Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt Parksepa Keskkooli 10. klassi toimub 9. klassi klassitunnistuse või hinnetelehe ja põhikooli lõputunnistuse ning vestluse alusel. Soovi korral on vestlusele oodatud ka õpilase vanem või ametlik hooldaja.

Vestlusele saab registreeruda 29.04–10.05.2024  selle vormi kaudu.

Vestlused toimuvad 13.–24.05.2024. 

Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta saadetakse õpilasele e-kirjaga hiljemalt 28. maiks 2024. Kinnitust õppima asumise kohta õpilaskandidaadilt ootame 31. maiks 2024.

Kooli nimekirja arvatud õpilaste dokumentide vastuvõtt toimub 17.–28. juunini 2024 kella 9–13 koolimaja 2. korrusel ruumis nr 253 (õpetajate tuba).

Nõutavad dokumendid: