Neljapäeval, 10. juunil toimus tervel koolil aktiivne koolipäev õues.

1.-5. klass matkasid Actionbound keskkonnas ettevalmistatud rajal, mille pikkus oli u 5,5 km. Teel tuli mõistatada erinevaid ülesandeid. Kõik klassid jõudsid tagasi veidi väsinute, kuid väga rahulolevatena.

Matkalt tulijaid ootasid köögiviljad ja pannkoogid :)

6.-11. klassidele toimusid samas ajal koolimaja territooriumil erinevad töötoad (põgenemine, vibu laskmine, slackline, lendtaldriku loopimine jne). Tegevust jagus lõunani, seejärel sai minna sööma pannkooke.

Muusikat mängis meie oma kooli DJ Kremor.

Kindlasti kordame selliseid õuesõppepäevi ka uuel õppeaastal.

8. klass käis RMK Pähhni looduskeskuses liblikaid uurimas

8. klassi bioloogia ainekava täidavad selgrootud. Aasta lõpetuseks osaleti RMK Pähni looduskeskuse õppeprogrammil, Liblikad, mille jooksul korrati üle liblika arengustaadiumid ja tuntumad liigid. Juhendaja Taavi Tatsi näidatud videotes said röövikutest nukud ning koorusid nukust liblikad. Tuntumad liigid ja nende (röövikute) toidutaimed korrati üle uurides kohalikku näidistekogu. Lühikesel matkal sai proovida kahvaga liblikapüüki looduses.

Vee-elustiku uurimine Kanariku järve ääres 8. kl õpilastele

8. klassi õpilased osalesid Keskkonnaameti vee-elustiku programmis. Mari Kala juhendatud ülesannetes korrati üle selgrootute rühmad ja tunnused. Kanariku järve ujumiskoht sõeluti usinalt kahvadega läbi, kuid selle aasta selgrootute saak jäi vaatamata sellele üsna kesiseks. Põhiliseks leiuks olid konnakullesed, selgrootutest olid esindatud näiteks ühepäevikuliste vastsed, puruvanad, lestalised ja mõned teod. Ilmselt olid selgrootud pikale veninud ja jaheda kevade tõttu veel väheaktiivsed.

Projekt "100 kooli"

Eesti Korvpalliliidu projekt "100 kooli" on mõeldud 1.-4.klassi lastele, kus tehakse erinevaid korvpalliharjutusi ja mänge. Toimus ka viskevõistlus. Auhinnaks olid korvpallid ja koolile kingituseks pallikott koos pallidega. Projekti eestvedajaks on mängija ja treener Jalmar Joosep Saar.

Koolist olid abiks treener Kalev Palo ja 10.klassi õpilane Roland Mikson. Lapsed tulid hästi toime ja olid aktiivsed. Loodame, et tuleb ka korvpallitrenni uusi mängijaid. Tänud klassijuhatajatele abi eest!

Reedel, 28. mail käis 2. klass Meenikunno rabas.

Klassijuhataja Mariina kirjeldab päeva järgmiselt: "Nautisime imelist ilma ja kinnistasime koolis saadud teadmisi soo kohta. Kuulsime sookure häält, nägime erinevaid soos kasvavaid taimi ja saime isegi mõne jõhvika suhu pista. Matka lõpus pidasime väikese pikniku ja mängisime koos 6. klassi õpilastega mõne mängu. Oli väga vahva päev!"

Reedel, 28. mail osalesid 3.a ja 3.b klass Päästeameti poolt läbiviidavas koolitusprogrammis "Päästjad koolis". Koolitus toimus Parksepas, Kanariku järve ääres.

Esmaspäeval, 24. mail toimus 9. kl tutipäev. See on alati väga oodatud sündmus!

8. klass korraldas tutipäevalistele sportlikke mänge, fotojahti õpetajatega ja kahooti.

9. klass oli kõigi koolitöötajate jaoks küpsetanud tervislikke kaerakukleid. Lugesid luuletuse õpetajatest ja näitasid videot oma tegemistest koolis :)

Parksepa Keskkooli esimene aastaraamat

Meie koolielu olulisi hetki on seni jäädvustatud paljudes erinevates vormides: koostatud on kaheksa õpilasalmanahhi “Lapsemaa “, kogutud fotosid, kirjutatud raamatuid kooli ajaloo teemadel, jäädvustatud õppekäike ja projekte, säilitatud õpilaste ja õpetajate mälestusi, kooli kodulehel on ilmunud põhjalik ülevaade kooli ajaloo tähtsündmustest.

