Paidre, Kenri Todurov, Marcus Küttis, Pärle Planken, Martin Timmi, Karmen Käär, Grettel Raudkett, Tuuli Jõgeva käidi lugemis- ja esinemisoskust lihvimas 1. - 3. klassides. Õpetajate abiga selgitati välja 4. klassi kaks parimat lugejat.

12. oktoobril 2022 toimus Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas 27. korda Võru maakonna koolide 4. klasside ettelugemise võistlus „Ühes väikeses Aino Perviku raamatus”.

Parksepa Keskkooli esindasid maakondlikul ettelugemise võistlusel Meriliis Hirs, kes luges raamatut „Sinivant kuulab unejuttu” ja Kenri Todurov luges raamatust „Paula ja Patrik” lugu „Paula ja Patrik kahekesi”. Kiidan mõlemat õpilast tubli esituse eest! Meriliisile andis raamatukoguhoidjatest koosnev žürii siira esituse eripreemia. Kenri sai tubli lugeja tänutähe.

Esimese koha sai maakondlikul ettelugemise võistlusel Võru Kreutzwaldi kooli õpilane, kes esindab Võru maakonda Eesti Lastekirjanduse Keskuses vabariiklikul finaalvõistlusel.

Loe ka võistlusega seonduvat ja vaata pildigaleriid Võrumaa Keskraamatukogu FB lehelt.

Ettelugemiskuu kestab. Lugege üksteisele ette nii kodus kui klassides!

Eesti Lastekirjanduse Keskuse lehelt võib leida järgmised soovitused, miks lapsele ette lugeda. 

Ettelugemine on lapse arengus hindamatu tähtsusega. Just siit saab alguse lapse kõne areng, kirjanduslik kasvamine ja laiem kultuurihuvi. Lisaks on ettelugemine tore ajaviide ja pakub ka täiskasvanutele võimaluse veeta kvaliteetaega ühes perega. 

Head ettelugemiskuu jätku!
Ruth Toots
raamatukogu juhataja

ÕPETAJATE PÄEVA TÄHISTAMINE

12.a klassi õpilased MARTA KAIV ja NELE JÕGEVA korraldasid koos meeskonnaga väga meeleoluka ja kauaks meelde jääva, intelligentselt lõbusa  õpetajate päeva. 

ÕPETAJAD TÄNAVAD TEID JA TEEVAD SUURE KUMMARDUSE!!!

Õpetajad olid tiimides ja täitsid huvitavaid ülesandeid: lavastati pilte, läbiti hoogsalt ja hasardiga teatevõistlus, püüti ära tunda totaalse muutuse läbinud kolleege, mängiti pesumasinat!

Päeva teise poole veetsime Parksepa Noortemajas, kus perenaine Kaisa meid rõõmuga vastu võttis. Paljudele meist oli see uue maja esimene visiit. Maja tundmaõppimiseks oli Kaisa koostanud põneva orienteerumismängu, et kõik sopid ikka korralikult selgeks saaksid. Viimast võtit puresid mitmed meeskonnad päris tükk aega.

Suur aitäh Sulle, KAISA, et meid vastu võtsid!

KOGU PÄEV OLI TÕELINE NAERUTERAAPIA!


Valgesoo matkapäev

Viimasel septembrikuu päeval sõitsid 1., 2. ning 3v. õpetajate Liia ja Helle ettevõtmisel Valgesoo maastikukaitsealale sealset uut matkarada uudistama. Kui 2. klassi õpilased on juba kogenud matkajad siis 1. kl jaoks oli paljudele esmakordne ühine matkapäev ja bussisõit.  Ilmaga vedas meil väga.

Muude metsas tähelepanu köitvate asjade kõrval uuriti mustikat ja pohla, söödavaid ja mittesöödavaid seeni, turbasammalt ning jõhvikaid sai lausa ise rabast korjata.  Paljudele esmakordne kogemus vetruval raba  pinnasel astuda ja mättalt marju suhu noppida. 

2. klassi õpilased uurisid raba põhjalikumalt, ise katsetades ja töölehte täites. Õppeklassiks oli peale madala raba  ka kõrgustesse tõusev vaatlustorn. 

Iga matka oodatuim osa on muidugi värskes õhus einestamine, Valgesoos on selle tarbeks ka väga õdus puhkeala ehitatud.  

2.klass Puiga seiklusrajal

Teisipäeval, 27.septembril otsustas 2. klass koolipäeva lõpetuseks natuke Puiga seiklusrajal turnida. See oli väga hea võimalus tähistada spordinädalat ja ära kasutada päikeselist sügisilma. 

Terves  kehas terve vaim!

Alustame aktiivselt spordinädalaga!

Avalöök toimub juba reedel - algas 31. rahvusvaheline Parksepa korvpalliturniir, mille raames toimub algklasside korvpalliturniir. Pärast lõunat osalevad 5., 6., 8. ja 9. klassi esindused Mesikäpa heategevusjooksul Võrus.

Nädalavahetusel jätkub Parksepa 31. rahvusvaheline korvpalliturniir.

Aktiivselt õue liikuma!

Kõrvitsad kasvasid kooli aias kompostihunnikul

Kooli aias on kompostihunnik, kuhu mitmeid aastaid on viidud taimseid jäänuseid kõdunema. Mõnel aastal oleme tervisenõukogu liikmetega sinna kevadel kõrvitsataimi istutanud. Nii ka sel aastal. Külma kevade tõttu toimus see alles 22. juunil.

Paar korda suve jooksul tahtsid taimekesed kastmist ja ülejäänud aja said nad Eestimaa kliimas ise tublilt hakkama. Kõrvits on väga tänuväärne taim, mida toiduks kasvatada, nõuab vähe tööd ja annab hulga saaki.

Septembris enne öökülmasid aitasid 6. klassi õpilased saagi ära koristada, kokku oli 10 kõrvitsat kogukaaluga 40,3 kg. Toit nagu maast leitud! 

Sellest materjalist saab tervele kooliperele maitsva supi!


Suur tänu kõigile, kes kaasa aitasid!

 Tiina Asi ja Heidi Kukk

Ajaloo-ja seiklusringi tegemistest

13. septembril tõestasid Parksepa Keskkooli õpilased taas, et ei külm vesi ega ilm heiduta neid seiklemast Võhandu jõe külmadel vetel. Koos läbiti kaunis ja tihti ka ohtlik rada. Paraku nõudis jõgi ka ohvri ühe ümberläinud kanuu ja tema meeskonna kujul. Siiski lõpetati koos ja uus soov südames korrata kogetut emotsiooni. 

kanuumatk_ajalooring.mp4

Spordipäev

Reedel, 2. septembril toimus ülekooliline spordipäev. Päev algas ühise soojendusega, mida vedasid eest kehalise kasvatuse õpetajad Margus, Sirje ja Hille, seejärel  läbisid klassid kontrollpunkte ja moodustasid endast tähti, nii, et kokku sai sõna SPORDIPÄEV. Päeva lõpetuseks said kõik jahutava jäätise.

