Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi toimub 9. klassi tunnistuse I ja II trimestri hinnete ning vestluse alusel. Soovi korral on vestlusele oodatud ka õpilase vanem või ametlik hooldaja.

Vestlusele saab registreeruda 26.–30.04.2021 aadressil http://www.parksepa.werro.ee

Vestlused toimuvad 10.–14.05.2021.

Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta saadetakse õpilasele e-kirjaga 21. maiks 2021 ja kinnitust õppima asumise kohta õpilaskandidaadilt ootame 26. maiks 2021.

Kooli nimekirja arvatud õpilaste dokumentide vastuvõtt toimub 14.–18. ja 21. juunil kella 9–15 ja 22. juunil 2021 kella 9–13 koolimaja 2. korrusel ruumis nr 253 (õpetajate tuba).

Nõutavad dokumendid:

  • avaldus kooli blanketil

  • sünnitunnistus või sünnitunnistuse koopia

  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht

  • tervisekaart

  • 2 fotot (3 x 4 cm)