Selle aasta aprillikuus sai aga valmis kooli esimene aastaraamat, kuhu talletasime tervikuna 2019/2020 õppeaasta tegemised. Vajadus sellise kogumiku koostamiseks tekkis mõttest, et kooli ajaloo jäädvustamine oleks järjepidev ja hõlmaks koolielu kõiki valdkondi.

Nii saigi kogutud igakülgne info õppekasvatustööst, huvitegevusest, ainekomisjonide tööst, ringide tegevusest, õpilaste esinemistest olümpiaadidel, spordivõistlustel ja mitmesugustel konkurssidel. Ülevaade on antud koostööst huvigruppidega, kooli muuseumi ja raamatukogu tegemistest, ressursside juhtimisest, õpilaste uurimis - ja praktilistest töödest jne.

Raamatu teksti ilmestavad paljud fotod erinevatest koolielu sündmustest, tabelid ja diagrammid.

Raamat lõpeb õpetajate - klassijuhatajate soovidega nii 9. kui 12. klassi lõpetajatele.

Raamatu koostamise mõtte algataja oli koolimuuseumi juhataja Malle Puolakainen, toimetaja ja kujundaja haridustehnoloog Ene Veberson, tekstide korrektor sekrtär Kaidi Oja.

Seda raamatut ei oleks kui poleks lugusid direktorilt, õppealajuhatajalt struktuuriüksuste juhidelt, õpetajatelt. Suur tänu kõigile !

Aastaraamat on meie kõigi ühine töö ja loodame, et sellest saab meie kooli uus traditsioon.

Raamat on trükituna kättesaadav nii kooli raamatukogus kui kooli muuseumis ning kooli juhtkonna kabinettides. Raamatu digitaalne variant ilmub ilmselt Stuudiumis, sest peame arvestama andmekaitse eeskirjadega.

Raamatu esmakordne esitlus toimus kooli juhtkonna nõupidamisel, ees ootab esitlus kooli õppenõukogus.

Soovime aastaraamatule head teed lugejateni jõudmiseks!

Malle Puolakainen
koolimuuseumi juhataja
29.aprill 2021

Rohkem infot leiad siit: lingid.ee/parksepakevad21

Mõni nädal tagasi tegid 3.a klassi tüdrukud Kristelle ja Liis üleskutse meisterdada koolimaja territooriumil elavatele linnukestele pesakaste. Pesakastide mõõtude kohta sai infot siit:

https://www.eoy.ee/ET/12/33/pesakastid-lindudele

Nii asutigi paljudes kodudes kastikesi kopsima ja lõpptulemus oli näha eile, mil koolimaja juurde toodi kümneid pesakaste :)

Aitäh, et hoolid!

Parim noor instrumentalist 2021

Pildil Jaan Randvere ja Ott Keerutaja

Võru Muusikakooli õpilased on olnud väga edukad konkursil "Parim noor instrumentalist 2021". Võru Muusikakoolis õppivatest Parksepa Keskkooli õpilastest saavutasid:

 • Lõuna-Eesti ja Tartu regioonide saksofoniõppurite konkursil Nõo Muusikakoolis 4. klassi õpilane Ott Keerutaja I vanuserühmas I koha ja üleriigilises voorus ka I vanuserühmas I koha. Õpetaja ja kontsertmeister on Jaan Randvere.

 • Metsasarve konkursi üleriigilises voorus saavutas 2. klassi õpilane Meriliis Hirs I vanuserühmas III koha. Metsasarve õpilaste õpetaja on Jose Antonio Page Ramirez, kontsertmeistrid Kenny Jose Salazar Pirela ja Piret Rips-Laul.

 • Regionaalses voorus saavutasid klaveri erialal 3.a klassi õpilane Liis Kärbla I vanuserühmas II koha; (õp Žanna Ranna) ja 4. klassi õpilane Laura Potter II vanuserühmas diplomi (õp Annely Kaasla).

