Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi toimub 9. klassi klassitunnistuse või hinnetelehe ja põhikooli lõputunnistuse ning vestluse alusel. Soovi korral on vestlusele oodatud ka õpilase vanem või ametlik hooldaja.

Vestlusele saab registreeruda 21.04–05.05.2023 aadressil http://www.parksepa.werro.ee

Vestlused toimuvad 9.–19.05.2023.

Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta saadetakse õpilasele e-kirjaga hiljemalt 24. maiks 2023. Kinnitust õppima asumise kohta õpilaskandidaadilt ootame 26. maiks 2023.

Kooli nimekirja arvatud õpilaste dokumentide vastuvõtt toimub 19.–30. juunini 2023 kella 9–13 koolimaja 2. korrusel ruumis nr 253 (õpetajate tuba).

Nõutavad dokumendid:

  • avaldus kooli blanketil

  • sünnitunnistus või sünnitunnistuse koopia

  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht

  • foto (3 x 4 cm)