Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi toimub 9. klassi tunnistuse I ja II trimestri hinnete ning vestluse alusel. Soovi korral on vestlusele oodatud ka õpilase vanem või ametlik hooldaja.

Vestlusele saab registreeruda 26.–30.04.2021 aadressil http://www.parksepa.werro.ee

Vestlused toimuvad 10.–14.05.2021.

Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta saadetakse õpilasele e-kirjaga 21. maiks 2021 ja kinnitust õppima asumise kohta õpilaskandidaadilt ootame 26. maiks 2021.

Kooli nimekirja arvatud õpilaste dokumentide vastuvõtt toimub 14.–18.06.2021.

Nõutavad dokumendid:

  • avaldus kooli blanketil

  • sünnitunnistus või sünnitunnistuse koopia

  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht

  • tervisekaart

  • 2 fotot (3 x 4 cm)