 • Vaskpillide konkursi regionaalses voorus saavutas 9. klassi õpilane Renaldo Alla III vanuserühmas diplomi. Renaldo õpetaja on Jose Antonio Page Ramirez ja nende kontsertmeister Kenny Jose Salazar Pirela.

 • “Poistelaul 2021” Võrumaa voorus saavutas 4. klassi õpilane Braian Tsirk IV vanusegrupis III koha. Õpetajad on Maire Nirk ja Kaari Kattai, kontsertmeistrid Piret Rips-Laul ja Kaari Kattai.

Palju õnne kõigile õpilastele ja õpetajatele!

Nädalavahetus möödus pühade meeleolus, üksi või koos perega mune värvides ja neid kaunilt kokku seades.

Nii jõudis meieni üks osa neist ;)

Aitäh teile, kes te meiega oma värvilist rõõmu jagasite!

Emakeelenädal 14.-19. märts 2021

Eesti keele ilu tähistamiseks mõtlesime välja mitu toredat väljakutset terveks emakeelenädalaks. Osalema olid oodatud kõik, keda eesti keel kõnetab: õpilased, lapsevanemad, õpetajad, vilistlased, sugulased ja sõbrad!

Nädal hakkas pihta 14. märtsil Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval raamaturiiuli ees, kust pidi võtma esimese ettejuhtuva raamatu, avama selle 14. leheküljelt ja kirjutama esimese lause kommentaaridesse. Väljakutsest võttis osa 97 osalejat.

15. märtsil tuletasime kõigile meelde, et on e-etteütluse kirjutamise päev ja see toimus juba 14. korda. Osalejad said saata foto, kus nad etteütlust kirjutavad. Meieni jõudis nelja osaleja postitus.

16. märtsil jagasime lõbusat testi, kus oli võimalus proovile panna oma teadmised noortepärase kirjapildi tundmises. Testi tegi ja oma punktisumma saatis meile 34 osalejat.

17. märtsil tegime üleskutse osaleda Võru Instituudi poolt korraldataval Juhan Jaigi nimelisel III jutukõnelemise võistlusel. Võistlus kestab 10. maini.

18. märts oli kultuurisaate “OP” stiilis ja kutsusime kõiki luuletama, andes ette sõnad Kristiina Ehini luuletusest “*** märtsiõhtud punetavad…”. Meieni jõudis 15 luuletust.

Kokku võttis väljakutsetest osa 135 osalejat. Aitäh kõigile!

Osalejate vahel loosisime välja hirmpõneva ja -kena jutukogumiku Juhan Jaigilt: "Tundmata palu" ja Andri Luubi igat vanuseastet naermaajava raamatu "Käblik".

Suur tänu õpetaja Katrin Kullole emakeelenädala eestvedamise eest!

Auhindade loosimise video autor on samuti Katrin Kullo.

Õnnitleme kõiki võitjaid!

Vastutustundlik internetikasutaja

10. veebruaril said meie 3.-12. klassi õpilased ja töötajad võimaluse osaleda veebikonstaabel Andero Sepa veebiloengutes Meet´i kaudu. Teemaks "Vastutustundlik internetikasutaja". Kuulsime peamiselt juhiseid, kuidas ennast kaitsta kübermaailma ahvatluste eest ning hoiduda vääritutsest tegudest. Toimus kolm eraldi loengut erinevatele kooliastmetele. 11. klassi õpilased liitusid tunniga kodudest. Me suudame korraldada koolis õppimist kaasaegsete vahenditega.

Suusanädal

8.-12. veebruarini 2021 toimus koolis projekt "Kõik suuskadele".

Ilmataat oli meie poolt: kui hommikul näitas termomeeter krõbedaid külmakraade, siis suusatundideks valitses mõnus talveilm. Meie tublid lapsed poleks heitunud ka karmima ilmaga suusatamisest.

1. klassid kelgutasid koos klassijuhatajatega Haanjas. Alates 2. klassist õpilased suusatasid - 2. klassi õpilased Haanjas, ülejäänud Kubijal.

Eelarveliste vahendite olemasolul loodame järgmisel õppeaastal kõik klassid Haanjasse suusarõõme nautima viia.

Loodame, et peale seda projekti leiavad õpilased tee Võrumaa imelistele suusaradadele ka vabal ajal (Kubija, Haanja).

Pildid räägivad iseenda eest (tulevad kodulehele peagi).

