Üritused kooli muuseumis

VANAD ASJAD JUTUSTAVAD AJALOOST !


Parksepa Keskkooli koolimuuseumis oli novembri algul vaadata järjekordne näitus vanadest asjadest 5. klassi õpilaste kodudes.


Esitlusele tulid lood järgmistest asjadest :

 • Beebitekk 1929. aastast

 • tuukri nuga , mida kasutati allveetöödel

 • 1918. aastal valmistatud linik

 • 70 - 80 aastat tagasi valmistatud ikooni rätikud

 • Üle saja aasta vana ikoon, mida perekonnas põlvest põlve edasi pärandatakse

 • kirikuraamatud : piibel 1847.aastast, Uus Testament 1934.aastast, jutluse raamat 1903.aastast

 • II maailmasõja aegne Saksa sõduri kiiver, mis oli metalliotsijaga leitud Võrumaalt Käo külast

 • Vanavanaisa keraamiline kauss, mis tuletas meelde vangilaagi aegu

 • 100 aastat vana söe triikraud

 • raamat “Miki Hiir tondilossis “, mis oli tulesurmast päästetud nõukogude aja alguses ja kuulus Tartu Ülikoolile

 • Vanavanaisa poolt valmistatud 60 aastat vana nuga

 • Võru osturaamat (talongid ) toiduainete ja tarbekaupade ostmiseks 1991. aastal

 • Vanavanaisa teenete märgid , mis olid saadud töötamise eest Võru Metsakombinaadis nõukogude ajal

 • liimeister , mis oli valmistatud 90 - 100 aastat tagasi ja mida kasutati palkide koorimiseks

 • 1958.aastal ostetud fotoaparaat “Smena”

 • vanad mündid aastatest 1913, 1941, 1948

 • margapuu

 • tahvel Eesti rahatähtedest aastatel 1992 - 2011


Kõikide eksponeeritud esemete kohta jutustasid lugusid tublid 5. klassi giidid Merili Tasso, Natali Kulaga, Miia Haak, Roland Käär, Hannelora Asi.

Kuulajateks olid 1 - 4 klassi õpilased.

Muuseumitunnid tegid huvitavateks ka klassijuhatajate poolt toodud vanad esemed.

Nii tutvustas õpetaja Ene Kärg vibusaagi, õpetaja Liia Luik jutustas 1960. ndatel aastatel kasutatud filmikaamerat. Õpetaja Ülle Noppel näitas suveniirina kaasa toodud tükikest Berliini müürist . Sinna juurde lisas õpetaja värvika jutustuse Berliini müüri ajaloost.

Õpetaja Kirsten Veelma selgitas 1906. aastal valmistatud koogivaagna sattumist nende perekonna valdusesse. Õpetaja Karin Peterson näitas ema ja isa pulmapilti 1925.aastast ning väikest karikat , mis oli saadud 1927. aastal I koha eest 100 meetri jooksus .

Õpetaja Mariina Kõrs meenutas oma lapsepõlveaegu, mil meeste juukselõikusmasinaga oli hea nukude juukseid lõigata.


Suured tänud 5 .klassi õpilastele toodud esemete eest, sest just lugude kaudu vanadest asjadest tekib õpilastes huvi ajaloo vastu.

Eriline tänu 5 klassi õpilastele - giididele, kelle julge ja selge esinemine esemete tutvustamisel köitis muuseumitundi tulnud õpilasi.

Palju tänu ka klassijuhatajatele kaasalöömise eest.


Malle Puolakainen

koolimuuseumi juhataja

14.november 2021.aastal

3.a klassi õpilaste vanade asjade näitus

Kui 3.a klassi õpilased külastasid kooli muuseumis avatud 5. klassi õpilaste näitust “Vanad asjad räägivad oma loo”, siis otsustasid ka nemad oma kodudest tuua vanu asju ja nendest kaasõpilastele lugusid rääkida.

Klassis avatud näituse kõige vanem eksponaat oli ilmselt 1904. aastal välja antud suur Piibel, mille oli kooli toonud Marten Topp.

Kaasõpilane Michael Juhkam esitles näitusel oma isa õpilaspäevikut aastast 1985/1986. Päevik oli korralikult täidetud, õpetajad oli sinna lisanud ka märkusi, näiteks “vigade parandus tegemata“. Tore oli vaadata ka margialbumit, kuhu oli kogutud marke paljudest valdkondadest erinevatel aegadel. Vanad vinüülplaadid pakuvad tänapäeval ka üsna suurt huvi.

