LAPSEMAA VIII

Parksepa Keskkooli almanahh „Lapsemaa VIII“ sisaldab õpilaste arvamuslugusid ja omaloomingut, koolis toimunust tagasivaadet sõnas ja pildis ning infot lõpetajate ja töötajate kohta. Kooli tegevust toetab Võru Vallavalitsus.

Selle raamatukese kaante vahele saamiseks on õppealajuhataja, huvijuhid ja huviringide juhid koostanud mitmesuguseid ülevaateid ning õpetajad on jaganud õpilaste loomingut. Fotod pärinevad kooli kogudest. Täname kõiki autoreid!

Esikaane kujundas 9. klassi õpilane Loreen Soosaar. Kujundamisel on kasutatud Vana-Võromaa sümboolikat (https://wi.ee/et/tegemised/vana-voromaa-aronguprogramm/vana-voromaa-sumboolika/).

Kogumiku ilmumise eestvedaja on koolimuuseumi juhataja Malle Puolakainen.

Tekstid ja pildid vormindas tervikuks haridustehnoloog Ene Veberson.

Trükis ilmub kooli 145. sünnipäevaks.

SAATEKS

Eelmisest juubelist on möödas varsti juba viis aastat. Selle aja jooksul on tiivad sirutanud ja oma lendu läinud tegema 87 põhikooli ja 142 gümnaasiumi suurepärast noort inimest. Nendel aastatel andsime välja neli kuld- ja neli hõbemedalit ning põhikooli lõpetas kiituskirjaga kolm õpilast. Lisaks õppimisele said nad end proovile panna ka kooliürituste korraldamisel ja mitmesugustel konkurssidel osalemisel. Usun, et nende noorte tiivad on parasjagu nii tugevad, et erinevatel kõrgustel edasi teekonda jätkata.

Vaatan rõõmuga tagasi möödunud viiele aastale ja jagan Sinuga.

2016. aastast on eredalt meeles meie tublide noorte osalemine õpilaste teadusfestival Tallinnas ja Goldbergi võistlusel. Strasbourgi õppekäigul tutvustas meie kooli tegemisi gümnasist Marie Tulik. Tänu vilistlase Kaido Parve annetusele moodustati kooli arengufond. Ootame kõikide vilistlaste kaasabi fondi rahastamisel. Põnevusega elasime kaasa kooli söökla juhataja-koka Svetlana Hinni osalemisele ETV saates „Eesti parim koolikokk“. Õpilane Sander-Oliver Luik valmistas koolist videofilmi, mida esitleti ka laiemale publikule nii Tallinnas kui ka Tartus.

2017. aastast meenub Eesti Vabariigi 100. aastapäeva raames kooli parki 18 tamme istutamine, mis ka jõudsalt kasvama läksid. Meie õpilastest leiutajad võitsid järjekordselt parima kooli preemia. Liitusime ülemaailmse LIFE Link koostöövõrgustikuga ja osalesime Rootsis toimunud konverentsil – selle projekti eesmärk on vähendada koolikiusamist. Juba viiendat korda toimusid koolis õpilaskonverentsid, seekord ka põhikooli õpilastele. Toimus keskaja päev, mille kulminatsiooniks oli valminud linnuse kaitsmine-vallutamine. Linnus valmis paljude vilistlaste kaasabil.

2018. aasta oli põnev ja koolile silmapaistev aasta, sest suure hulga õpetajate ja õpilaste abiga saavutati suurepäraseid tulemusi. Linnuse ehitus ja keskajapäeva läbiviimine kuulutati Võru valla aasta teoks. Meie kooli 1.–5. klassi võistkond võistlussarjas „Tähelepanu, start!“ oli riigis parim. „TV 10 olümpiastardi“ võistkond saavutas neljandat aasta järjest parima kooli auhinna riigis. Kool märgiti ära ja pääses 10 parima kooli sekka üleriigilisel konkursil „Aasta kool“. Esimest korda saime kokku Pihkva Humanitaarlütseumiga ja seda tänu õpetaja Anžela Kuldmetsa edukale tegutsemisele. Oli veel palju edukaid meie laste ja õpetajate üritusi, mis väljusid kooli raamidest ning mille tulemusena pälvis kool nii kohalikke kui ka üleriigilisi tunnustusi.

2019. aastal osalesime aktiivselt Ene Kärje eestvedamisel robootikavõistlustel ja korraldasime piirkondlikke üritusi. Meie lauljad ja rahvatantsijad, kes moodustasid ⅓ õpilastest, esinesid Tallinnas toimunud üldlaulu- ja -tantsupeol. Kooli õuealal avati renoveeritud uus spordiväljak, millele valmimist toetasid meie vilistlane Anneli Ott ja Võru vald.

Nii vaatasin tagasi möödunud viiele aastale. Võin öelda, et üheskoos tegutsemiseta ei toimu midagi. Mul on hea meel, et olete siit majast kaasa võtnud parima, seda enda arendamisel kasutanud ning oskate seetõttu kaugele-kõrgele lennata.

Tänan südamest Parksepa kooli kokkutulekule tulnud lõpetajaid ja koolirahvast, nii praeguseid kui ka endiseid. Teie kaasabita ei oleks meil selliseid häid tulemusi ega uusi tulijaid.

Palju õnne meile kõigile kooli 145. aastapäeval!

Ilmar Kesselmann, direktor aastast 1992