Suur tänu õppelajuhatajale Anneli Pladole, kes suutis tunniplaani nii teha, et projekti läbiviimine sai võimalikuks ja leidis aega ka projektis osalemiseks.

Suur tänu bussijuht Silverile.

Kehalise kasvatuse õpetajad Sirje, Hille ja Margus.

Vastlapäev on küll teisipäeval, aga mida varem pihta hakata, seda rohkem lõbu on. Nii käis 2. ja 3. a klass reedel Metsavenna talus vastlapäeva pidamas. Ilm oli küll jahe ja tuuline, kuid külma trotsides sõideti oma pikimad liud. Lapsed olid rõõmsad ja nautisid tuubitamist. Päev oli igati tore ja mõnus.

Carousel imageCarousel image

Preemia meie kooli 8. klassi õpilasele

Ilon Wiklandi 91. sünnipäeval kuulutati Haapsalus Iloni Imedemaal välja Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursi laureaadid.

lon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia pälvisid Marie Martine Lupp Võru kunstikoolist ja Elise Lissel Pähkel Vanalinna hariduskolleegiumist.

Konkursi noorim osavõtja, 13-aastane Marie Martine Lupp sai võidu tehniliselt leidlike ja kompositsiooniliselt huvitavate tööde eest. Tema juhendajaks on Tiina Suumann.

"Marie Martine Lupi puhul torkas silma mustvalgete vahendite väga oskuslik kasutamine ja ka sellise professionaalse võtte nagu ankurkujundi oskuslik kasutamine", ütles Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia žürii liige Urmas Viik "Aktuaalsele kaamerale".

Palju õnne, Marie Martine Lupp ja suur aitäh Võru Kunstikooli õpetajale Tiina Suumannile.

Loe ka siit

Eelmisel nädalal käisid Pähnil räätsamatkal 1.a ja 1.b klass ning sel nädalal 2. ja 3.a klass.

1.a klassi klassijuhataja Karin Peterson kirjutab matkast nii:

"Esimesed klassid käisid kolmapäeval, 20.01 räätsamatkal. Räätsamatka eesmärk on lume sees põnevas paigas matkata ja metsaloodust avastada! Tegelikult olime Pähni külastuskeskuse toredate giidide Heino ja Taaviga metsas.

Ilm oli karge ja imeliselt päikeseline. Kõige rohkem meeldis õpilastele see, et nad nägid nii paljude loomade jälgi. Meie teele jäid põdra, kitse, jänese, kärbi ja rebase jäljed. Aga kõige parem oli päeva see osa, kui lõpuks sai teed ja kodust kaasa võetud söök ära süüa. Peale 2km ja 750 m oli kõht kõigil väga tühi."

Oma muljetest kirjutab Kristelle Jõgeva (3.a kl) nii:

"Teisipäeval, 26. jaanuaril käisime klassiga talvisel räätsamatkal Pähni Külastuskeskuses. Kooli juurest sõitsime välja kell 8.20. Kui me kohale jõudsime, panime räätsad jalga ja hakkasime kõndima. Matk oli 2,5 km pikk. Teel nägime kõlakodasid ja "muutuste väravat", kust läbi kõndides pidi mõtlema ühe soovi. Pärast matka oli väga mõnus kuuma teed juua. Siis läksime bussi ja sõitsime tagasi kooli. Koolis saime ka süüa. Oli tore ja veidi väsitav matk."

Digikultuuriaasta 2020

Aasta 2020 oli digikultuuriaasta. Digikultuuriga tegeleti Parksepa Keskkoolis kogu aasta vältel, kuid tõeliselt tihedaks muutus tegevus aasta viimastel kuudel.

Tartu Ülikooli IT-tudengid viisid läbi IT-õpikoja Noored Koodi, mis oli suunatud 6.–9. klassi õpilastele eesmärgiga õpetada noori programmeerima mängude arendamise kaudu. Parksepa koolist osales selles õpikojas 15 ja Osula Põhikoolist 6 õpilast. Õpiti Pythoni programmeerimise põhitõdesid ja programmeeriti esimesi lihtsamaid arvutimänge Thonny rakendusega. Edasi omandati mängude loomise põhimõtteid ja loodi esimene keerulisema loogikaga mäng. Lõpuks pidid õpilased välja mõtlema enda mängu idee, selle valmis programmeerima ja esitlema kaasõpilastele. Tuleb tunnistada, et õpilased olid nupukad ja said valmis põnevad mängud.

