Õpiränded 2023/24

Erasmus+ õpiränne apelsinilinnas Valencias

Erasmus+ õpiränne Valencias meediasse.pdf

ÕPIRÄNNE FIRENZES

Erasmus+

Esmaspäeval, 22. jaanuaril algas õpetaja Meriti ja Anneli kursus "Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development" Itaalias, Firenzes.

Õpetajad õpivad Parksepa Keskkooli projekti

" 21. saj oskuste edendamine Parksepa Keskkoolis" raames.

Õpirännet toetab Euroopa Liit.

Mõnusat õppimist!


Faili ÕPIRÄNNE FIRENZES artikkel.pdf

Õpiränded 2022/23

"21 sajandi oskuste edendamine Parksepa keskkoolis"

Erasmus+ õpiränne Horvaatiasse🇭🇷

Kursus "Supporting Diversity with Intercultural Education"

Geograafia ja füüsikaõpetaja Ando Tuul ning kehalise kasvatuse õpetaja Margus Koor osalesid Splitis õpirändel, kus toimus kursus "Supporting Diversity with Intercultural Education".

Koguti uusi ideid ja teadmisi kuidas saada hakkama multikultuurses ühiskonnas, mis mõjutab ka klassiruumis toimuvat.

Õpiränne toimus tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele.

Õpilaste rühmaviisiline õpirände esitlus partnerkooli Pio Baroja Baskimaal 

Reedel, 14. aprillil 2023 tutvustas õpirände meeskond Parksepa Keskkooli 7. ja 10.-12. klassidele oma õpirännet Baskimaale Pio Baroja partnerkooli.

Õpirände eesmärk tulenevalt projekti teemast oli igapäevaeluks vajalike 21. sajandi oskuste arendamine: nad parendasid kriitilist mõtlemist, probleemide lahendamise oskust, olid avatud suhtlejad, tehes aktiivselt koostööd kaasõpilastega ja õpetajatega. Nad püüdsid näha  tervikpilti, omandasid uusi oskusi ja kasutasid sihipäraselt tehnoloogilisi vahendeid. Olles õpirändel, suhtlesid õpilased eakaaslastega partnerkoolis inglise keeles, nad said teadmisi sihtriigi hariduselust ja kultuurist.

Pärast esitlust oli kooliperel võimalik õpirände meeskonnalt reisi kohta küsimusi küsida ning maitsta Baskimaa traditsioonilisi toite ja maiustusi.

Esitlus sai teoks tänu Erasmus+ programmile ja Euroopa Liidu kaasrahastusele.

Airi Pütsep

Kooli Erasmus+ projekti koordinaator

Karolini kokkuvõte meediasse Baskimaa õpiränne.pdf
Õpetajatelt õpetajatele esitlus Erasmus+_Irun õpilastega.pdf
Õpiränne Baskimaale.pdf

Erasmus+ õpirände projekt annab võimaluse minna koolitusele, lisaväärtuseks seiklus ja reis Euroopas

Parksepa Keskkooli õpetajad, Heidi Kukk ja Tiina Asi, osalesid 13.-17.03.2023  Erasmus+ õpirände projekti „21. sajandi oskused“ raames kursusel „Creative Thinking and Innovation“. Projekti rahastab Euroopa Liit. 

Koolitus toimus Hispaania lõunaosas asuvas suvituslinnas Marbellas. Hooaeg ei olnud küll alanud, aga ilm oli suvituslinna vääriline ning Vahemere vesi kangemale eestlasele juba ujumiskõlbulik. 

Kursuse eesmärk oli õpetaja, kui juhi eneseareng oma töös. Viie koolituspäeva jooksul kasutati erinevaid loomingulisi, rühmatöö võtteid ja coachingut. Selgus, et napi inglise keele oskusega kolleegidega Türgist on võimalik koostööd teha. Suhelda saab kasvõi läbi jooniste ning Google Translate kasutades. Koolituse korraldaja Hispaanias oli EuroKey Community, kes lisaks koolitusele korraldas ka huviväärsuste külastusi. Nii oligi igast päevast pool planeeritud koolitusele ning teine muude tegevuste jaoks. Osalejad jäid mõlemaga väga rahule! 

Heidi Kukk ja Tiina Asi

Parksepa Keskkooli töövarjutamine Saksamaal

Parksepa Keskkooli kaks õpetajat ja kolm juhtkonna liiget osalesid 2.–5. maini 2023 Erasmus+ projekti „21. sajandi oskuste arendamine Parksepa Keskkoolis“ raames töövarjutamisel Maria Theresia gümnaasiumis Saksamaal Augsburgis. Töövarjutamise eesmärgiks oli tutvuda õppekorralduse ja koolieluga, et õpetamist ja koolikultuuri õpilaskesksemaks muuta, mis loob soodsad tingimused edasiseks arenguks ning omandada 21. sajandi oskuste õpetamiseks vajalikke teadmisi ja meetodeid. 

