Austatud almanahhi lugeja!

Sinu ees on Parksepa kooli VI almanahh, mille sisuks meie õpilaste, õpetajate ja vilistlaste mõtteavaldused kõige erinevamatel teemadel - millisena me näeme maailma, tema suurust, ilu ja inetust, armastust ja vihkamist... Ja meie endi roll selle kõige keskel.

Oleme 130- aastaseks saav kool ja meil on hea meel, et oleme olnud konkurentsivõimelised läbi aastakümnete. Sajad ja sajad noored on saanud meie majast tugeva põhihariduse, rohkem kui pool tuhat noort gümnaasiumidiplomi ja kõigile neile oleme püüdnud eelkõige kaasa anda just teadmised-oskused, mida me kõik vajame elus toime tulemiseks.

2000/2001 õppeaastast on koolil olnud väga hea koostööpartner, kes on võimaldanud meie noortel tundma õppida „päris-elu“ - erialasid, mille järele praeguses ühiskondlikus situatsioonis on eriti suur nõudmine.

Selleks partneriks on Võrumaa Kutsehariduskeskus, kes tänavu juba kuuendat aastat hakkab meie õpilastele jagama teadmisi puidutöötlemisest, metallide töötlemisest, turismikorraldusest ja hotellimajandusest.

Õpilaste edu ei ole võimalik heade õpetajateta. Õpetajate töö tulemused jäävad enamasti üsna kinnisesse ringi. Siia kaante vahele on mahutatud ka õpilase-õpetaja koostöö parimad näited ja tulemused – meie edu olümpiaadidel, saavutused konkurssidel, tulemused võistlustel. See on koostöö, see on soov end tõestada, see on võimalus end näidata.

Kui meie viimase viie aasta tegemised-toimetamised on ühtpidi kokku võetud küll siin kaante vahel, siis – oma silm on kuningas! Näha-kuulda ja oma käega katsumise võimalus on meie kooli, OMA KOOLI, juubeliüritustel 2005. a. oktoobris.

KOHTUMISENI JA TERE TULEMAST!

ILMAR KESSELMANN

Parksepa Keskkooli

direktor