Tänuüritus ametist lahkuvale direktorile

30 pika ja tulemusliku tööaasta järel lahkus ametist koolijuht Ilmar Kesselmann. Tema viimasel tööpäeval Parksepa Keskkoolis, 23. augustil 2022 korraldas koolipere tänuürituse ja paigaldas kooli sisehoovi Ilmar Kesselmannile nimelise pingi.

Noorteühendus ELO õppereis

Kolmapäeval, 25. mail toimus  Noorteühendus ELO liikmetele õppereis Jõgevamaale ja Tartumaale. 

Ilm oli sel päeval imeilus, mis soosis veel eriti toredat päeva. 

Esimene koht, kus peatuse tegime, oli Raigastvere vaatetorn, mis on 18m kõrge. Üles minna oli mõnel õudne, aga mõnel ei olnud mingit probleemi. Vaatetornist nägi Raigastvere järve ja ainult natukene ka Elistvere järve. 

Teisena käisime Kalevipoja kojas, mis asub Jõgevamaal Kääpal. Kalevipoja kojas oli väga tore giid, kes tutvustas meile Kalevipoega. Vaatasime ka Kalevipojast filmi. Vanemate klasside õpilased, kes olid lugenud Kalevipoja raamatut, neile oli päris palju tuttavat ja äratundmisrõõmu. Kalevipoja koja juures on ka seikluspark, kuhu saavad julgemad ronima minna. 

Pärast seda käisime söömas ja läksime otse Jääaja Keskusesse, kus meile räägiti jääaja tekkimisest ja selle tagajärgedest. Veel räägiti meile erinevatest loomadest, kes erinevatel aegadel meie maale on sattunud. Giid oli väga jutukas ja sellepärast oli ka väga huvitav kuulata. 

Pärast Jääaja Keskuse külastust suundusme parvesõidule. Parvesõit toimus Saadjärvel ja seda viis läbi sama giid, kes meile muuseumi tutvustas. Saadjärv on omamoodi kujuga ja huvitav. Vesi oli mõnest kohast väga läbipaistev, aga ka kohati läbipaistmatu. Parv ise oli suur ja seal peal olid isegi söögilauad. Saime parve peal sõpradega juttu rääkida ja ümbrust vaadata. Parvega  sõitsime suure ringi  Saadjärvel. Oligi aeg hakata kodu poole suunduma. 

Lisaks toredatele giididele vaatamisväärsuste juures, peaks mainima, et meie bussis giid Romet, oli samuti väga jutukas ja oli tore kuulata tema lugusid bussisõidu ajal. Oli väga tore ja huvitav päev, kus sai nii mõndagi teada, näha ja toredate koolikaaslastega koos olla. Jääme põnevusega uusi väljasõite ootama.

 Laura Potter, Merili Tasso, Kerdo Murde
Parksepa ELO liikmed

27. mail toimus 99math keskkonnas Võrumaa koolide peastarvutamise võistlus “Mina oskan”

Ürituse korraldas Vastseliina Gümnaasium

Osalejaid oli igas vanusegrupis neljakümne ringis. Meie koolist võttis osa kokku 10 õpilast. 1.-2. klassi õpilased liitsid 20-piires, 3.-4. klassi õpilased korrutasid 100 piires.

2.b klassist – saavutas Sten Topp 7. koha, Kristopher Jõela 11. koha ja Lisette Jeedas

3. klassist –   saavutas Tuuli Jõgeva 3. koha ja Karmen Käär 5. koha.

4.klassist – saavutas Kirke Merisalu 2. koha, Liis Kärbla 3. koha, Riko Rosenberg 4. koha, Kaspar Jaaska 9. koha ja Kristover Kindsiveer 10. koha.

Õpetajad Kirsten Veelmaa, Mariina Kõrs, Helle Liloson ja Ülle Noppel.

1. klassi puu

Oma klassi puu istutamine on meie kooli pikaaegne traditsioon.

28. mail leidis kena kasvukoha ka käesoleva õppeaasta 1. klassi puu – seekord sirel.

Puu ja meie kõik saime kaasa palju häid soove:

KIK rohetehnoloogia projekti "Toidu eluring ja teadlik tarbija" laager

19.-21. mail 2022 toimus looduslaager Karulas Kaikamäe seltsimajas. Kolme päeva jooksul käidi erinevates kohtades uurimas toidu tootmist ja valmistamist. Esimesel päeval õppisime mahetootmise ja mitte mahetootmise erinevusi, külastades erinevaid tootjaid Võrumaal (Jaagumäe talu ja Peri mahemõis, Nopri ja Metsavenna piim). Õhtul tegime ise seltsimajas süüa ja vaatasime loodusfilmi sellest, kuidas üks pere ilma poest toitu ostmata terve aasta hakkama sai. Teisel päeval matkasime kodusesse aedviljakasvatusse, kus saime teada, kuidas kasvatada ja säilitada pärandsorte. Need on taimesordid, mida on kasvatanud meie esivanemad. Seal saime ka Mehhiko päritolu toitu proovida. Kolmandal päeval räägiti meile Mondo MTÜ tegevustest ja mängu ning aktiivsete tegevuste kaudu õppisime seda, millised igapäevased valikud on loodussõbralikumad ja millised mitte. Pärast seda sõime lõunat ja sõitsime koju. Laager oli väga huvitav ja õpetlik. Tehes ise valikuid toidu ostmisel ja tarbimisel, tuleks kindlasti eelistada kohalikke tootjaid ja võimaluse korral valida mahetoode. Suurim keskkonnamõju on veiseliha tootmisel. Ka toidujääkide vähendamine on oluline toidu keskkonnamõju piiramiseks.

Laura Läll 8. kl ja õpetaja Heidi Kukk

VIII ja IX H. Parsi nimeline animafestival

Seoses koroonaga juhtus nii, et ühel õppeaastal toimus kaks animafestivali. 

15. oktoobril toimus Viljandimaal Mustlas Heino Parsi nimeline VIII animafilmide festival, mille teema oli "Looduse muinasjutt". Võistlusele animatsioone võisid luua lasteaialapsed, kooliõpilased ja täiskasvanud.

Päev Mustlas algas tervitustega, millele järgnes kahetunnine animatsiooni loomise töötuba. Töötoa korraldas MTÜ Nukufilmi Lastestuudio Animakool. Animatsiooni loomisel kasutati lamenukke, millele olid lisatud osalejate näopildid. Valminud animatsioone sai näha enne autasustamistseremooniat.

Parksepa Keskkoolist osales võistlusel seitse animatsiooni.

1.-3. klassi kategoorias võistles Riko Rosenbergi töö "Kilbita konn" https://youtu.be/jNGJeNWChj8, mis oli ka nominentide hulgas.

4.-6. klassi arvestuses oli nominent Roland Käär animatsiooniga "Lõvi seiklused võõral maal" https://youtu.be/8k6DUYTw2yU, mis sai ka Tarvastu valla eripreemia.

Reede, 13. mail 2022 toimus Mustlas IX Heino Parsi nimeline animafestival, kuhu olid kutsutud vanuserühmade parimad animatsiooni loojad. IX animafestivali teemaks oli „Kui avan raamatu“. Festival algas animatsiooni töötoaga, kus valmis ühine piksillatsioon. Piksillatsioon on üks animatsiooni liik, mille tegelasteks on inimesed. Ühisele tegevusele järgnes kahetunnine animatsiooni loomine töötubades. Iga rühm sai salmi luuletusest, mille kohta tuli teha animatsioon, mis hiljem töötoa korraldajate poolt ühiseks animatsiooniks monteeriti.

