SAATEKS…


Õpilastööde kogumik ,,Lapsemaa" nägi esmakordselt ilmavalgust kooli 100. juubelipäeva eel. Käesolev almanahh on arvult kolmas, pühendatud samuti ümmargusele tähtpäevale - 120. juubelile. Osa trükkitoimetatud töödest on pärit igapäevastest õppetundidest, lisaks on ära toodud kirjandi kirjutamise päeval ,,hangitud” materjal; põhi- ning keskkooli osa juures on kasutatud lõpukirjandeid. Need on kirjatükid, mis annavad edasi tänapäevase õpilase mõtte- ja tundemaailma, võimaldavad hetkeks piiluda sellesse salajasesse maailma, mida palja silmaga ei näe. Tegemist on õpilastöödega, seetõttu jäägu ebakohad või konarused,,häätahtliku lugeja" parandada.

,,Lapsemaa" elulugu on tihedalt seotud kooli ajalooga. Parksepa kandis on ümbruskonna lastele haridust ja valgust jagatud enam kui 100 aasta jooksul. Praeguse ligi 60 õpetaja-töötaja ning 487 õpilasega Parksepa Keskkooli esiisaks on 1875. aasta 15. oktoobril loodud Jaaska kool, mis asus Kunglas. Väimela vallakool asutati 04. augustil 1875. Tänase koolihoone kõige vanem osa on ehitatud 1938. aastal, juurdeehitus sellele läks käiku 1966, 1991. aastal valmis uus õppekorpus, mis on küllaltki ajakohane ja lapsesõbralik.

Meie kool on üle elanud ka rea nimemuutusi: 1979. aastal sai Väimela 8-klassilisest koolist Parksepa 8-klassiline kool, viimasest kasvas omakorda Parksepa Keskkool (ametlikult 1989. aasta sügisest). Rahvasuus räägitakse Lapi ülikoolist. Ja see ei ole paljas legend. Õppimis- ja õpetamisvaim on siinmail läbi aegade tugev olnud.

1995. aasta sügiseks on kool saanud uue teo ja näo, muutunud ning uueneb veelgi. Aja jooksul tekivad uued traditsioonid, kooliteed alustavad järjest uued ning uued õpilased. Meie eesmärgiks jääb aga ikkagi lastele võimalikult hea hariduse andmine. Soovime, et meie vilistlased suudaksid elus läbi lüüa, ja seda heas mõttes, mitte teiste kulul, vaid iseenda tarkuse ja oskuste abil.

Koolikella helin kutsub teid igal ajal - nii argi- kui tähtpäevadel!


ILMAR KESSELMANN,

Parksepa Keskkooli direktor