Life-Link

Juuni 2022

Life-Link konverents 2022

Konverents oli seekord rahvusvaheliste esinejatega. Esimesel päeval kuulasime Ms. Kia Salini ettekannet jätkusuutlikust eluviisist. Ta elab Rootsi väikelinnas Söderköpingis, kus kasvatab maheõunu ja peab ka mesilasi. Lisaks osalesime Alice Ekwall- Sundby, Anton Nyman ja Daniel Demitz- Helini ette valmistatud töötoas, mis põhines ühe loo ohtudel („The Danger of a Single Story“). Kuuldud lugu pani meid mõtlema ning arutlema. Nimelt võib üks räägitud lugu olla vägagi inspireeriv.

Teisel konverentsipäeval kuulasime Mr. Georgios Savvase ettekannet kliimamuutustest, jätkusuutlikust arengust ja tehnoloogia rollist selles. Lisaks toimus Ms. Hiba Ballout juhendamisel meeleolukas töötuba, et innustada noori võtma vastutust ja julgust juhtida.

Konverentsil osalesid Madleen Olesk ja Loviisa Jaanimägi 8. klaasist ning Kertu Haak 7. klassist.

Aitäh osalejatele!

Jääme ootama järgmist kohtumist – loodetavasti Rootsis.

Heidi Kukk

Detsember 2021

6. detsembril 2021 esindasid Marie ja Viktoria Parksepa Keskkooli taaskord rahvusvahelisel tasandil

Toimunud rahvusvaheline Life-link konverents tuli taas maha pidada veebi vahendusel. Meie koolis toimunud tegevusi tutvustasid 9. klassi õpilased Viktoria Misnik ja Marie Martine Lupp. Kui varasemalt on Parksepa Keskkoolis sama projekti raames tegeletud kiusamise ennetusega, siis seekord valisime teema keskkonnahoiu valdkonnast (care for nature). Nimelt tuli juba kevadel enamasti distantsõppe tingimustes paika panna plaan, mida loodetavasti sügisel saab hakata koolis ellu viima. Meie plaaniks oli vähendada kooli keskkonnamõju, propageerides taimetoitu ja vähendades tekkivate toidujäätmete hulka koolisööklas. Lisaks taimetoidu väiksemale keskkonnamõjule on sel positiivne mõju tervisele, kalduvad ju eestlased sööma pisut rohkem magusat ja liha, kui soovituslik norm ette näeb. Sellega seoses kuulutasime novembri tervisliku toidu kuuks, kus igas nädalas oli koolisööklas üks taimetoidu päev. Lisaks toimus infotund ja küsitlus 7.-12. klassi õpilastele, toortaimetoitude töötuba loodusringi õpilastele ning toidujäätmete mõõtmine koolisööklas. Huvitav fakt on see, et pea pooled õpilastest isegi ei märganud liha puudumist toidulaualt – seega ei ole üksik taimetoidupäev koolinädalas õpilastele probleemiks. Lisaks oli hea meel tõdeda, et toidujääkide mõõtmise kampaaniad on olnud tulemuslikud. Koolisöökla toidujäägi tünn on läinud oluliselt kergemaks.

Projekti esitlus konverentsil: https://docs.google.com/presentation/d/1yk8auBE2qis3DJV1WF23wTtA9n7JZzmRZaRXUrZS_s0/edit#slide=id.gde6117c5ca_1_12

Meie projekti lühikokkuvõtet saab lugeda ka Life-Link kodulehelt: https://lifelinkschools.org/action-reports/2022/1/18/reducing-the-food-footprint-of-our-school

Jääme ootama projektis osalenud koolide kohtumist Rootsis Sigtunas juunis 2022.

Esinemine konverentsil (Viktoria Misnik ja Marie Martine Lupp)

November 2021

Rahvusvahelise Life-Link projekti raames pöörame novembris tähelepanu tervislikule toidule ja toidujääkide vähendamisele.