Peale lõunapausi algas autasustamine, kus kõige enne sai näha töötubades valminud animatsioone.

Parksepa Keskkoolist osales võistlusel 13 animatsiooni. Sel korral olid esindatud kõik neli kooliastet. Eriti hästi läks II ja IV kooliastme animatsioonidel. II kooliastme nominentideks olid:

Kerdo Murde animatsioon "Kui dinosaurused ei oleks välja surnud" https://youtu.be/F3Ibc5XyZNk

Kristjan Vislapuu ja Romek Niilo animatsioon "Hea halb päev" https://youtu.be/RpJGxhezo-E

Roland Kääri animatsioon "Kui ma avan aabitsa" https://youtu.be/mmIxAdTD8BE

Laureaadi tiitli pälvis Kerdo Murde animatsioon. Viljandi valla eripreemia pälvis Roland Käär.

IV kooliastme nominentideks olid:

Kaira Karolin Kanni ja Katrin Kaarna animatsioon "Õigluse rist" https://youtu.be/gLh-RAgRyqI

Nele Jõgeva, Olimar Ossi ja Robert Runtali animatsioon "Unenägu"

Christjan Truija ja Markus Soidla animatsioon "Aardekirst" https://youtu.be/R56jPIE71Ww

Christjani ja Markuse töö sai laureaadi tiitli.

Kogu autasustamisüritust saab vaadata https://youtu.be/BjKYvCAILz4

Aitäh kõigile animatsioonide loojatele!


Ene Kärg
Parksepa Keskkooli informaatikaõpetaja

Õpilasfirma Bellissimo tegevused 2021/ 2022. õppeaastal

Uurimis- ja praktilise töö raames sai eelmise aasta kevadel moodustatud õpilasfirma Bellissimo, mille liikmeteks on 11b klassist Liis Sisask, Anna-Kaisa Galak, Kristlin Leotoots ja 10. klassist Nele Pintmann. Õpilasfirma Bellissimo tegutseb Junior Achievement Eesti õpilasfirma programmi järgi.

Meie  toodeteks on polümeersavist valmistatud kõrvarõngad ja võtmehoidjad. Võtmehoidjaid on kahes erinevas suuruses. Suuremate võtmehoidjate peale oleme kirjutanud näiteks inimese või kohanime, väiksema võtmehoidja peale  aga  eesnime tähe. Kõrvarõngaid valmistasime tähe ja kaare kujulisi. 

Õpilasfirma Bellissimo on osalenud neljal erineval õpilasfirmade laadal. Meid võis leida Tartu jõululaadalt, Võru Kagukeskuse  õpilasfirmade laadalt,  õpilafirmade MEKA-lt Ülemiste keskuses ning Eesti õpilasfirmade laadalt Rocca al Mare Kaubanduskeskuses.  Õpilasfirma tegevuse käigus oleme õppinud aja planeerimist, tööd meeskonnas ning tegelenud toote arendamise ja   turundamisega.

Meie koolis on õpilasfirmad tegutsenud alates 2004. aastast. Kui majandus- ja ettevõtlusõpetuse raames huvilisi tekib ja ideed tulevad, sünnivad ka firmad.

Meie edaspidistel  tegemistel saab silma peal hoida instagramis (of.bellissimo) ja facebookis (ÕF Bellissimo).

Õpilasfirma Bellissimo tegevjuht Liis Sisask

Võtmehoidjad
Kõrvarõngad

Hullu Teadlase „Helisev müra” projekt

19. aprillil toimus meie esimene füüsika tund. Õpetaja Ando näitas meile erinevaid heli tekitajaid ja selgitas kuidas heli tekib ning miks see on erineva tugevusega. Saime mõõta, kui tugevat heli meist keegi teha suudab.

1. klassi õpilased uurisid Hullu Teadlase „Helisev müra” projekti raames erinevaid helitekitajaid, helitugevust, meeldivaid ja ebameeldivaid helisid. Üritasime aru saada, mis vahe on müral ja helil.

Õpilased kaardistasid kodus toas ja õues ning koolis tunnis ja vahetunnis tekkivaid helisid.

Kokkuvõte:

Kodustest helidest on meeldivad: vaikus, hingamine, kassi nurrumine, kassi näugumine, ema hääl, ema sammud, vanaema hääl, isa rääkimine, vanemate kõne, ohkamine, vaikne muusika, kella tiksumine, veekeetja susin, venna mäng, kraanist vee tilkumine, kaminas või ahjus tule praksumine, pesumasina hääl, legokastis sobramine.

Kodustest helidest on häirivad: tülitsemine, teleka või arvuti liiga vali hääl, kogu aeg keegi räägib telefoniga, nooremate õdede või vendade kisa, kodumasinate hääled, ukse kriiksumine, trampimine, siibri kolksumine, pliiatsi klõgistamine vastu lauda, veetoru undamine, mängukuuli kärin põrandal, koera vali haukumine.

Klassis tunni ajal on meeldivad: vaikne töötamine, õpetaja räägib rahulikult, õpilased räägivad rahulikult, kella tiksumine, värvimise sahin, muusika, linnulaul akna taga, vahetunnikell, 

Klassis tunni ajal on häirivad: kõik räägivad läbisegi, õpetaja pahandab, pliiatsid kukuvad maha, keegi trambib koridoris või üleval klassis, vali hääl kõlarist, kriidi krigin tahvlil, telefon heliseb või piiksub, vahetunnikell, jalgadega põrandal sahistamine, auto sõidab akna alt mööda.

Vahetunnis on meeldivad: vaikus, sõbraga rääkimine, tunnikell.

Vahetunnis on häirivad: jooksmine, trampimine ja röökimine, tülitsemine, uksega paugutamine, telefoni helin, müntide kukkumine põrandale, tunnikell.

Õues on meeldivad: linnulaul, puude kohin, vihma sabin, sõbraga rääkimine, tuule sahin, vaikus, koera haukumine, vee vulin, vahtramahla tilkumine, tuuleratta vurin, jää pragin lombil, räästa tilkumine, oksa pragin.

Õues on häirivad: autode mürin, koera haukumine ja ulgumine, puude saagimine ja võsa lõikamine, kiirabi sireen, kirikukell, varese kraaksumine, kasside kräunumine, kolksatused, paugud, karjumine, tülitsemine, puruneva klaasi klirin, lennukite müra, mootorratta plärin.

Aitäh õpetaja Andole huvitava tunni eest. 

Noorteühendus ELO Parksepa rühma „Tark mees taskus” koolitus

Laupäeval, 15. aprillil 2022 toimus meie rühma järjekordne koolitusreis. 

Esimeseks sihtpunktiks oli Eesti Piimandusmuuseum Imaveres. Piim ja piimatooted omavad olulist rolli inimeste igapäevases menüüs. Muuseumis tutvustati meile piimanduse arengut taludes XIX sajandi lõpus ja XX sajandi alguses. Saime teada, kuidas töötasid selle perioodi seadmed ja masinad. 