Veel tegelesid peaaegu kogu kooli õpilased aasta linnu, tuttpüti, digijoonistamise, KüberPähklil ja informaatikaviktoriinil Kobras osalemisega. 3.4. klasside õpilased osalesid CodeWeeki raames programmerimismängude mängimise, virtuaalse EV3 roboti ja Arduino programmeeerimisega. Lisaks programmeerimisele loodi 3D mudeleid, mis prinditi 3D printeril välja. Ei puudunud ka lihtsalt legodest ehitamine ja legorobotite liikuma panemine. Kagu-Eestis on oma ProgeTiigri võrgustik Ääri-Veeri ProgeTiiger, mis koordineeris paljusid üritusi. Oma tegevusi sai kajastatud Facebookis ProgeTiigri tulevikutegijate grupis. Novembris loositi kõigi postitajate vahel välja auhinnad. Parksepa Keskkoolile naeratas õnn ja saime loosiga kaks Sphero RVR robotit. Kohalik ProgeTiigri võrgustik kinkis kotitäie HITSA märgistusega torusalle, helkureid, võlupliiatseid ja seljakotte.

Soovin tänada Ääri-Veeri ProgeTiigri eestvedajaid, kes ärgitavad hoogsalt infotehnoloogiaga tegelema ning kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes löövad erinevates projektides kaasa. Eriline tänu Võru Vallavalitsusele, kes on eraldanud Parksepa koolile raha paljude digivahendite ostmiseks. Kõigile lugejatele soovin, et oleksite digitaalselt haritud ja nutikad.

Ene Kärg

Parksepa Keskkooli informaatika- ja klassiõpetaja

VII animafestival

MTÜ Tarvastu Kool eestvedamisel toimus 2020. aastal seitsmes Heino Parsi nimeline animafilmifestival. Selle aasta teemaks oli olümpiadeviis „Citius. Altius. Fortius.“ Töid võistlusele võisid saata lasteaia- ja koolilapsed ning täiskasvanud. Parksepa Keskkoolist läks võislustulle kolme 4. klassi õpilase animatsioonid: Roland Kääri töö „Jänese päev“, Helena Karu „Võidujooks, kuidas kana võidab tiigrit“ ja Merili Tasso töö „Laiskvorst Sisi“.

Reedel, 4. detsembril toimus festivali lõppüritus - seekord virtuaalmaailmas. Pärast festivali avamist toimus 1,5-tunnine animatsiooni töötuba. Parsile mõeldes valiti seekord töötoa teemaks legendaarne multifilmitegelane operaator Kõps. Nukufilmi Lastestuudio virtuaalses õpitoas osales 13 võistkonda. Neid juhendas Sondra Lampmann. Ta jagas õpetusi, vastas küsimustele ja juhendas lapsi ekraani vahendusel. Osalejaid oli Tallinnast, Viljandimaalt, Tamsalust ja Võrumaalt. Animatsiooni töötoas osales Parksepa Keskkooli 4. klassist 10 õpilast, kes tegid nuku- ja legoanimatsioone Stop Motion Studio äpiga. Otseülekandes näidati kõigi õpitubade töid ja tegemisi.

Pärastlõunal jõudis kätte päeva põnevaim ja oodatuim osa - autasustamine. Žürii tutvustas töid. Jagati välja hulgaliselt preemiaid. Pinget oli õhus kuni lõpuni, mil kuulutati välja rahva lemmik, milleks oli Parksepa Keskkooli õpilase Roland Kääri animatsioon „Jänese päev“.

Nüüdseks on kohale jõudnud ka preemiad kõigile osalejatele ja karikas rahva lemmikule.

Välja on kuulutatud ka järgmise aasta VIII animatsiooni teema, milleks on „Looduse muinasjutt“.

Ene Kärg

Parksepa Keskkooli informaatika- ja klassiõpetaja

Oktoober 2020

10.b klass külastas Valga Militaarmuuseumi Teemaparki, kus tutvuti militaarajaloo arenguga Vabadussõjast tänapäeva. Erinevad eksponaadid ja huvitavad selgitused andsid võimaluse tunnetada kodumaa ajaloo kõige dramaatilisemaid sündmusi.

