Miks asuda õppima Parksepa Keskkooli?

Parksepa Keskkoolis on õpilasel võimalik enda valikute kaudu kujundada oma õppekava.

Õpilane saab kolme aasta vältel valida enam kui 40 valikkursuse hulgast endale 18 meelepärast ja vajalikku (näiteks „Sissejuhatus filosoofiasse“, „Kunst ja muusika läbi filmi“, „Keemia põhivara“, „Võrkpall“, „Keraamika-ja klaasikunst“ jne). Kes soovib süvendatult mingit konkreetset ainet õppida, saab valikkursuseid valida ainult sellest valdkonnast, kes aga soovib laiapõhjalist õppekava, saab oma õpet toetada erinevates ainetes. Nii koostab iga õpilane endale oma individuaalse õpitee, vastavalt oma huvidele ja soovidele.

Ja kui Sul on hea idee valikkursuseks ja vähemalt 10 koolikaaslast, kes sedasama õppida soovivad, siis otsib kool sellele kursusele juhendaja.

Parksepa Keskkoolis töötavad professionaalsed, pühendunud ja toetavad õpetajad.

Mitmete valikkursuste puhul teeme koostööd teiste Võru-ja Tartumaa õppeasutustega. Näiteks Võrumaa Autokooliga, Kuperjanovi jalaväepataljoniga, Tartu Ülikooli ajalooarhiiviga, Tartu Ülikooli Teaduskooliga jm.

Koostöös Junior Achivementiga toimub ettevõtlusõpe ja õpilasfirmade ettevalmistus.

Õppetöö rikastamiseks korraldame ka erinevaid õppekäike, mil õppetöö toimub väljaspool koolimaja. Samuti käib meil sageli põnevaid külalisi õpilastega kohtumas ja loenguid pidamas.

Meie väärtusi – turvalisus, koostöö, avatus, hoolivus, ausus ja traditsioonid – peegeldavad meie ühised kombed ja sündmused.

Kooli traditsioonide ja tegemiste kohta saab teada meie Facebooki, Instagrami või Parksepa Keskkooli kodulehel.