Töötoas saime ise jäätist valmistada ja maitsta. 

Piimanduse ajaloo juurest suundusime talumajandusega tutvuma. Tegemist ei olnud traditsioonilise põllumajandustaluga. Meie külastatud Wile Farmi eesmärgiks on kvaliteetsete tõualpakate kasvatamine, pehme ja sooja alpakavillase lõnga ning kudumite valmistamine.

Saime teada, et alpakabeebisid nimetatakse kriadeks. Isased ja emased loomad elavad eraldi karjadena. Naljakas oli vaadata, kuidas alpakad ennast sügasid. Mõned loomad olid julged ja lasid ennast paitada. 

Villa töötlemist tutvustades näidati meile juba võõraks jäänud tööriistu: kraase, kedervart ja vokki. 

Koolitus jätkus Paide vallimäel asuvasse torni rajatud Ajakeskuses Wittenstein. Ajamasina abil saab seal rännata läbi Eesti ajaloo muinasajast tänapäevani. Käisime kiviaja inimese koopas, istusime ühes lauas koos Järva foogtiga, riietasime rüütlit, kirjutasime Forseliuse koolis tahvlitele, sõitsime tsaariaegse postitõllaga, laulsime koos Lydia Koidulaga ärkamisaegset laulu, jalutasime Eesti Wabariigi aegsel linnatänaval, tundsime hirmu küüditamisrongi vagunis, tutvusime nõukogude aegsete koolilaste eluga ja jõudsimegi õnnelikult tänapäeva. Igal korrusel pakuti meile ka ajastule iseloomulikke toiduampse. Kogu programmi ilmestasid  heli- ja valgusefektid ja videoprogrammid. Oli väga põnev.

Lõunapausi tegime Tikupoisis ja poepeatuse Paides.

Meie koolituspäev oli lõbus ja huvitav. Saime sõpradega koos olla ja uusi teadmisi omandada.

Aitäh meie juhendajatele põneva päeva organiseerimise eest, Parksepa koolile ja Võru vallale toetuse eest.

Kristelle Jõgeva, Liis Kärbla, Michael Juhkam

Noorteühendus ELO Parksepa rühma liikmed

Mini õpilaskonverents Parksepa Keskkoolis

Me kõik oleme pärit lapsepõlvest. Sealt, lapsepõlvest, saab alguse iga inimese elukaar, millele igal aastal lisandub mõni uus sündmus või seiklus.

14.aprillil toimunud õpilaskonverentsil esitlesid 5.klassi õpilased oma kodutöid teemal “Minu elulugu “.

Tööd olid valminud õpetaja Liia Luige juhendamisel. Kuulajateks olid 4.klassi õpilased, sest järgmisel õppeaastal on nende kord oma elulood kirja panna.

Võiks ju arvata, et mis elulugu saab õieti olla 11 või 12. aastasel lapsel. Aga mini õpilaskonverents näitas, et nende elulood saavad ikkagi olla väga sisukad ja huvitavad, näiteks lood nime valikust, perekonna traditsioonidest, reisidest, lasteaia mängudest, hobidest, kooliteest, osalemistest mitmesugustel võistlustel, konkurssidel,olümpiaadidel.

Suur tänu esinejatele: Merili Tasso, Kerdo Murde, Braian Tsirk, Laura Potter, Ott Keerutaja, Helena Karu, Romek Niilo, Roland Käär.

Konverentsi juhtisid enesekindlalt Laura Potter ja Kerdo Murde.

Külalisesineja oli 9. klassi õpilane Karolin Niido, kelle loovtöö “Kanapidamisega alustamine - meie pere lugu“ oli saanud õpilaste teadusfestivalil riikliku preemia.

9. klassi õpilase Marie Martine Luppi töö “Eesti lindude maalimine vesivärvidega“ oli hinnatud õpilaste teadusfestivalil I riikliku preemiaga ja Eesti Kunstiakadeemia eriauhinnaga ning seda tööd tutvustas juhendaja- õpetaja Heidi Kukk.

Konverentsi tööd ilmestas 5. klassi õpilase Ott Keerutaja esinemine saksofonil.

Et 5. klassi õpilaste sünniaeg on aasta 2009 või 2010, siis oli asjakohane õpetaja Liia Luige koostatud tore pildigalerii Eesti ajaloo tähtsündmustest aastatel 2009–2022.

Kooli aulas oli välja pandud kõikide 5. klassi õpilaste tööd teemal “Minu elulugu“. Esitletud oli ka eraldi kogumikud õpilaste aukirjadest, diplomitest, tänukirjadest, medalitest.

Kooliraamatukogu väljapanek elulooraamatutest andis ülevaate Eesti tuntumatest inimestest.

Suur tänu konverentsi eduka kordamineku eest: õpetajad Liia Luik, Ene Kärg, raamatukogu juhataja Ruth Toots.

Malle Puolakainen

koolimuuseumi juhataja

18. aprill 2022. a.

Munadepühal muuseumis

Reedel, 8. aprillil 2022 käisime Vana-Võromaa Kultuurikojas munapühade kommetega tutvumas. Meiega oli ka väikeklass ja õpetaja Anneli.

Meile räägiti  lihavõtete kombestikust, pesime  nägu kasemahlaga. Saime teada, milleks kasutati urbadega pajuoksi ja punaseid paelu. Otsisime mune, mängisime munaveeretamise ja teisi traditsioonilisi mänge ning meisterdasime.

Kinokülastus

13. aprillil toimus 1., 3. ja 6. klassi ühine kinokülastus. Meiega olid kaasas ka Parksepa koolis õppivad Ukraina lapsed. 

Vaatasime kogupereseiklust „Hunt nimega Saladus”. Film rääkis südamliku loo väikese tüdruku ja hundikutsika sõprusest.

Parksepa Keskkooli loodusring Soomaal

17. ja 18. märtsi 2022 veetis Parksepa Keskkooli loodusring Soomaal Tipu Looduskoolis. Nende kahe päeva jooksul sai laagris tehtud nii mõndagi huvitavat: ühised tegevused, söögi valmistamine ja matk. Kohale jõudes tutvusime nii Tipu Looduskooli kui ka sealsete koduloomadega. Söögikordade eest vastutasid õpilaste toimkonnad ja kõik laagrilised said söögitegemistes osaleda. Neljapäeva õhtul käisime tähti vaatamas. Meeldejäävaimaks laagri osaks oli reedene tõukekelgumatk Soomaal, mis oli küll väsitav, kuid ilm oli hea ja kõik olid heas tujus. Laagriskäik oli nagu väike puhkus ja reedel koju sõites oli isegi kurb, et see kauem ei kestnud. 

Marie Martine Lupp

Kunstitund Võru loomemajas LIIVA-ATE

Ma käisin 7. märtsil 2022 oma klassikaaslastega 4.b klassist Võru loomemajas LIIVA-ATE. Meil oli seal  kaasaegne kunstitund. Kohale jõudes tervitas meid kunstnik Laura Kuusk. Ta viis meid keldrisse, endisesse vanasse garaaži, kus Kanal galeriis olid tema fotodest näitus. Iga tema teos oli eriline, detailne ja värviline. Nende tegemisel oli ta kasutanud kodus olevaid asju ja erinevaid puu- ning köögivilju. 

