Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi toimub 9. klassi klassitunnistuse või hinnetelehe ja põhikooli lõputunnistuse ning vestluse alusel. Soovi korral on vestlusele oodatud ka õpilase vanem või ametlik hooldaja.

Vestlusele saab registreeruda 25.–29.04.2022 aadressil http://www.parksepa.werro.ee

Vestlused toimuvad 9.–20.05.2022.

Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta saadetakse õpilasele e-kirjaga 24. maiks 2022 ja kinnitust õppima asumise kohta õpilaskandidaadilt ootame 27. maiks 2022.

Kooli nimekirja arvatud õpilaste dokumentide vastuvõtt toimub 20.–30. juunini kella 9–13 koolimaja 2. korrusel ruumis nr 253 (õpetajate tuba).

Nõutavad dokumendid:

  • avaldus kooli blanketil

  • sünnitunnistus või sünnitunnistuse koopia

  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht

  • foto (3 x 4 cm)