Näitusel võis vaadata vana küünlajalga ja uhmrit (Kirke Merisalu), koolipinalit (Sebastian Veesaar). Palju oli vanu raamatuid 1930-ndatest aastatest.

Klassijuhataja Helle Liloson oli näitusele toonud vanu klassi- ja kooli tunnistusi, kus näiteks üheks hinnatud õppeaineks oli märgitud “Elukombed“. Hoolsa õppimise eest oli ühele õpilasele kingitud 1942. a “Uus testament“.

Tore lugemine oli ka 1939. aasta raamatust “Odav ja tervislik toit”, kus oli kirjeldatud retsepte erinevate toitude valmistamise kohta, lisatud ka huvitavaid õpetussõnu, näiteks “leiba tuleks lahti lõigata ainult vajaduse korral, muidu kuivab leib ära“.

Suur tänu kõikidele 3.a klassi õpilastele näituse korraldamise eest, eriline tänu klassijuhatajale ürituse organiseerimise eest.

Malle Puolakainen
koolimuuseumi juhataja
25.11.2020. a.

Vanad asjad räägivad oma loo!

Sellise pealkirja all korraldasid 5. klassi õpilased näituse kooli muuseumis.

Põhjuse selleks andis asjaolu, et õpilased alustasid uue õppeaine - ajaloo õppimist ja seepärast hakati tõsisemat huvi tundma oma kodus olevate vanade asjade vastu.

Näitusele oli toodud vana postkaartide album (Verner Misnik), käsihöövel (Kert Loorits), küünlajalg (Tanel Plakso), apteegikaal, seto lauluema Anna Vabarna sõlg (Rasmus Raudkett), foto vanast laualambist (Lovisa-Maria Koit), pudrunui, sokiseen, fotoalbum perekonna piltidega 20. sajandi algusest (Silvia Pärnoja), Uus Testament (Kristin Kalamees), arvelaud (Joel Raudnagel), vanad fotod, mesilaste suitsutuslõõts, 115 rubla isa poole kuu palgast Võru Piimakombinaadis (Karola Kull), helenduv kurg (Marion Niido).

Näitust külastasid 1.–4. klassi õpilased, kellele rääkisid asjade lugusid tublid giidid: Verner Misnik, Rasmus Raudkett, Silvia Pärnoja, Joel Raudnagel, Karola Kull.

Koolimuuseumi juhataja tutvustas koolimuuseumi kõige vanemat eset - Väimela mõisa pasunakoori 145 aasta vanust pasunat, mille oli muuseumile kinkinud Kungla orkestri endine juht Väino Repp 2014. aastal. Kooli raamatukogu juhataja Ruth Toots tutvustas vanu esemeid oma kodusest kogust.

Selline 5. klassi õpilaste vanade asjade näitus kooli muuseumis on saanud juba heaks traditsiooniks tänu õpetaja Liia Luige eestvõtmisele.

Suur tänu kõigile - asjalike lugude jutustajatele ja kuulajatele!

Loodan, et selline kena traditsioon jätkub ka järgmisel õppeaastal.


Malle Puolakainen
koolimuuseumi juhataja
16. november 2020. a.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Näitus koolimuuseumis

Juba mitmendat aastat alustab klassiõpetaja Liia Luik ajaloo õpetamist 5. klassis väga huvitava ülesande andmisega õpilastele. Nimelt palub ta õpilastel vestelda oma vanematega kodus olevatest vanadest asjadest ja kui lubatakse, siis toovad õpilased oma kodu kõige vanemad asjad kooli muuseumisse näitusele.

Nii toimiti ka selle õppeaasta oktoobrikuus. 5. klassi aktiivsed tüdrukud organiseerisid näituse esemed korralikuks väljapanekuks, hoolitsesid info eest vastava eseme kohta ja leppisid kokku külastusajad algklasside õpilastele.

Näitusel olid välja pandud mitmesuguseid töö- ja tarbeesemeid erinevatest Eesti ajaloo perioodidest: pressraud, kohviveski, fotoaparaat, küünlajalad, margapuu, pudrunui, sokiseen, kingsepa tööriist, salmik-album, perenaise käsiraamat 1913. aastast, kalendrid 1930. ja 1940. aasta kohta, mündid ning rahatähed erinevatest aegadest, 65 aastat vana sõlg, märgid ja sõrmused, uhmer, nõelatoos jne.

Iga eseme kohta olid õpilased koostanud toredad lood, sest tegemist oli ju perede reliikviatega, mälestusesemetega, mida oli põlvest põlve edasi antud või kingitud erinevate tähtpäevade puhul, näiteks vaas, mida kingitakse pereliikmele 15. sünnipäeva puhul.