Meie kunstitunni teema oli „Kuidas liikuda nagu limaseen?”. Mulle meeldis lima peal istuda, liikuda ja käituda limaseenena. Tegelikult polnudki põrandal lima, vaid silikoonist limalaadne asi. Kunstnikuga juttu ajades selgus, et limaseen on inimesele lähem sugulane kui näituseruumis olevad taimed. Tore oli pikutada ja kuulata kõrvaklappidega rahulikku juttu, mis õpetas, kuidas end tunda limaseenena.

Mulle meeldis moodne kunstitund, sest see oli väga eriline ja loominguline. Tunnis rääkisid minu klassikaaslased väga omapäraseid ja naljakaid mõtteid. Minu arvates peaks rohkem koolimajast väljas käima ja tunde põnevates kohtades tegema.

Tristan, Lianne, Riko ja Karoliis

Eelmise aasta lõpus korraldas Uue-Antsla rahvamaja juhataja Kati toreda üleskutse videokorjeks "Pisut teistmoodi Võrumaa laste ja noorte näitemängupäeva 2021".

Kokku saadeti kümne etenduse video.


Meie kooli jõuluetendus "Nõiutud mets" ( autor Kiiri Saar) osales samuti antud korjel.


Käesoleva nädala teisipäeval oli Kati ringreisil jagamaks osalejatele tänukirju, märke ja kringleid!


Suur tänu selle toreda ettevõtmise eest!

1. klassi õuesõppe päev

Esmaspäeval, 31. jaanuaril osalesid 1. klassi õpilased Kiidjärve külastuskeskuse loodusprogrammis "Ütle sina, missugune on talv?"

Hommik tervitas meid õuesõppeks väga sobiva ilmaga. Sõiduks Kiidjärve külastuskeskuse parklasse kulus aega täpselt 45 minutit. Seal kohtusime matkajuht Epuga ja suundusime kohe rajale. Tuletasime meelde, mis juhtub talvel puude ja taimedega. Kuna maha oli sadanud värske lumi, siis eriti palju loomade jälgi ei leidnud. Nägime ainult orava ja kitse jälgi. 

Matkajuht rääkis, et lume peal võivad liikuda imepisikesed putukad – lumekirp ja lumeämblik. Tavaliselt me nende peale ei mõtle ja neid ei märka. Meile anti luubid ja õige pea oligi esimene lumekirp leitud. See tekitas palju elevust. Veel veidi hoolsat otsimist ja leitud oli ka lumeämblik. 

Matk ja loodusvaatlused jätkusid. Poolel teel tegime mängupeatuse. Järgnevalt kehastusime metskitsedeks ja katsetasime, kas suudame kätega kitse magamisaseme suuruse maalapi lumest puhtaks kraapida. Ei suutnud. Aga kitsed peavad seda ellujäämise nimel tegema. 

Järgmises peatuspaigas saime teada, kuidas tekivad lumehelbed. 

Matkaraja ääres kasvab Eesti ainuke krokodillikuusk. Saime järgmise uue teadmise võrra rikkamaks. Vaata ka sina infot selle kuuse kohta. https://et.wikipedia.org/wiki/Krokodillikuusk 

Matka tegi põnevaks ka see, et üks osa rajast kulges mööda Ahja jõe kõrget kallast. 

Külastuskeskusesse tagasi jõudes olime natuke väsinud ja kosutasime ennast väikese einega.

Õppepäeva lõpuks näitas matkajuht Epp meile veel põnevaid õppevahendeid – loomade jalgu. Ja siis oligi aeg asuda tagasiteele.

Saime palju uusi teadmisi ja nautisime liikumist talvises metsas.

Sügis 2021

Õpilasleiutajate konkurss

7. detsembril oli Riko Rosenberg (4.b kl) kutsutud õpilasleiutajate konkursi auhinnagalale PROTO avastustehases. Konkursi koostööpartneri, laste teadusajakirja "Minu Maailma" esindaja andis Rikole üle peapreemia (ajakirja aastatellimuse). Riko osales konkursil leiutisega "Süütematerjali biopress". Tema leiutise abil saab paberihundis tekkinud prügist ja friikartulite ning pontšikute tegemisest allesjäänud õlist pressida süütematerjali, mida võib kasutada kaminates, grillides või ahjudes söe või puidu süütamiseks.

Kui küsida tänaval suvaliselt ettejuhtuvalt inimeselt, mis seondub talle Narva linnaga siis saaksime peaaegu alati vastuseks kuritegevus ja venelased. Nende varju jääb tavaliselt tegelik Eesti kõige idapoolsema linna olemus ja see, milline kultuuripärl Narva on. Ega sellest vist väga aru ei saagi läbi ajaloo õpiku. Tuleb ikka kohapeal ära käia. Pisikest pilti vaadates internetis või õpikus ei saa täieliku pilti Kreenholmi tekstiili manufaktuuri massiivsusest ning Narva linnuse uhkusest. 

Matkal Kreenholmi saarel, läbi tehase hoonet. Näha seda suurust ja grandioossust, näha seda kõike läbi oma silma, katsuda seda oma käega. See on hoopis midagi muud. Ainuüksi see, et manufaktuuris töötas tippajal 12 000 inimest räägib ise selle suurusest. 

Narva linnuse kohta võib öelda “seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline”. Nimelt väljastpoolt paistis ta välja ikka nagu keskaegne kindlus, aga seest oli modernne ja vägagi interaktiivne. Peaaegu igas muuseumi ruumis olid olemas ekraanid, mõned mängisid videoid linnusest, teised olid varustatud, aga mängudega paiga ajaloo kohta. Mina ise olin natuke pettunud, sest lootsin leida eest linnusesse sisseastudes arhitektuurilises võtmes rohkem keskaegsust. Selle kompenseeris ilus vaade linnuse tornist õhtusele Narva linnale ja Jaanilinna kindlusele. 

Järgnevalt viis tee meie seiklejate salga Victoria Bastioni Kasemattidesse. Kaskede ja mattidega ei ole seal midagi pistmist. Õigupoolest ei saanudki vastust, miks nimetatakse bastionikäike kasemattideks. Bastionikäikudes oli ülimalt niiske, põrandatel lombid, laest tilkus vett, lae all ilutsesid soolapurikad. Läbi süngete käikude juhtis meid lõbus ning hingega asja juures olev giid. Mõnele õpilasele kujunesid bastionikäigud eriti meeldejäävaks pealaele saadud muhuga madala lae tõttu.  

Väljasõit kujunes igati toredaks ning huvitavaks. Kostitasime oma aju uute teadmistega ja oma keha hea toiduga Rondeeli nimelises restoranis. Tagasiteel hakati mõtlema juba uue sihtkoha peale. 