Nelja päeva jooksul külastati arvukalt ainetunde, kohtuti Maria Theresia gümnaasiumi juhtkonna ja õpetajatega, tutvuti kooli juhtimise, õppekorralduse ja hariduseluga Baierimaal.

Maria Theresia gümnaasium on suur, umbes 900 õpilase ja 80 õpetajaga kool, kus on klassid 5ndast 12ni. Koolis on kolm õppesuunda: keeled, loodus-tehnoloogia ja sotsiaal. Õpilased on pesaklassides ja õpetajad liiguvad. Huvitav on asjalolu, et koolis pole vahetunde. Tunnikella kõlades lähevad õpetajad järgmise klassi juurde. Ainult muusika, kunst, kehaline ja infotehnoloogia on ained, kus õpilased klassiruumi vahetavad. Vahetundideta õppepäev tähendab seda, et ükski tund ei välta 45 minutit – ühest klassist teise jõudmiseks kuluvad väärtuslikud minutid. Loomulikult õhkasid kõik õpetajad oma ainekabinettide järele, mida saaks asjakohaselt sisustada.

Koolipere on multikultuurne - majas võis kohata eri nahavärvi ja usutunnustega lapsi. Silt kooliukse kõrval kuulutab, et kool on rassismivaba ja täis julgust. Õpilased koolis on avatud ja suhtlemisaltid. Nad tundsid suurt huvi Eesti riigi ja koolielu vastu. 10. klassi õpilastele ja kooli juhtkonnale anti ülevaade hariduselust Eestis ning tutvustati Parksepa Keskkooli. Augsburgi kooli õpilastele ja õpetajatele avaldas muljet huvitegevuse lai spekter ning osakaal Parksepa koolis. 

Lisaks kooliga tutvumisele saime aimu ka piirkonna ajaloo- ja huviväärsustest. Meile korraldati giidiga linnatuur Augsburgis ja Münchenis, õnnestus külastada Ludwig II lossi Herrenchiemsee saarel. Augsburgis avaldas muljet 16. sajandil Jacob Fugger noorema rajatud linnaosa puudust kannatavatele Augsburgi kodanikele, mis on tänini kasutusel. Fuggerei 142 majas asuvates sotsiaalkorterites on ülimadal aastaüür  - 88 eurosenti, mis pole kerkinud viimase 500 aasta jooksul ☺.

Mai lõpus on oodata Maria Theresia gümnaasiumi kahe õpetaja külaskäiku Parksepa Keskkooli, mis algselt pidi aset leidma aprillis, kuid lükkus Saksamaa lennujaamatöötajate streigi tõttu edasi. On mida rääkida ja uurida. Koostöö peaks jätkuma sügisel 2023, kui õpirändele tulevad Augsburgi kooli õpilased.

Projektis osalenud õpetajad Ene Kärg ja Anneli Arike ning juhtkonna liikmed Aigi Sikkal, Airi Pütsep ja Kaidi Oja jäid töövarjutamisega väga rahule. Projekti rahastab Euroopa Liit.

Kaidi Oja Parksepa Keskkooli töövarjutajate nimel

Õpirändel

Õpetaja Anneli Tambets ja haridustehnoloog Šeila Mündi osalesid 7.12. novembril 2022 Erasmus+ projekti “21. sajandi oskuste arendamine Parksepa Keskkoolis” raames õpirändel Hispaaniasse. Kursus "Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Century" toimus Barcelonas. Osalejate päevad olid täis loenguid, praktilisi tegevusi ja ka kultuurilisi elamusi. #Erasmus

Parksepa Keskkooli õpilased Baskimaal

12.-18. märtsil toimuv õpiränne toimub projekti “21. saj oskuste edendamine Parksepa Keskkoolis” raames, mis on saanud rahastust Erasmus+ programmist.

Parksepa Keskkooli õpilased Baskimaal | 5. PÄEV

Parksepa Keskkooli õpilased Baskimaal | 3. PÄEV

Parksepa Keskkooli õpilased Baskimaal | 4. PÄEV

Parksepa Keskkooli õpilased Baskimaal | 1. PÄEV

Parksepa Keskkooli õpilased Baskimaal | 2. PÄEV

Õpiränded 2021/22