WasteArt projekt

Parksepa Keskkool on liitunud WasteArt projektiga, mis on osa Eesti–Läti piiriülesest koostööprogrammist aastateks 2014–2020. Selle raames viiakse 5.-11. novembril koolis läbi jäätmeaudit.

Täpsem info: https://tipulooduskool.ee/jaatmeaudit


Jäätmeauditit aitavad läbi viia loodusringi õpilased.
Jäätmeauditi 1. päev

Kokku tekkis koolis 11,6 kg (97,4l) sorteerimata jäätmeid, millest potentsiaalselt sorteerimiseks sobiva prügi kaal oli 7,2 kg (54,5l).

Sorteeritud jäätmeid (pakendid köögist) tekkis 0,95 kg (19,05l).

Sorteerides saaksime oluliselt vähendada tekkivate olmejäätmete hulka.

Eraldi mõõdeti toidujäätmeid sööklas. Kokku kallati ülejääkide ämbrisse 9 kg toitu.

Jäätmeauditi 2.päev

Kokku tekkis koolis 10,5 kg (135l) sorteerimata jäätmeid, millest potentsiaalselt sorteerimiseks sobiva prügi kaal oli 4,8 kg (61,25l).

Lisaks kallati toidujäätmete ämbrisse sööklas kokku 9,5 kg jääke.

Suure osa prügist moodustab paber. Sellel kolmapäeval visati kokku ära 5,6 kg (77l)paberit, sellest 1 kg sobiks ümbertöötlemiseks ja tuleks koguda eraldi paberikasti.

Jäätmete kaalumiseks kasutati elektroonilist kaalu ja mahu mõõtmiseks 10l ämbrit.

Jäätmeauditi 3.päev

  • Sorteerimata prügi kogukaal(g/päevas) - 6455
  • Sorteerimata prügi kogumaht (l/päevas) - 71,25
  • Sorteerimata prügile lisatud potentsiaalselt sorteerimiseks sobiva prügi kaal (g päevas) - 2323
  • Sorteerimata prügile lisatud potentsiaalselt sorteerimiseks sobiva prügi maht(l päevas) - 23,15

Auditeerimise kuupäev 07.nov

Jäätmeauditi 4.päev

Neljapäeval ja reedel ei töötanud koolis pikapäevarühm, aga jäätmeid oli ikkagi kõigist senistest päevadest rohkem. Toimus 4. klassi klassiõhtu.

Sorteerimata prügi kogukaal 17,941 kg

Sorteerimata prügi kogumaht 118,4 l

Sorteerimata prügile lisatud potentsiaalselt sorteerimiseks sobiva prügi kaal 11,105 kg

Sorteerimata prügile lisatud potentsiaalselt sorteerimiseks sobiva prügi maht 50,2 l

Sorteeritud prügi hulk kogu koolimaja peale on võrreldes sorteerimata prügiga väga väike.

Näiteks reedel oli sorteeritud prügi kogukaal 0,251kg ja kogumaht 9 l.

Jäätmeauditi 5.päev

Esmaspäeval oli jäätmete kogus jälle sarnene esimesele kolmele päevale.

Reedene suurem jäätmekogus võis olla seotud nädala lõpuga, mille eel veidi suuremad koristustööd klassides ette võeti.

Sorteerimata prügi kogukaal 9,946kg (maht 105,4l)

Sorteerimata prügile lisatud potentsiaalselt sorteerimiseks sobiva prügi kaal 4,093kg (maht 48,9l)

Lisaks mõõtsime eelsorteeritud prügi sel päeval kokku 0,918 kg (54 l). Selle hulka kuulusid tühjad sööklast, paberijäägid sekretäri paberihundist ja inglise keele petaja, Grete Lepa, kogutud paber tema klassist.

Sööklas õpilaste poolt ära visatud toidu kaal oli 7,5 kg.