Lisaks peeti laserrelvadega maha tänavalahing, milles õnneks surma ei saanud keegi. Oli huvitav ja arendav õppekäik.


Parksepa ELO „TARK MEES TASKUS“ koolitus

Käesoleva aasta kevadise ja suvise eriolukorra tõttu jäid ära mitmed Noorteühendus ELO vabariiklikud traditsioonilised sündmused. Üks nendest oli „TARK MEES TASKUS“ koolitus, mis tutvustab noortele erinevaid ameteid ja nende õppimise võimalusi.

Ka sellel sügisel ei kogune ELO noored veel suurtele ühistele sündmustele vaid tegutsevad rohkem oma piirkonnas.

13. oktoobrl toimus Parksepa ELO koolituspäev, millest võttis osa 29 noorteühenduse liiget ja kaks kuraatorit. Päev algas Sõmerpalus Kaabsoo küünlakojas, kus meile tutvustati küünlakoja tööd ja õpetati kaunistama tavalist küünalt küünlavahaga. Kasutada saime kollast ja lillat värvi vaha. Valmisid pitsilise mustriga küünlad, mis nägid väga lahedad välja.

Järgnevalt sõitsime Sangaste lossi juurde, kus meid ootas juba giid Ene. Külastasime lossi ringtallis avatud näitust „Rukkikrahv ja ilmaimed“, mis räägib kunagistest lossi omanikest ja 19. sajandi leiutistest ja tehnikaimedest. Näituse teeb eriti põnevaks see, et paljusid eksponaate saab ise ka katsetada. Kõige põnevam oli virtuaalne autosõit, mis tekitas palju elevust. Veel saime ajastule iseloomulikke riideid proovida, lehma lüpsta, tähelepanu- ja osavusmänge mängida. Sangaste loss kuulus Bergide suguvõsale. Väga põnev oli kuulata giidi jutustust nende elusaatusest ja tegemistest.

Maitsva lõunasöögi sõime Sangaste Rukki Majas.

Õppepäev jätkus Hellenurme vesiveskis, kus meid võttis vastu Veskiemand Mae, kes on kunagise veskiomaniku lapselaps. Vanasti oli Eestis umbes 700 vesiveskit, nüüd on töökorras ainult Hellenurme veski. Saime teada veski taastamise loo ja sellele järgnes uus põnev kogemus, kui veski tööle pandi. Rattad ja rihmad hakkasid mürina ja naginaga liikuma ja saime ise näha kuidas vesiveskis teradest jahu saab. Saime teada, et valge nisujahu on püül. Lisaks tutvusime veel teiste vilja- ja jahusortidega. Saime neid ka maitsta. Lõpuks kostitas veskiemand meid oma veskis jahvatatud jahust küpsetatud värske leiva ja teega, mis maitses väga hea.

Koju sõites arutasime päeva üle ja kodus kirjutas iga koolitusel osalenu ka kokkuvõtte. Tagasisidet lugedes selgus, et koolituspäev meeldis kõikidele. Saadi palju uusi teadmisi ja kogemusi. Kõik oli hästi planeeritud ja soovitakse kindlasti tulevikus veel sellistest õppepäevadest osa võtta.

Kokkuvõtte koostas Krislin Sõlg

Noorteühendus ELO Parksepa Klubi liige (8. klassi õpilane)


Parksepa kool 145

Juubelinädal on lõppenud. Suur tänu kooli õpetajatele, töötajatele, õpilastele ja vilistlastele pidustuste ettevalmistamise, nendel osalemise ja heade soovide eest.

Kõik juubelinädalal kodulehel olnud tervitused ja videod on endiselt vaadatavad sellele pühendatud leheküljel Parksepa kool 145.

September 2020

Kõrvitsate projekt

Meie kõrvitsate projekt sai alguse kevadel, kui Tallinna loomaaed tegi üleskutse, et kasvatage mõni kõrvits loomaaia elanike jaoks ka.

Õp. Tiina pani kohe seemned mulda ning kooli tervisenõukogu liikmed istutasid koolimaja juures olevasse mullahunnikusse 18 kõrvitsataime.

Sügisel, mil hakkas lähenema kooli 145. sünnipäev, tekkis seoses kõrvitsatega veel teine idee- korjata kokku kooli sünnipäeva aastanumbrit tähistav kogus kõrvitsaid.