Franz Krull

Ajalooring TÜ-s

Milline võis näha välja keskaegse–varauusaegse inimese toidulaud, kuidas mõjutasid haigused igapäevaelu, kui pikk oli eluiga, milliseid relvi kasutati ja riideid kanti? Loetletud küsimustel saime vastused külastades Tartu Ülikooli ajaloo-ja arheoloogia instituuti. Tutvusime arheoloogide igapäeva tööga laboratooriumis ja leidude hoidlas. Õpilaste poolt kogutud teadmised aitavad paremini aru saada endiste aegade mõjust tänapäevale.  Loodetavasti andis Tartu Ülikooli külastamine aluse mõnelegi õpilasele tuleviku ameti valikul.

Mõniste Talurahvamuuseumis

3.klass käis esmaspäeval, 13.detsembril Mõniste Talurahvamuuseumi jõulumaal. Seal “rändasime läbi ajastute” ja kogesime, mil viisil on meie esivanemad jõule tähistanud. Alustasime madalas talutares jõulude pühitsemisest koos jõulusokuga, edasi liikusime Eesti Vabariigi aegsesse jõuluõhtusse koos tagurpidi kasukaga vanaga, tantsisime ja laulsime Nõukogude aegsel nääripühal ning jõudsime kaasaega, kust ei puudunud ka jõuluvana ja kingipakid. Loomulikult tuli jõuluvanale ka luuletust lugeda. Õues kostitati "rändajaid"  lõkke ääres piparkookide ja teega ning päeva lõpetas meisterdamine loodusklikest vahenditest.

Oli väga tore päev!

Õppekäik Põlva- ja Võrumaa ettevõtetesse

18. oktoobril 2021. aastal toimus majandus- ja ettevõtlusõppe kursuse raames õppeekskursioon Põlva- ja Võrumaa ettevõtetesse. Õppereisil osalesid 12.a klassi õpilased.

Käisime neljas ettevõtlusega tegelevas  firmas.

Kõigepealt tutvusime Haanjamaal tegutseva Suhka turismitalu ja Suhka vabatahtliku päästekomando tegemistega. Saime teada kuidas on võimalik ühitada turismitalu majandamine ja tegevus vabatahtlikuna.

 Järgmisena külastasime Missos asuvat Andri-Peedo talu, kus ettevõtlik noor pere avas 2017. aastal Eesti ja Põhja-Euroopa moodsaima kitsefarmi, mis on mõeldud kuni 500 loomale. Farmi juurde on valminud tipptasemel meierei ja siinmail ainulaadne heinakuivati, mis võimaldab pakkuda loomadele kvaliteetset sööta, häid elutingimusi, toota maitsvat kitsepiima ja valmistada koha peal erinevaid piimatooteid. Viimase asjana on lisandunud veel talukohvik.

  Edasi viis meie tee Mikitamäe kunagisse koolimajja Inara Vanavalgõ Kohvitarõ mugavatesse ruumidesse. Perenaine Inara Luigas oli meile valmistanud lõunasöögi tutvustamaks kohalikke toite ja kombeid. Käsitsi valmistatud pelmeenid, lisaks hapukoorekaste, salat, sõir ja kohupiimapliinid viisid keele alla.

Inara on olnud Riigikogu liige, Setomaa Kuningriigi ülemsootska 20012002, aga ka Seto Kuningriigi parim sõirameister.

 Viimaseks peatuskohaks oli Piusa jõe kallastel asuv Wiera küünlakoda, Nordic Candles OÜ. Oma ettevõtet tutvustas Merilin Alve, Eestimaa loodusest inspireeritud küünlabrändi Wiera Nordic Candles looja. Wiera küünlavabrik on rajatud ajalooliste taluhoonete kompleksi, et anda ühele vanale ja väärikale talule uus võimalus.

Wiera küünaldel on Eestis ainukene innovaatiline puidust taht. Küünlatahi projekti aitas ellu viia Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut.

 Õppereis osutus toredaks vahelduseks nii õpilastele kui ka vastuvõtjatele.

Wiera küünlakojas valminud küünlad
Andri-Peedo talu kitsed
Inara Vanavalgõ Kohvitarõ
Suhka turismitalu söögisaal

Omnia vincit amor ehk kuidas armastus võidab kõik

Käisime 20. oktoobril 2021 11.a ja 11.b klassi ning õpetaja Angelaga Vene Teatris vaatamas muusikali “Minu veetlev leedi”. Lisaks imelisele teatrikogemusele saime ka analüüsida, kui hästi saame vene keelest aru, sest etendus oli just nimelt venekeelne. 

Teatrihoone ukse taga ei oleks ma iialgi arvanud, milline pilt mu silme ette kohe-kohe ilmub. Neorokokoo peene stiil, uhked seinad, lühtrid ja laed. Tunne, nagu oleks muinasjutulises lossis, kandmas uhket kleiti ja ehteid, mis kõik sellele tundele vastavad. Olles osa teatri ajaloost, vaadeldes seintel pilte näitlejatest ja tähtsatest isikutest ning kõndides saali, kus kõik on muinasjutulisest muinasjutulisem. 

Siis see algab. Muusika, eesriie ja action.

Lavale ilmub Eliza, vaene lilleneiu, keda kehastab meile kõigile tuttav ja armas Elina Nechayeva. Oma imeilusa soprani häälega suudab ta ära võluda kogu publiku ning anda edasi kohmetu ja maneerideta tüdruku olemust. Elizale vastandiks on aga härra Higgins, keda kehastab Vene Teatri juhtiv näitleja Aleksandr Ivaškevitš. Härra Higgins on haritud, karm ja nõudlik. Kas tõesti suudab tema Eliza peeneks daamiks muuta? Kas tõesti leiavad nad ühise keele? Eliza ja härra Higginsi teekond algab konarlikult ja raskelt. Nagu ka päris elus - kui tahad midagi saavutada, pead selleks vaeva nägema. Eliza õpiteekonnal on abiks nii talle kui Higginsile viimase abiline, proua Pearce. Naine, kellel on alati selg sirge, kord majas ning siht silme ees. Pärast pikka õppimist on käes Eliza esimene proov. Kas suudab ta sulanduda kõrgklassi sekka, kas suudab ta unustada oma vanad kombed? Lava täitub daamide ja härrasmeestega, kellel kaunimad õhtukleidid ja frakid, mida eales nähtud. Must-valge, klassika, kuid kui ilus tegumood ja kui ilusad siluetid. Justkui Dior ja Chanel oleksid enda anded ühendanud ja teinud sellest midagi erakordset. Kõik etenduse ajal nähtud kostüümid on Alexandre Vassiljevi, maailmakuulsa teatrikunstniku ja moeajaloolase, erakogust. Tal on üks suurimatest 18.-21. sajandi ajalooliste kostüümide kogu ning tõesti, väga eriline. Kui käitumist suudetakse näitlemisega edasi anda, suudavad riided isikut näidata. Silme ette tekib tervikpilt. Elizal läheb peol hästi, kuniks vanad kombed tagasi tulevad, mis omakorda jätavad kogu kõrgklassi sõnatuks. Kuid nagu öeldakse, mis halvasti, see uuesti. Tuleb ball, Eliza kannab imeilusat õhtukleiti, mida rikastavad ehted, mis säravad ka meie ritta välja. Publik pole ainus, kellel suu imestusest lahti jääb, ka härra Higgins on pahviks löödud, kuigi tema vaoshoitud ilme seda kiivalt tagasi proovib hoida. Kuidas üritab ta küll ballil Elizaga rääkida, kuid kavaler kavaleri järel, keerutab Eliza tantsupõrandal, jättes Higginsi tahaplaanile. Nii veereb õhtu öösse ja öö saadab nad koju, kus sõnad jäävad neiule hinge kriipima. Kas tõesti Higgins ei märka, miks Eliza on kurb, kas ta ei saa aru, mida on valesti teinud, kas ei märka tema süda, et ta teda armastab? Sõnadest puhkeb sõnelus ning sõnelusest tüli. Eliza lahkub, kuid alles jäävad tunded. Ka tõrges Higgins hakkab taipama, mis toimub. Nad kohtuvad. Kohmetust tüdrukust on saanud daam ning külmast südamest hooliv hing. Tärkab armastus, mis soojem kui tuli, mis kauneim kui tähistaevas, mis südamlikum kui romaan. Nad kokku saavad ning langeb eesriie, võitjaks armastus. 

