Parksepa Keskkooli koolimuuseumi rajamise lugu

1998/1999. õppeaasta talvel tekkis kooli õpetajatel Ilme Vahtral ja Malle Puolakainenil mõte rajada 1875. a valminud koolihoonesse (nn punasesse majja) muuseum. Tehti nimekiri esemetest, mis selles muuseumis võiksid olla.

1. detsembril 1999. aastal istusid kooli direktor Ilmar Kesselmanni juures endised õpetajad-pensionärid Renate Rihma, Ilme Vahtra, Helgi Noormets, Asta Hirv, Antonina Änilane, Nikolai Kägo.

Leiti, et muuseumis võiksid koha leida meenutused endistelt õpetajatelt. Veel sooviti, et selgitataks välja endiste õpilaste edasine käekäik. Alustati sponsorite otsimist, et alustada nn punase koolimaja remonttöödega. Selgus, et nende ruumide kohandamine muuseumiks nõudis liiga palju rahalisi vahendeid. Sellest tulenevalt hakati otsima teisi võimalusi. Selgus, et koolimaja kahest ruumist kolis välja arvutiklass ja neist vabaks jäänud ruume oli võimalik kohandada koolimuuseumi tarbeks.

Koolimuuseumi ametlik avamine toimus 27. aprillil 2004. aastal. Selleks ajaks oli kogutud rikkalik fotomaterjal ja palju koolielu puudutavaid materjale: õppevahendid, eri ajastute õpikud, maleva/rühmapäevikud, fotod lõpetajatest, õpilaste poolt koostatud kodu-uurimistööd, vana aja asjad - triikraud, linikud, kirjutusmasinad, magnetofonid, telefonid jne.

Koolimuuseum on mõeldud eelkõige Parksepa Keskkooli õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele.  

Viiakse läbi muuseumitunde, kus tutvustatakse kooli ajalugu, korraldatakse näitusi - vanad raamatud, rahatähed, meeste lipsud, õpilaste ja õpetajate hobid, vanad asjad meie peres, õpilaste poolt koostatud elulugude mapid jne. 

Koolimuuseumi poolt korraldatakse õpilaskonverentse, kus õpilased esinevad ettekannetega uurimis- ja loovtöödest mitmesugustel teemadel.

Koostatakse mitmesuguseid kogumikke kooliajaloost, sisustatakse stende Eesti ja kooli ajaloost.

Koolimuuseumis on arvel praegu1330 säilikut, mis kõik puudutavad kooli ajalugu: kroonikad, videod, CD-plaadid, fotostendid, albumid, koolile kingitud esemed, kooli meened, au- ja tänukirjad, arvandmed lendude kohta ja mitmesugused albumid.

Alates 2010. aastast juhib koolimuuseumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Malle Puolakainen.

Koolimuuseumi uued ruumid koolimaja I korrusel on sisustatud maitsekalt ja otstarbekalt. Jätkatakse kooli ajalugu puudutavate materjalide kogumist (fotod, artiklid, esemed, videod jne). Sellega saab kaasa aidata kooli ajaloo järjepidevale säilitamisele kogudes, uurides ja vastavaid näitusi korraldades.

Koolimuuseumis on koostatud ulatuslik töökava muuseumi võimaluste ärakasutamiseks õppekasvatustöös: uurimis- ja praktiliste tööde juhendamine, õpilaskonverentside korraldamine, mälestuste kogumine endistelt õpetajatelt ja õpilastelt, tundide läbiviimine kooli ajaloost nii põhikooli kui ka gümnaasiumiastme õpilastele, kogumike koostamine jne.

Lisaks muuseumiruumidele koolimaja I korrusel on asjalikult sisustatud ka muuseumitoa endised ruumid koolimaja II korrusel. Nimeks said need ruumid “Mälutuba“, sest seal säilitatakse ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundideks valmistatud õppemetoodilisi materjale: õpikud, õpilastööd, töölehed, temaatilised mapid, arvestustööde küsimustikud, plakatid ja kaardid valikkursuste “Euroopa Liit “ ja “Globaliseeruv maailm” õpetamiseks.

Lisaks nimetatud ainemetoodilistele materjalidele asub selles toas meie kooli endise direktori Richard Kalmeti raamatukogu, mis kingiti koolile mõned aastad enne tema surma 2006. aastal. R. Kalmet oli Väimela algkooli juhataja aastatel 1941–1944.

Koolimuuseumis on arvel mitmesugused kogumikud kooliajaloo teemadel: 


Kooli 145. aastapäevaks peaksid ilmuma uued kogumikud:

1. "Kooliraamatukogu rännud ajas ja ruumis";

2. album “100 pilti Parksepa koolist“;

3. ood kooli õpilasfirmade tegevustest aastate jooksul;

4. album “Koolitöötajate soovid kooli 145. aastapäevaks“;

5, õpilasalmanahh “Lapsemaa“.


Stendid koolimuuseumis

Koolimuuseumi rajaja ja juhataja Ilme Vahtra

Koolimuuseumi juhataja Malle Puolakainen

Stend koolimuuseumi mälutoas

Õpilaste poolt koostatud kogumikud teemal “Mälestused koolist“

Nurgake koolimuuseumi näituselt “Meie pere vanad asjad“

Stendid kooli ajaloost koolimuuseumis

Kooli meened ja kellade kogu koolimuuseumis

Koolimuuseumi juhataja töölaud

Koolile aegade jooksul kingitud meened koolimuuseumis

Richard Kalmeti raamatukogu koolimuuseumi “Mälutoas“