Youtube'i juubelikanal

Ajalugu ja fakte koolist

Kooli almanahhid

Meie tegemised

Head sõbrad – armsad vilistlased!

Tänavune, 2020. aasta, on Parksepa Keskkooli 145. juubeliaasta. Oleme oma kooli tähtsaid sünnipäevi alati oktoobrikuus vilistlaste kokkutulekutega tähistanud.

Sel aastal jääb vilistlaste kokkutulek kahjuks ära. Põhjuseks ikka ülemaailmne olukord seoses koroonaviirusega.

Kokkutulekut küll ei toimu, aga koolisiseselt tähistame sünnipäeva ikka ja sünnipäevakuul ootame teid klasside ette oma lugusid rääkima.

Lisaks sellele kogume Parksepa kooli 145. sünniaastal kooliga seonduvaid mälestusi, et jäädvustada kooli ajalugu. Kutsume üles vilistlasi, endiseid ja praeguseid koolitöötajaid ning õpetajaid jagama meenutusi oma õpi- ja tööaastatest ning muust koolieluga seonduvast. Teretulnud on ka fotod või esemed (õpikud, vihikud, koolitarbed, koolivorm jne) koos lugudega, mis leiaksid väärika koha koolimuuseumis. Kõikidest meenutustest antakse välja kogumik.

Meenutused/mälestused palume sisestada lingil: lingid.ee/meenutused2020. Digifotosid ootame aadressile info@parksepa.werro.ee. Paberkandjal tekstid, fotod ja esemed palume saata kooli aadressil: Parksepa Keskkool, Võru tee 4, 65509 Parksepa, Võru vald või tuua isiklikult koolimuuseumi (Malle Puolakainen) või kantseleisse (Kaidi Oja).

Ilmar Kesselmann / Parksepa koolipere

Juubelinädala kava ja üritused

Fotode autor Diana Ruitlane-Rüütli

Õpilaste videotervitused

Vilistlaste videotervitused

Vana Kuld

Õpilasalmanahh “LAPSEMAA VIII"

Parksepa Keskkooli traditsioonide hulka kuulub õpilasalmanahhi koostamine ja trükisena avaldamine. Praeguseks on ilmunud õpilasalmanahhi seitse osa ning 2020. a ilmus “Lapsemaa “ kaheksas osa, millega tähistame kooli 145.sünnipäeva.

Kogumikku on koondatud õpilaste omalooming nii põhikooli kui gümnaasiumiastmest, leiame lugusid koolielu sündmustest, emakeelest, laulu -ja tantsupeost, loodusest, asjade tähtsusest inimeste elus, valetamisest, sotsiaalmeedia plussidest ja miinustest ning paljudest muudest sündmustest. On antud ülevaade meie põhikooli õpilaste leiutistest, osalemistest mitmesugustel konkurssidel jne.

Kogumikus on uhke pildigalerii meie tegemistest aastatel 2015 - 2020. Omal kohal on kooli õpilaste kunstitööd, nende hulgas ka kaanepildi kujundanud 9.klassi õpilase Loreen Soosaare tööd. Saame ülevaate viimase viie õppeaasta tähtsündmustest nii sõnas kui pildis.

Huvitav lugemine on ka ülevaade meie kooli õpilaste loov - ja uurimistöödest , mis on kirjutatud koolielu teemadel. Olgu selleks küberkiusamine, 6 - 9 klassi õpilaste suhtumine kooli, meie koolist võrsunud muusikud, õpetajate riietumisstiil erinevatel aastakümnetel jne.

Väga põhjalik ülevaade on almanahhis koostatud meie kooli huviringide tööst (sport, muusika, kunst, raamatukoguring, robootika, loodusring, ajaloo - ja seiklusring ).

Et almanahh jätaks jälje ka kooli ajalukku, on kogumikku paigutatud kooli töötajate nimekirjad, lisatud kollektiivi ühisfotod aastatest 2015 - 2019. Samuti leiame nii põhikooli kui gümnaasiumiastme lõpetajate nimekirjad koos klassi ühispildiga aastatest 2015 - 2019.

Almanahhi koostamisel olid suureks abiks mitmesugused ülevaated õppealajuhatajalt, huvijuhilt, huviringide juhendajatelt ja õpetajatelt.

TÄNAME KÕIKI AUTOREID !

Tekstide ja piltide vormindamine ühtseks tervikuks oli meie kooli tubli haridustehnoloogi Ene Vebersoni teene.

Antud kogumikku saab vaadata ja lugeda kooli muuseumis ja kooli raamatukogus.

Almanahhi veebiversiooni koostab infojuht Antti Leppik ja seda saab vaadata ja lugeda meie kooli kodulehelt.

Kui soovitakse almanahhi osta, siis palun sellest teada anda koolimuuseumi juhatajale. Hinnaks kujunes 20 eurot. Tellimusi võetakse vastu aasta lõuni, siis tellime trükikojast vastava arvu eksemplare.

Malle Puolakainen

koolimuuseumi juhataja

23.09.2020.a.