Life-Link

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Parksepa Keskkool on taas liitunud Life-Link rahvusvahelise koolide projektiga (https://lifelinkschools.org). Projekti põhieesmärk on innustada noori ise tegutsema ja leidma lahendusi kohalikul tasandil probleemidele, mõjutades seeläbi kaudselt ka kogu ühiskonda. Valida saab kolme alateema vahel: hooli endast (care for myself), hooli teistest (care for others) ja hooli loodusest (care for nature) (https://lifelinkschools.org/take-action). Esmakordselt liitusime selle Rootsi esinduse poolt organiseeritud koostööprogrammiga 2017 aastal, kui projekti eesmärk oli kaasata just Balti riike. Sel aastal on osalejaskond hoopis laiem. Oma projekti kava esitasid koolid näiteks ka Indiast ja Iraanist, aga ka Liibanonist, Taiwanist ja Tšiilist. Kõiki selle aasta projektide lühikirjeldusi saab näha siin: https://lifelinkschools.org/project-plans. Selle aasta konverentsi alateemad olid tarbimine (üldisemas mõttes), toidu tarbimine ja transport. Parksepa Keskkool valis toidu tarbimise alateema. Samuti oli läbivaks teemaks viirusjärgne aeg (after Covid). Riiklikud piirangud ja koduses isolatsioonis veedetud aeg on muutnud maailma ja pannud meid nii mõndagi asjaolu uues valguses nägema. See annab ka võimaluse taas tavaolukorda naastes uuesti alustada. Lootuses, et pandeemia taandub, said õpilased ülesandeks teha võimalikult täpne plaan sügiseks 2021, mida siis ka ellu viima hakatakse. Sel kevadel toimusid juhendajate kohtumised Zoom keskkonna vahendusel. Kohtumised toimusid meie aja järgi iga kord kell 15.00, põnev oli kuulda tervitusi erinevatest riikidest, kus kell oli sellel ajal näiteks hoopis kaheksa hommikul (Tšiilis) või kaheksa õhtul (Taiwanis). Ka lõplik projektiplaanide esitamine registreerunud koolide õpilaste poolt toimus videokeskkonna vahendusel. Meie kooli esindasid 9. juunil toimunud projektiplaanide konverentsil Loodusringi õpilased Viktoria Misnik ja Marie Martine Lupp, kelle sõnul andis projektis osalemine väga hea kogemuse ja julguse ka järgmiseks korraks. Hea oli kuulda Iraani õpilaste väga head inglise keele oskust ning Venemaa ja Rootsi koolide huvitavaid projektiideid. Parksepa kooli esitluse ning täpsemate plaanidega saab tutvuda siin: https://docs.google.com/presentation/d/1yk8auBE2qis3DJV1WF23wTtA9n7JZzmRZaRXUrZS_s0/edit?usp=sharing…


Suur tänu kaasamõtlejatele ja abilistele!

Loodetavasti saame oma projekti juba sügisel ellu viia.


PKK Loodusringi juhendaja

Heidi Kukk

November

Rahvusvahelise Life-Link projekti raames pöörame novembris tähelepanu tervislikule toidule ja toidujääkide vähendamisele.