Mis te arvate, kas õnnestus?

Õnnestus, ja kuidas veel!!!

Saime kokku 214 köögivilja:

 • 131 kõrvitsat

 • 67 suvikõrvitsat

 • 11 patissoni

 • 3 punapeeti

 • 2 porgandi "pesakonda"

 • ja lisaks kõigele suures koguses õunu

Aitäh kõigile, kes üleskutsega ühinesid ja kooli 145. sünnipäeva tähistamise mõtetes head tegid ning Tallinna loomaaia loomi toetasid.


Matkapäev

Traditsioonide järgi on Parksepa koolis septembris spordipäev ning juba mitu aastat on see plaanitud korraldada üleriigilisel spordinädalal. Asusime ka sel aastal seda planeerima, kui hakkasid tulema sahinad, et vähem kokkupuuteid erinevate klasside vahel, vältida suuri kogunemisi jne. Meie koolis on 312 õpilast+ õpetajad ja töötajad, kuidas me neid kogunemisi väldime, nii et kogu koolipere saaks tegevusi.

Otsustasime matkapäeva kasuks!

Klass sai ise koos klassijuhatajaga otsustada, kuhu ja mis kell matkavad, kas kohale jõudes grillivad või võtavad võileivad kaasa, kas matkavad Parksepa ümbruses või võtavad suuna Võru peale.

Kus siis ära käidi?

 • Kubija matka- ja terviseradadel ning discgolfi mängimas

 • Parksepa järve ümbruses ja Tilleoru matkarajal

 • tehti MiFit äppi abil kujundeid

 • tiirutati Võru linnas, tutvudes tänavakunsti ja ummamuudu liina vaatamisväärsustega

 • käidi Verijärvel, Raistes ja Tagakülas

 • Kirumpääl Võhandu jõe ääres

 • Rõuge kandis seenel ja Võhandu jõel kanuumatkal

Ainuke tingimus matkalistele oli, et nauditaks looduses liikumist ja koosolemist ning pärast jagataks minuga pilte :)

Maailmakoristusnädal

Maailmakoristuse aktsioon kestis sel aastal 14.-25. septembrini.

See ajavahemik käisid ka meie kooli õpilased koristamas- kes klassijuhatajatunnist, kes täiesti eraldi võetud ajal.

Kokku osales projektis 13 klassi koos klassijuhatajate ja u. 200 õpilasega.

Piirkonnad, mida koristati:

 • Kanariku järve ümbrus

 • Kergliiklustee Väimelast koolini

 • Koolimaja ja staadioni ümbrus, bussipeatused, linnus

 • Parksepa laululava tagune mets

 • Võru linnakalmistu

 • Kõnniteeääred koolimajast vallamajani

 • Parksepas Männi tänava majade taga olev metsaalune

Kokku korjati suures koguses prügi ning loodame, et projektis osalejad on teadlikumad suitsukonide ja muu prügi sattumise kahjulikkusest loodusesse ning oskavad puhtana hoida keskkonda, kus nad igapäevaselt toimetavad!

Info erinevate faktide ja kogu ettevõtmise kohta-

https://www.maailmakoristus.ee/#fakte

Õppepäevad Nopri Talumeiereis

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

PRIA rahastatud „Kaasnevate haridusmeetmete tegevuste läbiviimine” raames oli meie kooli II – VI klassi õpilastel võimalik külastada Nopri Talumeiereid.

8. septembril osalesid õppepäeval II, V ja VI klassi õpilased ning 15. septembril IIIa, IIIb ja IV klassi õpilased.

Õppepäeva eesmärgiks oli talu ja toiduvalmistamisega tutvustamine.

Programmis käsitletud teemad:

 • loomadest ja nende pidamisest, talutöödest erineval aastaajal

 • ülevaade loomasöötadest, masinatest

 • lehmade pidamisest, loomade kasulikkusest inimesele

 • mis on meierei ja kuidas valmivad erinevad piimatooted

 • talutoodete maitsmine

 • maaelu ja tervisliku toitumise arutelu küsimuste-vastustena

Kokkuvõte õpilastelt saadud tagasisidest:

 • Sain teada, kust tuleb piim

 • Ma ei teadnud, et üks lehm annab nii palju piima.