Kuigi etendus on läbi, siis show veel kestab. Lõpudefilee möödub suurepärase moeetendusena. Näitlejatel on seljas piltilusad kleidid, mis on muidugi pärit Alexandre Vassiljevi erakogust. Võiks öelda, et see oli ainulaadne kogemus, sest igas teatris sellist vaatepilti ei näe. 

Saalist lahkudes mõtlen äsjanähtud etenduse üle. Olen mitme kogemuse võrra rikkam. Sain õppida vene keelt, näha uut teatrit, nautida etendust ja muusikat, vaadata kauneid kostüüme ning veenduda, et armastus võidab kõik.

Marta Kaiv

Õpilaste arvamused teatrikülastusest  Vene Teatrisse

Mulle meeldis Vene Teatris väga. Maja tundus väljast tagasihoidlik, kuid juba sisse astudes oli aru saada, milline sisustus tulemas on. See oli suursuguse sisustusega maja. Etendus meeldis mulle samuti. Lihtne oli aru saada ka siis, kui kõrvaklappidest tõlget ei kuulanud. Näitlejad olid professionaalsed, väga hea hääle ja diktsiooniga. Teater oli palju lahedam kui ma alguses arvasin :)

Nele 11.a

Vene Teatri juures meeldis mulle enim maja välisfassaad. Ka sisemus oli päris kena. Etenduse kohta ütleksin, et parim oli muusika.

Iiris 11.a 

Театр был очень красивым и шоу было хорошим. Шоу понравилось и было интересно смотреть. Я хочу пойти в Русский театр еще раз.

Robin-Mattias 11.a

Minu jaoks oli Vene teatri külastamine uus kogemus ja jäin sellega väga rahule. Muusikal oli huvitav ja kõige rohkem meeldis sealt mulle laul "Если повезёт чуть-чуть", mida laulis Eliza isa, ka Vene teatri kujundus oli väga ilus ja meeldejääv. 

Johanna 11.a

Minule väga meeldis see teatriskäik. Teatrihoone oli imeilus ja näitlejate kostüümid olid vapustavad! Eriti meeldis mulle laulmine ja see, kuidas nad nii ägedalt oma emotsioone väljendasid. Võiksime selle õppeaasta jooksul veel Vene Teatrit külastada :).

Anett-Marie 11.a

Mulle väga meeldis see etendus, see oli midagi teistsugust, mida varem pole näinud. Koht oli nii kaunis ja võttis sõnatuks, pole varem kunagi nii ilusas ja viisakas teatris käinud. Etendusest jäid hästi meelde ilusad sädelevad kleidid ja lavakujundus. Ei saa ka mainimata jätta peaosatäitja lauluoskust, palju võimsam kui ainult netist video pealt kuulates. 

Kärolain 11.a

Lavastus oli väga põnev. Lavastuse tegid põnevamaks huvitavad ja ilusad riided ning detailid. Sama uhke ja huvitav oli ka teatrimaja ise. Enne etendust kadus mul isegi ajataju, sest jäin näitust imetlema.

Janely Ilves 11.b

Majast - kui me tänaval kõndisime, siis ma mõtlesin, et kuhu küll meid viiakse, sest olin seal majas esimest korda. Kuid kui me uksest sisse astusime, siis muutus mu arvamus silmapilkselt ülimalt toredaks. Need maalid seinal ja ruumid olid võrratud.

Etendus - riietus oli väga huvitav ja hästi tehtud. Samuti kujundus ja trepp seal taga oli väga äge ja hiiglaslik. Teatrit kuulasin 80% ajast  kõrvaklappideta, sest oli arusaadav minu jaoks. Väga tore õhtu oli.

 Robert 11.a

Mulle tõsiselt meeldis teatrihoone, see oli väga ilus ja võimas. Etendust nautisin ka väga, sest näitlejad tegid head tööd ja laulud andsid nii palju juurde. Ka näitlejate kostüümid meeldisid väga, need olid omapärased ja ilusad.

Eliisa 11.b

Teatriskäik oli väga vaheldusrikas ja tore. Vene Teater oli suurem ning uhkem, kui ootasin. Sees oli hubane ja soe.

Etendus oli huvitav, meeldejääv ja üleüldiselt teistsuguseid emotsioone tekitav. 

Õpilased käitusid hästi ja probleeme polnud ning tagasiteel lauldi ka bussis.

Kokkuvõtteks oli reis väga-väga tore ning elamusterohke.

Mattias Prants 11.b

Kõige rohkem meeldis mulle teatrihoone, sest see oli suur ja uhke ja väga huvitav oli seal ringi kõndida. Etendus oli väga põnev ja arusaadav tänu tõlkele. Mulle meeldis, et tegelased olid nii energilised. 

Anna-Kaisa 11.b

Teater oli sisse tulles kohe hästi moodne ja avaldas väga muljet. Teater oli huvitav ja suurepärane. Koos kõrvaklappidega, kust tuli eesti keelne tõlge, oli etendust väga mugav kuulata. Oli tore!

Liana 11.a

Mina käisin Vene teatris esimest korda. Saali sisse astudes olin väga üllatunud, kui kena see välja nägi. Laes olevad maalingud olid imelised ja mulle meeldis see väga. Etendus meeldis aga veelgi rohkem. Alguses, kui kuulsin ideest, minna vaatama muusikali "Veetlev leedi", siis polnud ma eriti vaimustuses aga tegelikkuses oli see suurepärane. Kartsin ka lisaks, et ei saa midagi aru, kuna etendus on venekeelne, kuid tegelikult oli see väga põnev kogemus. Kui selline võimalus uuesti kunagi tuleb, siis haaran sellest kindlasti kinni.

Brigitta 11.b

Minu arust oli lavastus põnev. Väga hästi jäid meelde huvitavad ja ilusad riided. Need läksid hästi kokku ka hoonega, mis oli väga uhke. Tore oli see, et kõik olid ennast viisakalt riidesse pannud, välja arvatud üks klassikaaslane. 

