Vastuvõtt 10. klassi

Dokumentide vastuvõtt

10. klassi toimub

18.–30. juunil

kell 9.00–14.00

ruumis 253

Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi toimub 9. klassi tunnistuse I ja II trimesteri hinnete ning vestluse alusel. Soovi korral on vestlusele oodatud ka õpilase vanem või ametlik hooldaja.

Vestlusele saab registreeruda 27.–30.04.2020 aadressil http://www.parksepa.werro.ee

Registreerimine on lõppenud.

Vestlused toimuvad 11.-15.05.2020.

Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta saadetakse õpilasele e-kirjaga 22. maiks 2020 ja kinnitust õppima asumise kohta õpilaskandidaadilt ootame 27. maiks 2020.

Kooli nimekirja arvatud õpilaste dokumentide vastuvõtt toimub 18.–30.06.2020.

Nõutavad dokumendid:

  • avaldus kooli blanketil
  • sünnitunnistus või sünnitunnistuse koopia
  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
  • tervisekaart
  • 2 fotot (3x4 cm)