Vastuvõtt

Parksepa Keskkoolis on õpilasel võimalus kujundada oma õppekava ise.

Õpilane saab kolme aasta vältel valida enam kui 40 valikkursuse hulgast endale 18 meelepärast ja vajalikku kursust. See, kes soovib mingit konkreetset ainet süvendatult õppida, saab valikkursuseid võtta ainult sellest valdkonnast, kes aga soovib laiapõhjalisemat õppekava, saab oma õpet toetada erinevates ainetes. Nii koostab iga õpilane endale ise vastavalt oma huvidele ja soovidele individuaalse õpitee.

Kui sul on hea idee valikkursuseks ja vähemalt 15 koolikaaslast, kes seda sama õppida soovivad, siis leiab kool sellele kursusele juhendaja.

Mitmete valikkursuste puhul teeme koostööd teiste Võru- ja Tartumaa õppeasutustega, näiteks Võrumaa Autokooliga, Kuperjanovi Jalaväepataljoniga, Tartu Ülikooli ajalooarhiiviga, Tartu Ülikooli Teaduskooliga jt.

Käimas on läbirääkimised Võrumaa Kutsehariduskeskusega, et pakkuda õpilastele võimalust arendada teadmisi ja oskusi robootikas, arvutipõhises joonestamises ja 3D modelleerimises. Programmeerimiskeeltest õpetatakse Pythonit ja Javat.

Majandusõppe raames ja koostöös Junior Achievement Eestiga saab luua õpilasfirma.

Õppetöö rikastamiseks korraldame ka õppekäike, kus õppetöö toimub väljaspool koolimaja. Samuti korraldame sageli põnevaid aulatunde külalislektoritega.

Kooli traditsioonidest ja tegemistest saab teada meie Facebooki leheküljel või Parksepa Keskkooli kodulehel.