Liis 11.b 

Vene Teater oli kena ja huvitava sisuga. Väga meeldis teatrisaali lagi. Etendus meeldis veel rohkem. Oli raske aru saada, kuid põhilistest asjadest sain ikkagi aru ja etendus mulle selle mõtte ja sisu poolest meeldis.

 Karl, 11.a

Я ждал этот день с интересом. Русский Театр Эстонии был очень-очень красивый и грандиозный. Элина Нечаева и другие актёры и актрисы пели отлично. Мне очень понравилось.  

Спасибо!

Франц Крулль 11.а

Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi külastus

Käisime 21. oktoobril 2021 11.a ja 11.b klassiga Tartus Ülikooli kunstimuuseumis täiendavalt õppimas Vana-Kreeka kultuuri. Meiega olid kaasas õpetajad Katrin Kullo ja Merit Süving. 

Olime jaotatud kahte gruppi, kus pooltel meist oli vaba aeg, et kesklinna ümbruses jalutada ja vaadelda kohalikke skulptuure. Teise grupiga olime samal ajal aga muuseumis, kus saime vaadata Vana-Kreeka kunsti tähtsamaid originaalsuuruses kipsijäljendeid. Vaatamise taustaks jutustas giid meile nende teostega seotud tagamaid. Giidi jutt oli väga põhjalik ja köitev, ta innustas meid kaasa rääkima ja küsimusi küsima. Et õpitu veelgi enam kinnistuks, saime täitmiseks ka teemakohased töölehed. Kokkuvõtteks oli väljasõit lühike, kuid sisukas. Saime põimida kirjanduse ja kunsti tundidest õpitu uute ja kaasahaaravate lugudega.  

Lahe Koolipäev 2021

Üritus Lahe Koolipäev 2021 “Kuidas jõuda kohale?” toimus 7. oktoobril Tallinnas Alexela Kontserdimajas. Meie koolist käisid sellel aastal seal 6 õpilasesinduse liiget - Nele Jõgeva, Marta Kaiv, Robert Runtal, Brent Piigli, Lauri Piirisild ja Delia Puksing. Üritusel käsitleti palju erinevaid teemasid, näiteks pühendumus, eesmärgid - nende seadmine ja täideviimine, oma keha tunnetamine, enda märkamine ja armastamine, inimeste aktsepteerimine, usaldus ja enda avamine. Oma kogemustest olid rääkima kutsutud mitu tuntud Eesti inimest - psühholoog ja ettevõtja Alar Tamming, teemeister Steve Kokker, teleajakirjanik Tuuli Roosma, ökoloogilise maailmavaate uurija ja tutvustaja Toomas Trapido, muusik ja dirigent Valter Soosalu, muusik Kadri Voorand. Lisaks kogemuste kuulamisele sai vaheaegadel erinevatel korrustel ringi vaadata ja suhelda erinevates valdkondades töötavate inimestega ja tutvuda mõningate kõrgkoolide või ülikoolidega. 

Üritusel osalemine oli põnev ja kogemus meeldejääv, sest peale huvitavate persoonilugude ja juttude, saime tutvuda teiste osalejatega ning võtta endaga kaasa mitu tarkusetera, mida tuttavate ja kaasõpilastega jagada.

Nele Jõgeva

Piparkoogikeste jõulud

Sel talvel seikleb Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis piparkoogineiu Piia.

Piial on ka vahva sõber, kes tõttab alati kõigile appi. Aga nüüd tuleb välja, et sõber on ise hädas.

1. klass käis reedel, 26 novembril 2021 vaatamas, kas Piia suudab oma sõbrakese koos laudaloomade ja laste abiga päästa ning kas jõulude ajal ongi päriselt kõik võimalik?

Lugu jutustab üksteisest hoolimisest, sõprade tähtsusest, koos olemisest ja julgusest küsida abi – me ei pea üksi kõigega hakkama saama ning koos on alati kõik lõbusam!

Jõuluprogramm oli üles ehitatud kaasava näidendina, mille jooksul saime  aidata Piiat ja tema sõpra, paitada loomi ning lõpetuseks meisterdada ka ise maitsva piparkoogi. 

See õppekäik oli väga toredaks alguseks jõuluootusele ja jõuluajale.

Õppekäik Rakvere linnusesse

25.11.21 toimus Parksepa Keskkooli 7. klassil õppekäik Rakvere linnusesse. Valisime programmi „keskaegne seiklus“, mis hõlmas endas rondeeli külastust, tutvumist liivi ordu ja linnuse ajalooga.

Käisime kabelis ja teadustekambris, kus valmistasime ka musta püssirohtu. Sisehoovis oli võimalik harjutada kätt vibulaskmises ja kuulata põnevaid legende. Julgemad said külastada piinakambrit, surmatuba ja põrgut.

See ajalooteemaline õppekäik andis hea ülevaate Eestis toimunud sõdadest ja lahingutest, mis olid seotud Rakvere linnusega.

Koduteel käisime Äntu Sinijärve ääres, mis on Eesti kõige selgema veega järv. 

Heategevuskampaania „Lahkus loeb"

Eesti lionsklubid kingivad sellel õppeaastal heategevuskampaania „Lahkus loeb" raames kõigile esimeste klasside õpilastele suutervisele pühendatud kinkekoti, mis sisaldab hambaharja ja -pastat, Suukooli ja Lions-liikumise teabelehte, Punase Risti plaastrit ja lõvikujulist helkurit. Kotis on ka hambapesu päevik.

Heategevuskampaania koostööpartneriks on Suukool ja patrooniks laulja Elina Netašajeva.

Meie kooli 1. klassi õpilastele andis kingitused üle Triinu Kärbla.

"Rakett 69" meie koolis

Sel aastal oli õpilastel võimalik osaleda Parksepa Keskkoolis toimuvas "Rakett 69" õpihuvilaagris. Laager koosnes kolmest 6-tunnisest päevast, kus lahendatati praktilisi ja loogikat nõudvaid ülesandeid. Juhendajad Heidi Kukk ja Tiina Asi.

Osaleme taas konkursil Aasta kool.

Kiitus ja kummardus maani kogu tiimile, kes video valmis tegid.

Oleme valitud konkursi Aasta Kool 2021 kümne finalisti hulka!

https://novaator.err.ee/k/aastakool


Video loomisel osalesid:

Osades (ilmumise järjekorras): 

Teisipäeval, 28 septembril jõudsid kooli õppetöö mitmekesistamiseks ja kaasjastamiseks virtuaalreaalsusprillide 15 seadmega koolikomplekt. Osalesime kevadel Haridus- ja Noorteameti korraldatud ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus, kus taotlesime projektile "Parksepa Keskkooli virtuaalreaalsusseadmed" toetust. Meie projekti toetati maksimaalulatuses 5000 euroga, kogu komplekti maksumuseks on 10500 eurot. Omaosaluse katsime kooli IT-eelarvest. Meil on Futuclassi Oculus Quest 2 koolikomplekt.

Teisipäeval Tartus seadmete kättesaamisel toimus õpetajatele ka koolitus nende tundides kasutamise võimaluste kohta. Laiemalt tutvustamiseks viime õpetajatele koolivaheajal läbi huvipäeva. Esimesed tunnid leiavad aset juba lähiajal.

Ene Veberson, haridustehnoloog