Kevad 2021

Parksepa Keskkool on taas liitunud Life-Link rahvusvahelise koolide projektiga (https://lifelinkschools.org). Projekti põhieesmärk on innustada noori ise tegutsema ja leidma lahendusi kohalikul tasandil probleemidele, mõjutades seeläbi kaudselt ka kogu ühiskonda. Valida saab kolme alateema vahel: hooli endast (care for myself), hooli teistest (care for others) ja hooli loodusest (care for nature) (https://lifelinkschools.org/take-action). Esmakordselt liitusime selle Rootsi esinduse poolt organiseeritud koostööprogrammiga 2017 aastal, kui projekti eesmärk oli kaasata just Balti riike. Sel aastal on osalejaskond hoopis laiem. Oma projekti kava esitasid koolid näiteks ka Indiast ja Iraanist, aga ka Liibanonist, Taiwanist ja Tšiilist. Kõiki selle aasta projektide lühikirjeldusi saab näha siin: https://lifelinkschools.org/project-plans. Selle aasta konverentsi alateemad olid tarbimine (üldisemas mõttes), toidu tarbimine ja transport. Parksepa Keskkool valis toidu tarbimise alateema. Samuti oli läbivaks teemaks viirusjärgne aeg (after Covid). Riiklikud piirangud ja koduses isolatsioonis veedetud aeg on muutnud maailma ja pannud meid nii mõndagi asjaolu uues valguses nägema. See annab ka võimaluse taas tavaolukorda naastes uuesti alustada. Lootuses, et pandeemia taandub, said õpilased ülesandeks teha võimalikult täpne plaan sügiseks 2021, mida siis ka ellu viima hakatakse. Sel kevadel toimusid juhendajate kohtumised Zoom keskkonna vahendusel. Kohtumised toimusid meie aja järgi iga kord kell 15.00, põnev oli kuulda tervitusi erinevatest riikidest, kus kell oli sellel ajal näiteks hoopis kaheksa hommikul (Tšiilis) või kaheksa õhtul (Taiwanis). Ka lõplik projektiplaanide esitamine registreerunud koolide õpilaste poolt toimus videokeskkonna vahendusel. Meie kooli esindasid 9. juunil toimunud projektiplaanide konverentsil Loodusringi õpilased Viktoria Misnik ja Marie Martine Lupp, kelle sõnul andis projektis osalemine väga hea kogemuse ja julguse ka järgmiseks korraks. Hea oli kuulda Iraani õpilaste väga head inglise keele oskust ning Venemaa ja Rootsi koolide huvitavaid projektiideid. Parksepa kooli esitluse ning täpsemate plaanidega saab tutvuda siin: https://docs.google.com/presentation/d/1yk8auBE2qis3DJV1WF23wTtA9n7JZzmRZaRXUrZS_s0/edit?usp=sharing…


Suur tänu kaasamõtlejatele ja abilistele!

Loodetavasti saame oma projekti juba sügisel ellu viia.


PKK Loodusringi juhendaja

Heidi Kukk

2017-2018

Parksepa Keskkool liitus rahvusvahelise projektiga, Life-Link Baltic Care

Parksepa Keskkool liitus 2017 a sügisel ülemaailmse Life-Link koostöövõrgustiku Baltic Care projektiga (http://lifelinkschools.org/). Projekti juhib Rootsi Sigtuna Internaatkooli (Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket) õpetaja Anna Johansson ning avakonverents toimuski 2017. a. septembris Rootsis. Projektiga liitus kokku 16 kooli – Eestist, Lätist, Leedust ja Rootsist, igast riigist neli. Lisaks meie koolile liitus Eestist Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasium, Lagedi Põhikool ja Kohila Gümnaasium. Projekti põhieesmärk on innustada noori tegutsema jätkusuutliku arengu nimel. Globaalsete keskkonnaprobleemide vähendamiseks ei ole ühest lahendust. Seetõttu pakub ka projekt erinevaid ideid ja võimalusi kohalikul tasandil oluliste küsimustega tegelemiseks. Projekti raames tegelesid koolid mitmesuguste, just neid huvitavate, jätkusuutliku arenguga seotud teemadega.

Keskkooli esindus (Merle Mändmets, Liisbeth Mäeots, Heidi Kukk) Rootsis, Sigtuna koolis konverentsil oma projektiideed tutvustamas

Kui rahuldamata on inimese enda vajadused on ka väga raske teisi aidata. Seetõttu on projekti teemadevalikus esmaseks hoolimine iseendast (care for myself). Endaga rahul olles on võimalik aidata ka teisi (care for others). Teineteist toetav ja mõistev kogukond on võimeline tegelema ka oma elukeskkonna probleemidega (care for nature).

Parksepa Keskkooli 11.b klassi arvates on ka meie koolis oluline alustada enda ja kaaslaste heaolust. Seetõttu valiti teemaks kiusamise ennetamine. Plaan oli uurida kuidas hindavad olukorda õpilased ning kutsuda kooli teemakohaseid külalisi ning võimaluse korral viia läbi rollimänge.

