Hea lugeja!

On kooli sünnipäeva-aasta ja saabumas sünnipäev…

Teie ees on meie tänaste kooliinimeste, nii suuremate kui ka väiksemate mõtted, ideed, arvamused… Viimasest kokkusaamisest on möödunud viis aastat ja hea meel on jälle teiega kohtuda. See aeg ei ole meile kerge olnud, sest Eesti haridusmaastik on muutunud ja meie peame leidma endale koha, et jätkata keskkoolina, pakkuda soovijatele koostegemise rõõme, oskusi, selliste inimlike omaduste kinnistamist, mis lubavad elus edasi liikuda, hakkama saada järgmistel eluetappidel.

Möödunud viie aasta jooksul oleme tublid olnud – meid on saatnud edu spordiväljakutel – „Tähelepanu, start“, „TV-10 olümpiastarti“, maakondlikud ja üleriigilised spordivõistlused; õpilaste edu olümpiaadidel, konkurssidel; osalemine huvitavates projektides – kõik see annab meie lastele võimaluse olla edukas ka oma põhitegevuses siin majas – õppimises.

2015. aasta on muusika-aasta ja ka meie muusikud-lauljad on olnud menukad nii koolis, maakonnas kui ka kaugemal. Kõigest sellest saab lugeda almanahhist ja tunda ühiselt rõõmu selle üle, et vanad head traditsioonid jätkavad võimsalt..

Soovin teile kõigile mõnusat lugemist, sünnipäeval taaskohtumise rõõmu kooli- ja klassikaaslastega ning kindlasti ka kohtumisi oma õpetajatega.

Tervitan kõiki Parksepa kooli vilistlasi, õpilasi, lapsevanemaid, kogukonda, koolirahvast kooli 140. sünnipäeval!

Ilmar Kesselmann

Parksepa Keskkooli direktor

Oktoober 2015