"Toidu eluring ja teadlik tarbija"

Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine

Töötuba "Toidu ökoloogiline jalajälg"

Eelmisel nädalal osalesid 6.-12. klassi õpilased Tartu loodusmaja töötoas "Toidu ökoloogiline jalajälg". See oli osa meie rohetehnoloogia projektist, mille eesmärk on saada teadlikuks tarbijaks, kes käitub loodushoidlikult ja oskab leida nutikaid lahendusi keskkonna parandamiseks.

Töötoas tutvustati seda kuidas paljud meie lemmik toiduainete koostisosadeks olevad viljad kasvavad ning mil viisil nad meie toidulauale jõuavad. Kust tuleb banaan ja kohv, kuidas kasvatatakse kakaod ja vanilli? Mis on õiglane kaubandus ja kuidas kujuneb banaani hind? Mis on mahetootmine, rohepesu ja toidu julgeolek riigis? Milliseid märgiseid tuleks poes pakenditelt otsida, et ostetav toode oleks võimalikult ohutu tervisele ja väiksema mõjuga keskkonnale. Õpilased said katsetada kas välimuse või maitse järgi on võimalik aru saada kas tegemist on mahe või tavatootmise õunaga või määrata selle päritolumaad: Eesti või Poola? Ehk olid just õunas olnud taimekaitsevahendite jäägid need, mis Lumivalgekese juba ammusel ajal kõigile tuntud muinasjutus surnult maha kukutasid? Selgus, et välimus ja maitse võivad olla üsna petlikud. Lisaks selgitati veel seda millised mured on toidu tootmiseks kasvatatavate loomade heaoluga. Kas teadsite näiteks seda, et ühe puurikana eluruumiks on ette nähtud vaid ühe A4 paberi suurune ala ja et kanamunale trükitud number näitab kas muna on pärit puurikanalt (1), õrrekanalt (2) või vabalt peetevalt kanalt (3)?

Lisaks juba kirjeldatud töötubadele toimub sama projekti raames sellel õppeaastal veel mitmeid tegevusi. Kogu koolimajas seatakse sisse jäätmete sorteerimise süsteem. Segaolmejäätmetest eraldi kogume pakendid, paberi ja biojäätmed. Lisaks on meil juba varem sisse seatud pandipakendite kogumise süsteem. Biojäätmete kiirkompostrist saadavat materjali plaanime kasutada kevadel oma peenarde rajamisel. Selleks, et taimede kasvamise protsessi paremini mõista lähevadki algklasside õpilased kevadel Tartu botaanikaaeda uurima milliseid elutingimusi erinevad taimed üldse vajavad. Lisaks saab iga klass omale pisikese peenra koos ülesandega seal aednikutööd teha. Ise kasvatatud toidutaimedega jõuabki ring taas tarbimiseni. Tarbimisharjumuste kujundamiseks on toimunud infoloengud kõigile õpilastele ja töötajatele. Kevadel seame üles näituse nutikatest taaskasutuse näidetest. Lisaks maitseme erinevaid taimetoite ja proovime sööklas vähem toitu raisata, võttes taldrikule just nii paraja portsu, et üle ei jääks midagi (või kui siis hästi vähe ☺). Selliselt tegutsedes püüame vähendada ressursikadu ning anda oma panuse ringmajanduse toimimisse.

Eesmärk: Teadlik tarbija, kes käitub loodushoidlikult ja oskab leida nutikaid lahendusi keskkonna parandamiseks

Tulemused:

 • saadakse teadmisi toidutootmise ökoloogilise jalajälje ja taimse toidu kohta

 • uuritakse raiskamist: mõõdetakse ja analüüsitakse toidujääke koolisööklas (enne ja pärast loengutsüklit) ning prügi hulka koolis

 • valmistatakse taimseid toitusid

 • kooli on paigutatud prügi sorteerimiskastid (11 tk)

 • kooli on paigutatud komposter biolagunevate jäätmete jaoks, mille saadust kasutatakse peenrapinnasena

 • kooli õuealale on rajatud kompostpeenrad (6 tk)

 • koolil on jäätmejuhis, mille koostavad õpilased

 • meisterdatakse kasutuseta asjadest uued vajalikud asjad, toimub näitus

 • analüüsitakse inimtegevuse negatiivse mõju vähendamise võimalusi

 • looduslaagris saadakse teadmisi taimede ja loomade kasvamiseks vajalikest tingimustest ning keskkonnamuutuste mõjust põllumajandusele

Tegevused:

 • Tegevuskava tutvustus kooliperele

 • 6.12. kl õpilastele Tartu Loodusmaja loeng-töötoad teemal "Toidu ökoloogiline jalajalg";

 • Loodusringi õpilased mõõdavad koolisööklas tekkinud toidujäätmeid ühe nädala jooksul enne "Toidu ökoloogilise jalajälje loenguid" ja teist korda pärast loengut.

 • Soetatakse biojäätmete kiirkomposter, mis töötaks ka talvel.

 • 7.9. kl loodusringi õpilastele Tartu Loodusmaja taimetoitude töötuba "Taimsed toortoidud"

 • Loodusringi õpilased viivad algklassi õpilastele läbi taimse toidu valmistamise töötoa.

 • Loodusringi õpilased mõõdavad kolmel päeval koolipäeva lõpus kõikidesse prügikastidesse tekkinud prügi liikide lõikes ja tutvustavad tulemusi

 • Loodusringi õpilased teevad ettekande 1.6. klassi õpilastele jäätmete mõõtmise tulemustest.

 • Klassiruumidesse soetatakse ja paigutatakse prügi sorteerimiseks sorteerimiskastid (kokku 11 tk)

 • Õpilasesinduse ja loodusringi koostöös valmib kooli jäätmejuhis

 • 1.9. kl õpilased meisterdavad kasutuseta asjadest uusi vajalikke asju. Näitus

 • 1.6. klassi õpilased tutvuvad Tartu Botaanikaaias maailma taimeriigi mitmekesisusega ja nende kasvuks vajalike elutingimustega, et leida meil kasvatamiseks sobivad taimed.

 • 1.6. klassi õpilased kasvatavad ette taimed kompostpeenardesse istutamiseks

 • 1.6. klassi õpilased valmistavad ette kevadel peenrad ja teevad vajalikud külvi- ja istutustööd ning hooldavad peenraid

Kevadel toimub 6.9. kl õpilaste grupile (20 õpil) 3-päevane looduslaager Kaikal. Toimub õppekäik Lõuna-Eesti erineva agrotehnoloogiaga põllumajandusettevõtetesse, tutvutakse koduaia rohetehnoloogia võimalustega ning toiduga seotud väljakutsetega maailmas.