19.-20. oktoobril 2018 toimus Life-link Baltic Care projekti lõpukonverents Lätis, Ratniekis. Osalevad koolid olid projekti kokkuvõtteks teinud videod koolis toimunud tegevustest. Selgus, et ka nii lähedastes naaberriikides ja isegi riigisiseselt erinevates piirkondades asuvates koolides märgatakse erinevaid probleeme ning ka lahendusteks on erinevad võimalused. Nii leidsid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilased võimalusi bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks kooli aias Tallinna kesklinnas, Lagedi koolis selgitati projekti käigus plastikpudelitesse villitud vee kasutamise miinuskülgi ja innustati selle asemel kraanivett tarbima. Leedu koolid aga keskendusid põhiliselt jäätmete sorteerimisele.

Meie valikuks oli kiusamis-vastane programm. Erinevate õpilasküsitluste põhjal selgus, et meie koolis on tundnud ennast kiusatuna 50% kesk- ja vanema astme õpilasi ning kiusamist on kõrvalt näinud 70%. Enamasti on tegu narrimisega klassiruumis. Teemaga seoses toimusid koolis loengud „Suurim julgus“ ning kooli külastas noorsoopolitsei rääkides gümnaasiumiõpilastega kohtinguvägivallast. 12. klassi õpilased vaatasid ka filmi ning kirjutasid kirjandi. Koolis alustas tööd koolipsühholoog ning algklassidega viis tunde läbi kooli sotsiaalpedagoog. Projekt sai kokku võetud videos.

PKK video: https://drive.google.com/file/d/1AsU7SU9uk55R3UBB5ydN3q6I4DApbw1X/view

Suur tänu kõigile, kes aitasid projektiga seotud tegevusi korraldada.

Heidi Kukk

„Reedel 20-ndal oktoobril sõitsime Ratnieki, kus Läti Ülikoolile kuuluvas kompleksis toimus Baltic Care projekti lõpukonverents. Konverents kestis reedest pühapäevani. Esimesel päeval tutvustati meile projekti olemust ja seda, mis on eelnevalt ära tehtud ning kuidas järgnevatel päevadel edasi toimida.

Järgneval päeval tehti ära kõige suurem töö. Iga kooli õpilased pidid tutvustama oma kooli projekti Näidati ettekandeid, videosid ning avaldati arvamust keskkonda puudutavatel teemadel. Hiljem jagati õpilased rühmadesse selleks, et nad saaks koos arutada, mis viisidega saaks anda edasi projekti sõnumit ja mõtet järgmistele õpilastele ja õpetajatele. Koos mindi ka jalutama keskuse lähedasse loodusesse ning päeva lõpus võeti kokku kõik teemad, mis puudutasid keskkonda ja selle hoidmist. Viimase päeva hommikul said kõik õpilased kõhu täis süüa ning seejärel koduteele asuda.

Kõigest sellest, olen aru saanud, et keskkonda saastame meie, aga selleks, et seda kõike jätkusuutliku ja puhtana hoida peame muutma oma igapäeva harjumusi. Söögiks pakuti kogu konverentsi jooksul osalejatele taimetoitu, kuna liha tarbimise ökoloogiline jalajälg on liiga suur. Konverentsil osalemine andis mulle juurde teadmisi projekti keerukusest ja selle vajadusest, julgust suhelda välismaalastega ning arendada minu inglise keele oskust. Loodan, et paljud õpilased tegelevad tulevikus sarnaste projektidega ja saavad aru selliste projektide vajalikkusest ning julgustavad teisigi õpilasi tegelema keskkonda puudutavate teemadega.“

Keiu Kinna

Liisbeth Mäeots ja Keiu Kinna 12. b klassist esindasid Parksepa Keskkooli rahvusvahelisel konverentsil Lätis.
Parksepa Keskkooli esindus koos teiste projektis osalenud Eesti koolide esindajatega ning Lars Rydéniga, kes on projekti üks eestvedajaid Rootsis.
Parksepa kool sai kiita hea teemavaliku eest.
Liisbeth ja Keiu tutvustavad kooli tegevusi
Parksepa esindus koos projekti Eestipoolse koordinaatori Tiina Elvistoga.
Leedu õpilane tutvustab oma kooli tegevust.
Anna Johansson räägib projekti ideest.