5. klassi giidid Kertu Haak, Klaudia Schenk, Liisa Parmask ja Merili Tamm olid näitusel suurepärased jutustajad, sest algklasside õpilased 1.– 4. klassini kuulasid lugusid suure huviga ning kui õpilastel oli küsimusi, siis olid giididel ka vastused olemas. Isegi 10. klassi õpilastele näidati edukalt oma jutustamisoskusi.

Seega: SUUR TÄNU 5. klassi õpilastele, kes esemeid näitusele tõid ja eriline tänu tublidele giididele ning õpetaja Liia Luigele, kelle idee ajaloo, kui õppeaine, vastu huvi äratada oli hästi ellu viidud.

Malle Puolakainen, 2019


5.klassi õpilased ja nende vanad asjad

Näituse organiseerijad - 5.klassi õpilased Liisa Parmask, Kertu Haak, Klaudia Schenk, Merili Tamm

Mis on päikesesüsteem?

Sellise pealkirja all lõppes meie kooli 4.klassi õpilaste kodutööde näitus koolimuuseumis.

Õpilased olid koostanud skeem-joonised ja mini-raamatud loodusõpetuse tunnis antud koduülesande kohta. On ju teada, et meie Päikesesüsteemi keskmes on Päike ja tema ümber tiirlevad planeedid.

Kuidas seda aga graafiliselt kujutada? Tahaksin mainida, et õpilased oskasid seda teha väga hästi. Näitusel oli esindatud omapäraseid raamatukesi, suuri ja väikesi plakateid, käsitsi tehtud jooniseid, voldikuid, mappe.

Tore oli,et sellise kodutöö tegemine vajas eelkõige aega info otsimiseks erinevatest allikatest, abi ja nõu küsimist nii vanematelt kui õpetajalt.

Kõik 4.klassi õpilased tulid oma ülesandega väga hästi toime.

SUUR TÄNU 4.KLASSI ÕPILASTELE JA ÕPETAJA LIIA LUIGELE !

Malle Puolakainen, 2018.

koolimuuseumi juhataja


Näidis õpilase kodutööst teemal “Päikesesüsteem“

5.KLASSI ÕPILASED KOOSTASID NÄITUSE KOOLIMUUSEUMIS!

Juba mitmendat aastat on õpetaja Liia Luik suutnud ajaloo õpetamist 5. klassis alustada sellest,et õpilased mõtleksid oma kodus olevatele vanadele asjadele. Õpilased mõistavad,et sellest võib alguse saada ka nende pere lugu.

Toredaks traditsiooniks on saanud nendest vanadest asjadest vastava näituse korraldamine koolimuuseumis.

Seekord oli tore see, et 5.klassi aktiivsed õpilased Anastasia Kivi, Loviisa Jaanimägi, Anna-Liisa Laasma, Delia Puksing, Kristella Hõrak, Carmen Mirontšuk olid ise nõus näitust korraldama koolimuuseumis. Jagati ära ülesanded:

 1. näituse eksponaatide paigutamine

 2. ekponaatidele kirjelduse koostamine

 3. näituse külastamise graafiku koostamine algklasside õpilastele

 4. oma giidioskuste demonstreerimine

Tore oli kuulata, kuidas noored giidid tutvustasid näitusele toodud esemeid: lehmakell, lambapügamise rauad, mündid ja rahatähed erinevatest Eesti ajaloo perioodidest, puiduhöövel, sõjaväepilet, klupp puu ümbermõõdu mõõtmiseks, iidsed sõrmused ja ehterõngad. Rohkesti oli näitusel esindatud vanu kirikuraamatuid, vanim aastast 1886.

Õpilased tulid näituse organiseerimisega hiilgavalt toime, sest esimeste klasside õpilased kuulasid hoolega ja neil lubati eksponaate ka käega katsuda.

AITÄH 5.KLASSI ÕPILASTELE:

Martin Raidma, Anna-Liisa Laasma, Kristjan Vaher, Kristo Aso, Agris Vill, Timo Raudnagel, Melanie Kikkas, Theodor Krull, Raiko Räbovõitra, Anastasia Kivi, Laura Läll. Nende õpilaste poolt toodud vanad asjad oli koolimuuseumi laudadel ka teistele vaatamiseks välja pandud.

Malle Puolakainen, 2018

koolimuuseumi juhataja

Tublid 5.klassi õpilased ja nende vanad asjad