 • Tore oli lehmi paitada ja tunda nende keelte limpsimist.

 • Huvitav oli see, et lehm läheb ise lüpsimasina juurde ja laseb end maiuse eest lüpsta.

 • Talupoeg Tiit teadis taluelust nii palju ja rääkis meile sellest põnevalt.

 • Sain teada, milline on talu lõhn. See ei meeldinud mulle eriti.

 • Sain teada, et lehmal on üks udar.

 • Sõnakuulmatule lehmale pannakse ninarõngas, et ta toitu raisata ei saaks.

 • Kuivatatud rohi on hein.

 • Sain teada, et lehma kakat koristatakse harjaga ja lehma kaka on väetis.

 • Taluperemees Tiit rääkis meile toidu väärtusest. Tähtis on, et meie toit oleks valmistatud Eestis.

 • Sain teada, et väga tähtis on jälgida selle toidu koostist, mida ma söön.

 • Nopri talu tooteid saab ka koju tellida.

 • 1 kg juustu jaoks kulub 10 liitrit piima, aga see juust on väga hea.

Kõikidele meeldis Nopri talu toodete degusteerimine. Paljude lemmiktoode oli küüslauguvõie ja talumaius.

Taevaskoja matk

18. septembril osales VI klass KIKi rahastatud loodusõppe programmis „Taevaskojad – looduse pühakoda”

Programmi käigus tegime matkaringi Väikeses ja Suures Taevaskojas, tutvusime selle paikkonna vaatamisväärsustega ning rahvapärimustega. Saime aimu looduse imepärasest jõust maastiku kujundamisel ning vaatasime-arutasime, millised on tagajärjed, kui inimene sellesse protsessi on sekkunud.

Seos õppekavaga: Eesti metsad. Kaitsealad ja kaitstavad objektid. Looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tulemusena. Pärandkultuur.

Õpilaste mõtted:

 • See oli hea, et ilm oli ilus, aga kõik oli nii äge, et ma oleks ka vihmaga sellel matkal osaleda tahtnud

 • Olen Taevaskojas ka varem käinud, aga täna räägitud lood tegid selle koha täitsa uueks. Tahan perega kindlasti tagasi minna ja neile kõike rääkida

 • Ma ei teadnudki, et Taevaskojas nii palju treppe on

 • Kui suuremaks saan, siis lähengi jaaniööl Taevaskotta, see kuld ja need inglikesed tuleks üle vaadata

 • Ilus loodus, põnev jutt ja ägedad mängud

 • Selle õppeaasta parim päev

Suur tänu meie rõõmsameelsele ja väga professionaalsele retkejuhile Epule.

Päranditegijate konkurss

9. septembril Tallinna Reaalkoolis toimunud Muinsuskaitsepäevade avaüritusel anti üle koolinoortele suunatud Päranditegijate konkursi auhinnad.

Tänavune konkurss oli seotud Kultuuriministeeriumi poolt välja kuulutatud Digikultuuriaastaga. Konkursi teemaks oli „Vana asi värskes vormis“ ja osalema olid oodatud käega katsutavast kultuuripärandist kõnelevad tööd, kus lugude jutustamiseks oli kasutatud digitaalseid tööriistu. Võistlustööde seas leidusid näiteks veebiraamat, video, interaktiivne kaart, animatsioon, Kuldvillakule baseeruv mäng ja kuuldemäng.

Algkooli vanuseklassis saavutas kolmanda koha Kristjan Vislapuu, kelle võistlustööks oli animatsioon Vastseliina linnuse ehitamisest.

Vaata konkursi kokkuvõtet siit,

Foto: Triin Reidla
Linnuse-elu.mp4

I koolipäev

Täna alustas Parksepa koolimajas oma kooliteed 31 särasilmset ja uudishimulikku last.

1.a klassis hakkab õppima 20 õpilast ja nende klassijuhatajaks on Karin Peterson.

1.b klassis alustab õppimist 11 ja nende klassijuhatajateks on Kirsten Veelmaa ja Anneli Arike.

10.a klassi 26 õpilasele on klassijuhatajaks Merit Süving ja 10.b klassi 24 õpilasele Andres Breidaks.

Ilusat kooliaastat meile kõigile!

Pildistasid: Diana Ruitlane-Rüütli ja Antti Leppik